Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Pociągnę wszystkich do siebie

Psalm 23

2023-12-30

News
Skąd czerpiemy siłę? Kiedy trzeba wzmocnić mięśnie najlepszym rozwiązaniem są ćwiczenia fizyczne. Kiedy trzeba wzmocnić umysł najlepszym rozwiązaniem jest nauka. Kiedy trzeba wzmocnić ducha sięgamy po modlitwę. Nawet symbolika niektórych form modlitewnych nawiązuje do przywracania sił. Tak też jest z psalmem 23.Czytaj!

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:

orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach

przez wzgląd na swoje imię.

Chociażbym chodził ciemną doliną,

zła się nie ulęknę,

bo Ty jesteś ze mną.

Twój kij i Twoja laska

są tym, co mnie pociesza.

Stół dla mnie zastawiasz

wobec mych przeciwników;

namaszczasz mi głowę olejkiem;

mój kielich jest przeobfity.

Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną

przez wszystkie dni mego życia

i zamieszkam w domu Pańskim

po najdłuższe czasy.

Psalm 23


Rozważ

Msza Święta określana jest trzema obrazami: ofiara, dziękczynienie i uczta. Każdy z nich jakoś opisuje tę rzeczywistość jaką jest Eucharystia. Dzisiejszy psalm kieruje naszą uwagę na trzecie znaczenie Mszy, czyli na ucztę.

Już sama obecność dwóch „stołów”, ołtarza i ambony, jest dla uczestnika liturgii bardzo wymowna. Jeśli do tego dołożymy symbolikę stołu przypomnianą we wstępie to mamy okazje uświadomić głębszy sens Mszy. Oto nasz głód duchowy, który często przekłada się na słabość w sprawach wiary i pobożności, może zostać zaspokojony. Co więcej, czyni się to we wspólnocie, która modli się za siebie nawzajem.

Pierwsze wersety psalmu 23 odnoszą się do obrazu pasterza i owiec, który Jezus rozwinie w 10 rozdziale Ewangelii wg. św. Jana. To właśnie początkowa narracja tego utworu opowiada o człowieku odnajdującym siły, pokój serca czy orzeźwienie. Co więcej autor odnajduje w sobie również niesamowite pokłady odwagi wobec napotkanych w życiu trudności. Nie lęka się niczego. To całe dobrodziejstwo spływa na niego ze zastawionego stołu. Pięknym szczegółem jest fakt, że ten stół został zastawiony „wobec mych przeciwników”. Oznacza to, że ten człowiek nie tyle jest uwolniony od walki, co raczej jest nieustannie opatrywany w trakcie jej trwania. Dochodzi do tego namaszczenie głowy olejem, co jest symbolem szczególnego wybrania. Podobnie miała się rzecz z królami, jak choćby z Saulem czy Dawidem, którzy byli namaszczani jako wybrańcy. Właśnie to całe bogactwo jest dla autora dowodem tego, że łaska Boża towarzyszy mu każdego dnia życia.

Przychodząc na Eucharystie stajemy wobec tego samego doświadczenia. Oto pośrodku naszych codziennych zmagań, których Bóg cudownie nie usuwa, zostajemy nakarmieni pokarmem przywracającym siłę ducha – Komunią. Świadomość tego, że Bóg jest teraz ze mną, w moim sercu, dodaje odwagi i przywraca pokój. Co więcej odżywa świadomość szczególnego wybrania. Przecież Izraelici nazywali się Narodem Wybranym właśnie dlatego, że z nimi szedł Pan. Stąd pamięć o tym, że mogę Go przyjmować, że dzięki temu idzie ze mną, rodzi też radość bo w Jego oczach jestem kimś szczególnym i wybranym. Na koniec otrzymuję Boże błogosławieństwo przez ręce kapłana, które „idzie w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia”. Takie przeżycie Mszy jest jak posiłek przy stole – przywraca siły.


Módl się!

Wykorzystaj słowa psalmu 23


Żyj Słowem!

1. Czy jesteś świadomy, że istnieje w tobie siła ducha, która wzrasta dzięki pogłębianiu więzi z Bogiem?
2. Czy na Mszy prosisz Boga o umocnienie?
3. Jak modlisz się po Komunii Świętej? Czy potrafisz modlić się wtedy własnymi słowami?

ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840664

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu