Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Pociągnę wszystkich do siebie

Wyznanie setnika z Kafarnaum

2024-01-07

News
Pierwsza Ewangelia kanoniczna - wg św. Mateusza - to dobra nowina o słowach i czynach Jezusa. On "czynił i nauczał" (Dz 1,1). "Uczył ich jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w Piśmie" (Mt 7,29; por. Mt 28,18-20). Siła przekonująca Jego nauki płynie stąd, że Jego słowa i cuda nie dają się nigdy oddzielić od Jego życia i Osoby. 


Czytaj!

Gdy [Jezus] wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” - a idzie; drugiemu: „Chodź tu!” - a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” - a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

Mt 8,1-13


Rozważ!

Rozważane przez nas zdanie znajduje się w 2 części Mateuszowej Ewangelii zatytułowanej „Działalność Jezusa w Galilei” (po tekstach poświęconych dziecięctwu Jezusa). Tę 2. część rozpoczyna opis początku działalności Jezusa, po nim znajduje się „Kazanie na górze”, a następnie teksty opisujące Jezusa jako cudotwórcę. Najpierw Mateusz podaje nam opis uzdrowienia trędowatego, a drugi w kolejności cud dotyczy sługi Setnika.

W dosłownym tłumaczeniu wiersz 8 brzmi: „A odpowiedziawszy setnik powiedział: Panie, nie jestem wart, aby mi pod dach wszedłbyś, ale jedynie powiedz słowo i zostanie uzdrowiony chłopiec mój”.

Cud dokonany przez Jezusa jest odpowiedzią na prośbę poganina, oficera wojsk Heroda Antypasa, prawdopodobnie Syryjczyka. Użyte przez Mateusza określenie dosłownie oznacza chłopca – może to oznaczać syna lub sługę, którego Setnik darzył dużym sentymentem.

Setnik zwraca się do Jezusa wrażając przekonanie, iż jest On postacią szczególnie uprzywilejowaną przez Boga. Jezus w odpowiedzi stawia pytanie retoryczne, sugerujące odmowę – podyktowaną zachowywaniem żydowskich zasad, jak również woli Jezusa, iż przyszedł szukać owiec, które poginęły z domu Izraela.

Setnik uznaje swą niegodność przyjęcia Jezusa pod swoim dachem, zarazem wyraża wiarę, że nie jest to konieczne, wystarczy, iż Jezus wypowie wolę powrotu do zdrowia sługi, ma władzę nad wszelkimi wrogimi człowiekowi mocami, ten więc odzyska zdrowie.

Odpowiedź Jezusa sugeruje nam stopniowanie wiary: 1) intelektualna akceptacja prawd, 2) przekonanie o boskiej mocy działań Jezusa, 3) bezgraniczne zaufanie Jezusowi Zbawicielowi.

Jezus, w nawiązaniu do wypowiedzi Setnika, mówi o uczcie Królestwa i o udziale w niej pogan zamiast członków Narodu Wybranego.

Użycie słów Setnika na Eucharystii zmusza nas do konfrontacji naszej postawy wobec Jezusa.

Przede wszystkim pyta nas o naszą wiarę: czy jest tylko akceptacją określonych tez, czy jest we mnie przekonaniem, iż komunia z Jezusem może zmienić moje życie, czy bezgranicznym zaufaniem Jezusowi jako Temu, który jedyny jest gwarantem mojego dobra w doczesności i wieczności w miłości? Pyta nas również o postawę pokory: jasnego uznania siebie za tego, który potrzebuje Jezusowej obecności w swoim życiu, Jego duchowego wsparcia i pomocy.


Módl się!

Panie Jezu, staję przed Tobą świadom rozdźwięku między tym, co o sobie myślę i jakim chciałbym być, a tym jak wygląda moja codzienność. Widzę w prawdzie jak bardzo Ciebie potrzebuję.

Niech Twoje słowo, nad którym się pochylam i które wiernie pragnę poznawać i zgłębiać przemienia mnie zgodnie z wolą Twego Ojca.

Ufam Ci bezgranicznie – zaradź moim niedostatkom.


Żyj słowem!

Zastanów się, co Ci pomaga być w życiu wiernym Słowu Bożemu i wzmacniaj to.

Zastanów się, kto w Twoim otoczeniu jest „sparaliżowany i bardzo cierpi”, bo nie ma żywej relacji z Bogiem i znajdź okazję, by się z nim podzielić tym, co Bóg zmienia w Twoim życiu.

ks. Jarosław Buchenfeld

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840679

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu