Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Pociągnę wszystkich do siebie

Niedokończona uczta

2024-01-13

News

"Grunt to twardo stąpać po ziemi, nie przestając patrzeć w niebo" - napisał ks. Jan Kaczkowski (Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polędwica i miłość), choć inni wcześniej (także Święci) wypowiadali się podobnie streszczając sedno chrześcijańskiego życia. Ostatnia wieczerza, spożyta przez Jezusa z Apostołami, a uobecniana przez Kościół w Eucharystii daje nam obecność Boga w naszym "tu i teraz", ale również kieruje nas ku eschatologii.

 
Wprowadzenie


Czytaj!
Mt 26,26-30

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.


Rozważ!

W niniejszym rozważaniu nie będziemy się skupiać na ustanowieniu Eucharystii, lecz czwartym kielichu, którego Jezus i Jego uczniowie nie wypili.

Podczas sederu paschalnego wypijano cztery kielichy wina. Liczba czterech kielichów nawiązuje do czterech wyrażeń, użytych w Torze na określenie tego, jak Bóg uwolnił Żydów z niewoli. To tzw. cztery określenia wybawiania w Szemot (Wyjścia 6, 6-7), hoceti – wyprowadziłem, hacilti – uratowałem, gaalti – wybawiłem, lakachti – zebrałem. Te kielichy odnoszą się do czterech obietnic danych przez Boga swojemu ludowi.

  • podczas Kiduszu: Kos Kidusz - Kielich Uświęcenia; "wyprowadzę was spod ciężaru robót [w] Egipcie"; otwierający seder;
  • podczas odczytywania Hagady: Kos Hagada - Kielich Uwolnienia; "wyratuję was z ich niewoli"; rozpoczynający liturgię, błogosławienie potraw;
  • po Birkat hamazon (błogosławieństwie po jedzeniu): Kos Ha Bracha - Kielich Błogosławieństwa (Odkupienia); "wybawię was okazując wielką moc i [poprzez] wielkie wyroki"; wprowadzający w główny posiłek; (najprawdopodobniej to był kielich, który Jezus przemienia w swoją krew);
  • po Hallelu: Kos Hallel - Kielich Chwały; "wezmę was dla Siebie jako naród"; kończący ucztę.

Według Mateuszowego przekazu (podobnie pisze Marek) Jezus nie wypił ostatniego kielicha, lecz bezpośrednio po odśpiewaniu Wielkiego Hallelu – psalmów od 113 do 118, udaje się do Ogrodu Oliwnego oraz na swą mękę.

Niespożycie ostatniego kielicha sprawia, iż wydarzenia z Getsemani i następnego dnia z Golgoty stają się integralną częścią uczty paschalnej.

Jednocześnie słowa Jezusa rozciągają wydarzenia z Wieczernika w wieczność prowadząc nas do Niebieskiego Królestwa Boga. Dar Eucharystii jest zjednoczeniem się z Jezusem w naszej doczesności, a zarazem prowadzi nas do wiecznego królestwa Ojca.

Przeżywajmy Eucharystię jako czas uwielbienia Boga, który nas uświęca i czyni szczęśliwymi; pamiętajmy również o tym, że Jezus czeka na nas w swoim Królestwie, by tam wszystko się domknęło.


Módl się!

Panie Jezu, pragnę Cię uwielbiać w darze Twojej obecności w Eucharystii i w tym, że dajesz mi w niej siebie, także jako pokarm w drodze do wiecznego królestwa Twego i mojego Ojca.

Niech Twoje słowo rozpala we mnie zachwyt Dan Twoją miłością i dobrocią.


Żyj słowem!

Zastanów się, czy Eucharystia jest dla Ciebie spotkaniem z Jezusem, a komunię przeżywasz jako zjednoczenie, scalenie z Nim. 

Korzystaj z łask płynących z Eucharystii bardziej jako lekarstwo i pokarm w drodze do Niebieskiego Królestwa.

ks. Jarosław Buchenfeld

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840692

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu