Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Psalmy re-aktywne

Wprowadzenie

2012-10-23

News

Psałterz - przedziwny skarbiec modlitwy

Psałterz to "przedziwny skarbiec modlitwy" (KO 15), który nie przestaje oddziaływać na życie Ludu Bożego. Dlatego II Sobór Watykański zachęca wszystkich wiernych do odnowy praktyki osobistej i wspólnej modlitwy słowami psalmów (KL 84). W szkole słowa Bożego pragniemy zaproponować nowe spojrzenie na te pradawne pieśni – spojrzenie osoby świeckiej, ojca rodziny, współczesnego świadka oddziaływania piękna tych pieśni na życie codzienne, na osobiste wybory i podejmowane decyzje.


Cóż kryją w sobie te dawne <pieśni wykonywane przy dźwięku harfy>, że przez tyle wieków ludzie w różnych sytuacjach sięgają po nie, aby wyrazić głębię swoich przeżyć, doświadczeń? Dlaczego tak chętnie modlą się psalmami członkowie nowych ruchów i stowarzyszeń religijnych? Co sprawiło, że odradza się w niektórych krajach zwyczaj wspólnej modlitwy porannej (jutrzni) i wieczornej (nieszporów) - kapłana i wiernych - we parafialnych kościołach? Jak małżonkowie modlą się psalmami?

Znany biblista kard. C.M. Martini (+ 2012) przekonywał, że psalmy zawierają przynajmniej trzy tajemnice, dzięki którym współcześni ludzie mogą zbliżyć się do Boga i do siebie nawzajem. Są nimi:

- zdolność odczytywania dzieł Boga w świecie, będących wyrazem bliskości i przyjaźni Pana ze swoim stworzeniem;

- zdolność wnikania w głębię serca człowieka i doprowadzenia każdej radości i trudności do ufności i nadziei właściwej dla tego, kto wierzy w Boga;

- zdolność wyraźnego odczytywania historii narodu, i odkrywania w niej realizacji planu Bożego, który poprzez Izraela wzywa do zbawienia wszystkich ludzi.

W bogatym <skarbcu> Psałterza znajdują się psalmy, które przez wieki głęboko wyryły się w sercu człowieka, w historii literatury, sztuki oraz duchowości chrześcijańskiej. On wciąż przemawiają do ludzi, zmieniają ich życie. Sięgnijmy zatem po te niezwykłe teksty, wykorzystując współczesne środki przekazu – komputer, przeźrocza, mp3...

Jednak czy w tym <środowisku> usłyszymy harmonię świętych dźwięków – głos samego Boga? Prośmy wraz z Apostołem: "Niech zamieszka w was bogactwo nauki Chrystusa: pouczajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny, natchnione pieśni, śpiewając Bogu z wdzięcznością w waszych sercach" (Kol 3, 16; por. Ef 5, 19; Ps 33, 2n).

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Pieśń nad Pieśniami - Biblia Impulsy

Seria komentarzy Biblia Impulsy. Stary Testament (ST, t. XIX) rozpoczyna się od poematu miłosnego Pieśni nad Pieśniami. Nowe pokolenie polskich biblistów reprezentuje tu ks. prof. dr hab Krzysztof Bardski - znawca i miłośnik tej księgi poetyckiej; ceniony filolog i biblista z Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego i Akademii Katolickiej w Warszawie; zob. Pnp/ST

więcej

Tydzień Biblijny 2022

Dzieło Biblijne im św. Jana Pawła II inicjuje Czternasty Tydzień Biblijny (1-7 maja) połączony z Narodowym Czytanie Pisma Świętego. Wybrano do wspólnotowej lektury teksty z Ewangelii według św. Łukasza (por. Łk 24,36). Hasło przewodnie nawiązuje zaś do tematu roku duszpasterskiego: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego” (zob. poniżej).

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10403634

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu