Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Pociągnę wszystkich do siebie

Szata godowa (łaski)

2024-01-28

News

Zapewne nie tylko na Śląsku (dane mi jest zasadniczo tylko to doświadczenie) powszechnym było rozróżnienie ubrań na: zwyczajne ("do roboty") i odświętne ("do kościoła"). I jeśli by pozostać tylko na warstwie zewnętrznej takiego zachowania, to byłby to trochę anachroniczny zwyczaj. A jeśli zobaczyć to postępowanie jako uzewnętrznienie duchowych przeżyć wewnętrznych, to zasada ta ma głęboką rację bytu.

 
Wprowadzenie

Czytaj!
22,1-14 (BŚP)

A Jezus znów mówił do nich przypowieściach: "Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił synowi ucztę weselną. Posłał służących, żeby zwołali zaproszonych na uroczę. Ale oni nie chcieli przyjść. Posłał ponownie innych służących i polecił im: "Powiedzcie zaproszonym: Przygotowałem już ucztę. Zabiłem woły i tuczne zwierzęta. Wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!". Oni jednak to zlekceważyli. Jeden poszedł na swoje pole, drugi załatwiał sprawy handlowe, pozostali zaś pochwycili służących, znieważyli ich i pozabijali. Wtedy król rozgniewał się i posłał żołnierzy, aby wytracili tych zabójców, a ich miasto spalili. Sługom natomiast powiedział: "Uczta jest wprawdzie gotowa, ale zaproszeni nie okazali się godni. Wyjdźcie więc na rozstaje dróg i kogokolwiek spotkacie, zaproście na ucztę". Słudzy wyszli i sprowadzili wszystkich, których spotkali na drodze, zarówno złych jak i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. Zobaczył kogoś, kto nie był ubrany odświętnie. Zapytał: "Przyjacielu, jak tu wszedłeś bez odświętnego stroju?". On zaś milczał. Wtedy król rozkazał sługom: "Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". Bo wielu bowiem jest zaproszonych, a mało wybranych.


Rozważ!

W zdaniu poprzedzającym interesujący nas fragment Autor ukazuje "Kościół jako Corpus mix tum", wspólnotę, której celem jest gromadzić, a nie sądzić i oceniać.

Niektórzy komentatorzy sugerują, iż przypowieść o szacie godowe jest luźno związana z przypowieścią o uczcie weselnej.

Skoro uczestnicy uczty zostali "ściągnięci z ulicy", to trudno im zarzucać, że nie mają weselnego stroju. Abstrahując od tego, iż w czasach starożytnych wystarczył czysty strój (szata), nie było zwyczaju ubierania czegoś szczególnego.

To sugeruje metaforyczne rozumienie owej "szaty weselnej", interpretując tę przypowieść w najczęstszych tematach Mateuszowej Ewangelii, jako właściwą postawę etyczną, moralną - stan łaski uświęcającej. Ostatni zaś wiersz wskazuje, że bycie powołanym do wspólnoty Kościoła nie oznacza bycie już zbawionym (posiadanie "miejscówki" w niebie).

Całość przypowieści wskazuje nam, iż jesteśmy istotami wolnymi, a więc droga do zbawienia zbudowana jest z naszych decyzji i działania będącego odpowiedzią na Boże zaproszenia. Także owocność każdej przeżywanej przez nas Eucharystii zależy od naszej „gotowości”, od tego czy jesteśmy na niej nie "tylko ciałem, ale i duchem", od świadomości naszej kondycji moralnej i tego z czym, i po co do Boga przychodzimy. Od świadomości do Kogo przychodzimy, z Kim pragniemy się spotkać, w czym wziąć udział. 


Módl się!

Panie Jezu, który zapraszasz mnie na spotkanie z Sobą w każdej Eucharystii, dotknij mnie swoją łaską, abym zawsze odpowiadał na Twoje zaproszenia z ochotą i wielkodusznością; abym zawsze przynosił Ci siebie takiego, jakim jestem, nawet z tym, co niegodne, co nie jest "szatą godową", bo ty możesz mnie uczynić pełnym biesiadnikiem.

Niech każde spotkanie z Tobą owocuje moim przybliżaniem się do udziału w uczcie Królestwa.


Żyj słowem!

Ile czasu poświęcam, by przygotować swego ducha do przeżycia Eucharystii?

Na ile udział w niedzielnej Mszy jest dla mnie spełnieniem obowiązku, elementem zwyczaju czy rutyny życia, a na ile spotkaniem z najważniejszą Osobą mojego życia?

ks. Jarosław Buchenfeld

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840703

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu