Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Pociągnę wszystkich do siebie

Psalm 26

2023-12-23

News
Wysiłek i zaangażowanie włożone w prace oraz nagroda od Tego, dla którego to robiłem. Takim zdaniem można podsumować okres Adwentu, który dziś się kończy. Każdy z nas starał się go przepracować na ile umiał mając w pamięci obietnice Boga, że ujrzymy Jego zbawienie. Ci, którzy prostowali ścieżki swojego życia, robili to po to, aby tą ścieżką do ich serc przyszedł obiecany Mesjasz przynosząc pokój i miłość. Ta dynamika łącząca zaangażowanie z nagrodą jest osią Mszy Świętej, gdzie nasza modlitwa jedna nam Boże błogosławieństwo. Ten temat porusza psalm 26.


Czytaj!


Oddaj mi, Panie, sprawiedliwość,

bom nienagannie postępował

i nie byłem chwiejny, pokładając nadzieję w Panu.

Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę,

wybadaj moje nerki i serce:


Bo mam przed oczyma Twoją łaskawość

i postępuję w Twej prawdzie.

Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi

ani z niegodziwymi się nie spotykam.

Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców,

a nie przestaję z występnymi.

Umywam moje ręce na znak niewinności

i obchodzę Twój ołtarz, Panie,

by obwieszczać głośno chwałę

i rozpowiadać wszystkie Twoje cuda.

Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz,

i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.

Nie dołączaj mej duszy do grzeszników

i życia mego do ludzi pragnących krwi,

w ich ręku zbrodnia,

a ich prawica pełna jest przekupstwa.

Ja zaś postępuję nienagannie,

wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną!

Moja stopa stoi na równej drodze,

na zgromadzeniach błogosławię Pana.

Psalm 26


Rozważ!

Tam, gdzie człowiek stara się postępować w sprawiedliwości, tam Bóg hojnie go wynagradza. Każdy dzień naszego życia można porównać do próby. Już od samego rana zaczynamy zmaganie o wierność Panu Bogu. Modlitwa, wypełnianie obowiązków zawodowych i rodzinnych, spotkania z innymi ludźmi, czas odpoczynku – wszystko to staje się polem bitwy. Pośród życiowej gonitwy możemy zapomnieć o tym, dla Kogo to robimy. 

Możemy też stracić z oczu obietnicę, którą Ten Ktoś składa nam za wierność. Bo nie ma takiego zmagania, takiej walki czy takiego poświęcenia, którego by Pan nie wynagrodził. Nic, co składamy w ręce Wszechmogącego, nie pozostanie zmarnowane. I tę wiarę i ufność umacnia w sobie autor psalmu 26. 

Wymienia na modlitwie przed Bogiem wszystkie te chwile, w których starał się być wierny przykazaniom. Umywa ręce i obchodzi ołtarz aby głosić chwałę Pana. Czy nie przypomina nam to Eucharystii? Na początku w akcie skruchy przepraszamy za grzechy żeby potem złożyć ofiarę uwielbienia. Czy nie przypomina nam to zakończonego Adwentu? Nawracaliśmy się aby teraz dziękować za dar nowonarodzonego Jezusa Chrystusa.

W czasie każdej Mszy Świętej jest moment, w którym to oddanie Bogu mojego trudu może nastąpić. Jest to początek Liturgii Eucharystycznej gdzie kapłan przygotowuje dary ofiarne. Modląc się nad chlebem wypowiada modlitwę: „Błogosławiony jesteś Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i PRACY RĄK LUDZKICH…”, nad winem wypowiadając podobne słowa: „(…) które jest owocem winnego krzewu i PRACY RĄK LUDZKICH”. Właśnie to jest okazja i zaproszenie aby mówić Panu o swojej pracy, której owoc również chcemy złożyć na ołtarzu, aby w ten sposób uwielbiać Boga i prosić Go o błogosławieństwo.


Módl się!

Recytuj psalm 26 kończąc go modlitwą Chwała Ojcu.


Żyj Słowem!

1. Czy wierzysz, że Bóg wynagrodzi twoją wierność?

2. Jak przeżywasz moment ofiarowania na Mszy Świętej?

3. Co byś chciał Bogu złożyć na ołtarzu?


ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840648

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu