Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Pociągnę wszystkich do siebie

Ustanowienie Eucharystii

2024-02-11

News

Dostępność do Mszy św., która wciąż wokół nas jest dość powszechna, może prowadzić do jej spowszechnienia w naszym życiu. Ciągle potrzebujemy sobie odświeżać jej istotę i odnawiać świadomość obecności żywego i realnego Jezusa.Czytaj!
Mt 26,26-28

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów».


Rozważ!

Mateusz opisując ustanowienie Eucharystii nie przekazuje nam szczegółowego opisu całej uczty.

Wzięcie chleba i odmówienie błogosławieństwa odwołuje się do zawartej w Starym Testamencie symboliki – nakarmienie na pustyni manną Narodu Wybranego w drodze do Ziemi Obiecanej, spożywany z cudownie rozmnażanej mąki u Wdowy w Sarepcie Sydońskiej podpłomyk przez proroka Eliasza, nakarmienie 100 mężów 20 owsianymi chlebami dokonane przez proroka Elizeusza, czy wreszcie dwukrotne rozmnożenie chlebów dokonane przez Jezusa. Jest także eschatologiczną zapowiedzią uczty przygotowanej przez Boga na górze Syjon.

Ów chleb jest jednak czymś więcej, niż tylko pokarmem – jest samym Chrystusem. W Chlebie eucharystycznym jest obecny On sam. To nie tylko znak, ale to rzeczywistość Jego obecności, rzeczywisty udział we wspólnocie z Jezusem oraz wspólnocie z pozostałymi uczniami.

Jezus dając Apostołom Chleb tym razem nie wzywa, lecz nakazuje spożycie. To jeden z nakazów, o którym przypomni przed swym odejściem.

Następnie, analogicznie jest mowa o kielichu – wypowiada dziękczynienie za dar stworzenia i utożsamia się z jego zawartością. Forma nakazu spożycia przypomina ujęcie liturgiczne.

Przymierze, o którym mówi Jezus jest nie tyle dwustronną umową, co raczej aktem jednostronnym, testamentem iż Bóg nie opuści swego Ludu, zbawi swój Lud, daruje mu jego grzech. Przypieczętowanie owego aktu krwią nawiązuje do postępowania Mojżesza po zawarciu przymierza na Synaju. Przymierze potwierdzone krwią Jezusa dopełnia Stare Przymierze z góry Synaj.

Krew Jezusa, jak pisze Mateusz, zostanie przelana „za wielu”. Wydaje się jednak, rozważając to sformułowanie w kontekście innych tekstów (np. J 6,51), że Jezus ma na myśli nieograniczoną rzeszę, wszystkich, całą ludzkość. „Doskonałość nowego przymierza wyraża się w jego uniwersalności”.

Jezus w Eucharystii staje się wypełnieniem obietnic Ojca, przekazanym nam przez wieki, o Jego bliskości i pragnieniu zjednoczenia z nami.


Módl się!

Jezu, Twój pragnienie zjednoczenia ze mną przewyższa najśmielsze moje pragnienia. Wlej w moje serce przekonanie, iż Tobie zależy na mnie, że chcesz się ze mną zjednoczyć i nie jest dla Ciebie istotna kim i jaki jestem.

Niech Twoje pragnienie wypełni mnie zachwytem, a każda Eucharystia przybliża do Ciebie.


Żyj słowem!

Czy mojemu uczestnictwu w Mszy św. towarzyszy świadomość uczestnictwa w całej historii zbawienia?

Czy jest we mnie pragnienie, by każdy człowiek mógł w Eucharystii jednoczyć się z Chrystusem, a ja w Eucharystii zjednoczyć się z każdym człowiekiem?

ks. Jarosław Buchenfeld
 

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13839568

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu