Wyszukiwarka:
Twórca SSB

Współcześni promotorzy metody Lectio Divina

2011-09-29

News
Renesans lectio divina jest widoczny w bogatej literaturze na temat tej starożytnej praktyki. Od kilkudziesięciu lat zwłaszcza wyd. "Apostolstwa Modlitwy" (WAM), wyd. Księży Sercanów (SCJ), wyd. Salwator czy Sióstr Loretanek uczyniły wiele, aby przybliżyć dorobek wielkich współczesnych propagatorów lectio divina. Przywołajmy kilku z nich.

Ożywieniu znanej praktyki przysłuży się również nowa seria wydawnicza Sióstr Loretanek z Warszawy. To cenione w kraju Wydawnictwo sięgnęło po popularną publikację (pięć wydań w latach 1999-2005), która jest owocem współpracy fachowców z zakresu egzegezy, liturgiki i duchowości pochodzących z różnych kręgów kulturowych i duchowych. Nad polskim przekładem czuwać będzie jako redaktor naukowy ks. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Pierwsze tomy opracowane został przez dwóch autorów: Giorgio Zeviniego SDB i Pier Giordano Cabra FN. Pierwszy z autorów jest znanym biblistą włoskim, profesorem zwyczajnym Pisma Świętego, dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie i rektorem Międzynarodowego Kolegium Teologicznego Cremisan w Jerozolimie. To autor wielu publikacji biblijnych, w tym poświęconych lectio divina, np.: Lectio divina we wspólnocie chrześcijańskiej. Duchowość - Metoda - Praktyka , Kraków 2004.

Książka niniejsza jest owocem wielu lat rozważań Słowa z różnymi wspólnotami, które pomogły samemu autorowi przedstawić konkretną i aktualną metodę pracy z tekstem natchnionym, partą na Piśmie i Tradycji Kościoła. Uczy duchowości i praktyki, która pozwala odkryć to, co w chrześcijaństwie jest najważniejsze, czyli żywe Słowo - Jezusa Chrystusa.

Drugi jest kapłanem Zgromadzenia Świętej Rodziny z Nazaret, konsultantem watykańskiej Kongregacji dla Instytutów Życia Konsekrowanego, specjalistą od duchowości chrześcijańskiej (por. Życie braterskie oraz Krótka medytacja o ślubach, Kraków 2001).

Każdy z tomów wielkiej serii - oprócz wprowadzenia i klasycznych etapów drogi lectio divina - zawiera ponadto teksty zaczerpnięte z pism Ojców Kościoła, świętych, mistrzów życia duchowego oraz autorów współczesnych (m. in. Jana Pawła II, Benedykta XVI, S. Kierkegaard, kard. G. Danneelsa.) nawiązujące do codziennej lektury Pisma Świętego. Teksty te zostały dobrane i opracowane w sposób bardzo trafny i inspirujący czytelników.

Ukazały się już następujące tomy:
- Lectio divina na każdy dzień roku. Czas Adwentu , tłum. A. Spurgajasz, red. naukowa H. Witczyk, Wyd. Sióstr Loretanek, t. I, Warszawa 2006;
- Czas Bożego Narodzenia, t. II, Warszawa 2007;
- Czas Wielkiego Postu i Tridum Paschalnego, t. III, Warszawa 2007;
- Czas Wielkanocy, t. IV, Warszawa 2007;
- Dni powszednie - okres zwykły (rok II), t. V, Warszawa 2008.
- Dni powszednie - okres zwykły (rok II), t. VI, Warszawa 2008.
- Dni powszednie - okres zwykły (rok II), t. VII, Warszawa 2008.
- Dni powszednie - okres zwykły (rok II), t. VIII, Warszawa 2010.
- Dni powszednie - okres zwykły (rok I), t. IX, Warszawa 2009.
- Dni powszednie - okres zwykły (rok I), t. X, Warszawa 2009.
- Dni powszednie - okres zwykły (rok I), t. XI, Warszawa 2009.
- Dni powszednie - okres zwykły (rok I), t. XII, Warszawa 2010.
- Niedziele czas zwykłego - rok A , t. XIII, Warszawa 2007.
- Niedziele czas zwykłego - rok B , t. XIV, Warszawa 2009.
- Niedziele czas zwykłego - rok C , t. XV, Warszawa 2010.
- Wspomnienie o świętych (styczeń - czerwiec), t. XVI, Warszawa 2011.
- Wspomnienie o świętych (lipiec - grudzień), t. XVII, Warszawa 2011.

W części wstępnej każdego z kolejnych tomów ważną rolę spełnia rozdział poświęcony liturgii słowa w danym okresie liturgicznym. Dział ten ułatwia uczniom "szkoły Słowa" uświadomić sobie potrzebę nie tylko osobistego ćwiczenia słuchania Słowa Bożego, ale również wprowadza we wspólnotową lekturę Kościoła, który stale karmi się "Słowem życia" (por. J 6,63; 8,47; 17,17). Niezwykle przydatny jest również ilustrowany dodatek Lectio divina na każdy dzień roku, dołączony do każdego tomu . Dla młodych wyrosłych w dobie kultury obrazu przekaz wizualny jest nieodzowną pomocą w przyjęciu oczywistych prawd. Obrazy i komentarze przypominają ikonki znane z systemu Microsoft Word.

Chociaż półki księgarskie uginają się dziś pod naporem nowych publikacji popularyzujących starożytną praktykę modlitewnej lektury Biblii, to właściwie nigdy nie będzie ich za wiele. Wydaje się natomiast, że ów "nadmiar" jest zapowiedzią nowej wiosny biblijnej i odpowiedzią na wołanie proroka: "Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana Boga - gdy ześle głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słowa Pańskiego" (Am 8,11).

Patronat Dzieła Biblijnego gwarantuje nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale może także zdobyć szerszy krąg odbiorców. Coraz bardziej widoczna aktywność stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju apostolatu biblijnego w naszym kraju budzi uzasadnioną nadzieję. Potwierdza to również fakt, że od dawna oczekiwana współpraca biblistów, duszpasterzy i katechetów już zaczyna przynosić błogosławione owoce. Do dalszej współpracy zachęca papież Benedykt XVI, który w przemówieniu skierowanym do uczestników Kongresu z okazji 40. rocznicy Dei Verbum powiedział: "Praktyka, jeśli będzie się ją skutecznie stosować, przyniesie w Kościele - jestem o tym przekonany - nową duchową wiosnę. Jako stały element duszpasterstwa biblijnego lectio divina winna być zatem coraz bardziej propagowana, również przy użyciu nowych metod, starannie dobranych i dostosowanych do naszych czasów. Nigdy nie można zapomnieć, że słowo Boże jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce (OsRomPl 26 (2005) 11/12, 25).

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14630362

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu