Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

OPIEKUNKA Obrazy i symbole biblijne w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP (42)

2012-10-26

News

Niniejsze rozważanie jest ostatnim z serii czterdziestu dwóch rozważań poświęconych obrazom i symbolom biblijnym zawartym w tekście Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, a które były zamieszczane na stronie Szkoły Słowa Bożego od początku bieżącego roku. Dziękujemy tym wszystkim, którzy towarzyszyli nam w odkrywaniu bogactwa symboliki biblijnej w odniesieniu do Matki Najświętszej – Matki Wiary, co było pomyślane jako forma duchowego przygotowania do wejścia w przeżywanie Roku Wiary.


TEKST GODZINEK


Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

(Ofiarowanie Godzinek)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE

STARY TESTAMENT

Z Księgi Psalmów:

«Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem,
słów moich ust słuchaj, ziemio.
Nauka moja niech spływa jak deszcz,
niech słowo me pada jak rosa,
jak deszcz rzęsisty na zieleń,
jak deszcz dobroczynny na trawę.
Gdyż głosić chcę imię Pana:
uznajcie wielkość Boga naszego;
On Skała, dzieło Jego doskonałe,
bo wszystkie drogi Jego są słuszne;
On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym,
On sprawiedliwy i prawy.
Zgrzeszyły przeciw Niemu
"Nie-Jego-Dzieci", lecz ich zwyrodnienie,
pokolenie zwichnięte, nieprawe.
Więc tak odpłacać chcesz Panu,
ludu głupi, niemądry?
Czy nie On twym ojcem, twym stwórcą?
Wszak On cię uczynił, umocnił.
Na dawne dni sobie wspomnij.
Rozważajcie lata poprzednich pokoleń.
Zapytaj ojca, by ci oznajmił,
i twoich starców, niech ci powiedzą.
Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody,
rozdzielał synów człowieczych,
wtedy ludom granice wytyczał
według liczby synów Izraela;
bo Jego lud jest własnością Pana,
dziedzictwem Jego wydzielonym jest Jakub.
Na pustej ziemi go znalazł,
na pustkowiu, wśród dzikiego wycia,
opiekował się nim i pouczał,
strzegł jak źrenicy oka.
Jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia,
nad pisklętami swoimi krąży,
rozwija swe skrzydła i bierze je,
na sobie samym je nosi -
tak Pan sam go prowadził,
nie było z nim boga obcego.

(Iz 32, 1-12)

NOWY TESTAMENT

Z Ewangelii według św. Jana:

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

(J 19, 25-27)

Z Dziejów Apostolskich:

Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.

(Dz 1, 12-14)


ROZWAŻANIE

Opiekunka

Nazwanie Matki Najświętszej – Opiekunką, jest bardzo rozpowszechnione w dziejach współczesnego Kościoła. Maryja jest najpierw nazywana Opiekunką w stosunku do konkretnego człowieka lub do grupy osób znajdujących się w podobnym doświadczeniu życiowym. Dlatego jest nazywana „Opiekunką Matek”, „Opiekunką Rodzin”, „Opiekunką Nienarodzonych”, „Opiekunką Młodzieży”, „Opiekunką Pielgrzymów”, „Opiekunką górników i hutników”, „Opiekunką rodzin robotniczych”, „Opiekunką ubogich”, „Opiekunka umierających”, i wiele innych. Jednak istnieją także określenia odnoszące się do sposobu Jej matczynej opieki, np. „Opiekunka mądra”, „Opiekunka sławna”, „szczególna Opiekunka”, i inne. Niemal wszystkie tytuły określenia są szczególnie uwypuklane w różnych sanktuariach maryjnych rozsianych po całej Polsce i w świecie.
W tekście Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP tytuł ten występuje w Ofiarowaniu Godzinek, a więc w zakończeniu modlitwy. Zatem jego użycie w tym miejscu może sugerować, że jest to forma i sposób przeniesienia różnych aspektów Matczynego działania, na to jedno i najważniejsze – bycie Opiekunką, Matką Kościoła, a pośrednio także Matką Wiary.
Szczególnie rola Maryi jako Opiekunki została ukazana w momencie Zesłania Ducha Świętego, kiedy Maryja była obecna wśród uczniów Jej Syna – Jezusa Chrystusa (por. Dz 1, 14). Maryja stając w Wieczerniku pośród uczniów, jest wierna prośbie Jezusa w momencie ukrzyżowania (por. J 19, 26). On też jest pierwszą Tą na którą wcześniej zstąpił Ducha Święty.
Z doświadczenia życia wiemy, że matka towarzyszy swemu dziecku nie tylko wtedy, kiedy jest małe i nieporadne, ale także wtedy kiedy jest dorosłe i potrzebuje wsparcia. W tym sensie Maryja jest obecna u początku Kościoła. Chce wspierać dzieło Jej Syna umacniając w wierze Jego uczniów.
To działanie Matki Najświętszej nie zakończyło się w czasach apostolskich, ale trwa nadal w dziejach współczesnego Kościoła. Opieka Matki Najświętszej wpisuje się w tę całą historię Bożej opieki nad swoim umiłowanym ludem i nie przeminie, jak nie przemija miłość Boga (por. Ps 32).
Dziś, kiedy Kościół w Roku Wiary reflektuje się obliczem swej wiary i duchowej kondycji, Ona nadal jako Opiekunka otacza Kościół swoja troską i modlitwą.

Kończąc rozważanie ostatniego z zaproponowanych tytułów odnoszących się do Maryi – Opiekunki, warto postawić sobie znów kilka pytań:
Czy pamiętamy, że jesteśmy przez samego Jezusa oddani pod opiekę Jego Matki?
W jakich sytuacjach życia uciekamy się do Matki Najświętszej jako naszej Opiekunki? Czy tylko w sytuacjach zagrożenia i lęku?
Czy pragniemy, aby nasza Matka i Opiekunka czuwała nad naszą wiarą i miłością do Kościoła?


MODLITWA

Modlitwa do Matki Bożej o wytrwanie w dobrym

O Jezu, dzięki Ci stokrotne składam za to, żeś Krwią Swoją Najświętszą obmył z grzechów duszę moją. Chcę na przyszłość być Ci zawsze wiernym i więcej nigdy Ciebie nie obrażać.
O Matko moja, Tyś Matką Nieustającej Pomocy, w Tobie pokładam całą moją nadzieję i tylko od Ciebie i przez Ciebie oczekuję pomocy potrzebnej mi do zbawienia. Błogosławię i dzięki składam Bogu, że mi dał taką ufność do Ciebie, uważam to za znak mego zbawienia. Jeżeli w przeszłości upadałem, to zapewne dlatego, że nie uciekałem się do Ciebie.
Ufam teraz mocno, że przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa i Twoje wstawiennictwo otrzymałem przebaczenie moich grzechów. Mogę jednak na przyszłość Boga obrazić. Matko bądź mi Opiekunką, broń we wszelkich pokusach do złego i nie dopuść bym znowu miał upaść i zgrzeszyć. Wiem, że z Twoją pomocą, wszelkie pokusy zwyciężę. Tego jedynie się boję, bym nie zaniedbał na przyszłość uciekania się do Ciebie i nie utracił przez to Boga. Dlatego błagam Cię o łaskę, bym w pokusach szatańskich zawsze uciekał się pod Twoją opiekę, wzywał Twojej pomocy wołając Maryjo broń mnie, bo bez Ciebie utracę Boga na wieki.
O Matko Boska Nieustającej Pomocy, daj mi łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci.
Amen.ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Biblijny model wychowania

W parafii NSPJ w Koszęcinie w niedzielę 26 marca br. odbędzie się promocja i prezentacja książki "Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej" oraz spotkanie z rodzicami i wychowawcami. Chodzi o biblijny model wychowania w rodzinach, szkołach i parafiach. Zapraszamy!

więcej

Kazania pasyjne`2023

W bieżącym roku kazania pasyjne będą rozważaniem poszczególnych fragmentów Pasji wg św. Mateusza. Rozważania przygotował ks. Franciszek Koenig - prof UO i proboszcz parafii Znalezienia Krzyża św. z Rusinowic; wprowadzenie; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11828866

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu