Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Pociągnę wszystkich do siebie

Przygotowania

2024-02-04

News

Mówi się, że człowiek jest istotą cielesno-duchową. By spotkanie z Jezusem było pełne i dla nas owocne, potrzeba abyśmy je przygotowali. Zarówno naszego ducha, jak również stronę zewnętrzną. Nasze „nastrojenie”, przygotowanie zewnętrzne oraz zaangażowanie pozwala skuteczniej „przesiąkać” Bogiem.
Czytaj!
Mt 26,17-19

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.


Rozważ!

Zwyczajowo, w czasach Jezusa za pierwszy dzień Przaśników uważano 14 Nisan. W tym dniu, w czasie składania w świątyni ofiar (między 2 a 6 popołudniu), zabijano baranka paschalnego. Również w tym dniu usuwano wszelki kwas z domów. Przygotowywano niekwaszony chleb oraz wszelkie pozostałe dodatki. W dialogu z Jezusem apostołowie nie wspominają o zabiciu baranka, tak jakby owym barankiem tym razem był sam Jezus.

Pascha zwyczajowo przeżywana był w rodzinie. Jezus spożywa ją z apostołami – ze swą duchową rodziną.

Apostołowie przyjmują czynną postawę – sami wychodzą z inicjatywą, nie czekają na działanie Jezusa.

Jerozolima to nie tylko wrogowie Jezusa, ma tam również przyjaciół, którzy z życzliwością go przyjmują. Mateusz nie precyzuje, kim był gospodarz Ostatniej Wieczerzy. Może w ten sposób pragnie wskazać, iż każdy, każda wspólnota może być tą, która ugości Jezusa u siebie.

Jezus odpowiadając uczniom wskazuje, że przeżywany przez nich moment, jest szczególny, jest momentem zwrotnym w dziejach, rozpoczęciem epoki zbawienia.

Ewangelista kończy perykopę świadectwem o posłuszeństwie apostołów, którzy wiernie wypełnili wolę Jezusa.

Fragment ten ukazuje Jezusa jako pana sytuacji – to on decyduje o kształcie ostatnich godzin Jego życia i o tym, z kim będzie je przeżywał.

Wzywa również nas do aktywności w przygotowaniu spotkania z Jezusem oraz wskazuje na postawę posłuszeństwa jako jedną z jej form.Módl się!

Panie Jezus spraw, by moje życie, moja codzienność stawała się Wieczernikiem spotkania z Tobą. Niech nasze spotkanie będzie zawsze przez mnie przygotowane przez usunięcie jakiegokolwiek kwasu mego życia, przez posłuszeństwo woli Twego Ojca. Niech będzie kolejnym krokiem na drodze zbawienia.


Żyj słowem!

Usuwanie kwasu jest nie jako przeżyciem sakramentu pokuty. Czy dbam o to, by przed Eucharystią „wyrzucić” ze swego życia każde zło, na każdą Eucharystię przychodzić pojednanym z Bogiem?

Na ile przychodzę na Eucharystię jako „gość”, a na ile chcę być jej współorganizatorem?

ks. Jarosław Buchenfeld

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13839558

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu