Wyszukiwarka:
Twórca SSB

Polscy promotorzy Lectio Divina

2011-09-29

News
Renesans lectio divina jest widoczny w bogatej literaturze na temat tej starożytnej praktyki. Od kilkudziesięciu lat zwłaszcza wyd. "Apostolstwa Modlitwy" (WAM), wyd. Księży Sercanów (SCJ), wyd. Salwator czy Sióstr Loretanek uczyniły wiele, aby przybliżyć dorobek wielkich współczesnych propagatorów lectio divina. Przywołajmy kilku z nich.


Należy również wspomnieć o polskich promotorach odnowy praktyki lectio divina. Bez wątpienia należą do nich m.in.: ks. Józef Kudasiewicz, ks. Henryk Witczyk, ks. Krzysztof Wons SDS, ks. Jan Kochel i inni. Dwaj pierwsi to bibliści, którzy uczynili wiele dla rozwoju apostolatu biblijnego w Polsce.

Nestor polskich biblistów ks. Józef Kudasiewicz (+ 2012), profesor KUL, autor wielu ważnych prac, z który warto wyróżnić m. in.:
- Odkrywanie Ducha Świętego, Kielce 1998;
- Poznawanie Boga Ojca , Kielce 1999;
- Modlitwa Biblią. Wprowadzenie w lectio divina , Kielce 2000.

Ks. Henryk Witczyk jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej, profesorem KUL, inicjatorem i przewodniczącym Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Dzieło Biblijne prowadzi szeroko zakrojony apostolat biblijny, w którym praktyka lectio divina zajmuje pierwszorzędne miejsce [www.biblista.pl]. Z inicjatywy DB i KEP w III Niedziele Wielkanocną przeżywamy Niedzielę Biblijną i Tydzień Biblijny. Wydawany jest też biuletyn DB "Przegląd Biblijny" oraz zeszyty "Krąg Biblijny" (red. P. Łabuda).

Trzeci z grona protagonistów ks. Krzysztof Wons jest salwatorianinem, współtwórcą Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Powstało ono w 1997 roku z inicjatywy Polskiej Prowincji Salwatorianów. Proponuje sesje, szkoły formacyjne i rekolekcje, w których szczególną uwagę poświęca się pojedynczej osobie i jej indywidualności. Towarzyszy osobom duchownym i świeckim w poszukiwaniu głębszego doświadczenia wiary i integralnego rozwoju: duchowego i psychicznego [http://www. cfd.sds.pl]. CFD współpracuje z cenionymi formatorami różnych szkół i ośrodków życia duchowego, którzy służą swoim osobistym doświadczeniem wiary oraz swoim przygotowaniem teologicznym, pedagogicznym i psychologicznym. CFD skupia się głównie na formacji do modlitwy Słowem Bożym, na formacji biblijnej, kierownictwie duchowym, a także na przygotowaniu formatorów diecezjalnych i zakonnych do pracy wychowawczej na różnych poziomach.

Autor wielu książek, w których wprowadza czytelników w praktykę lectio divina, np.:
- Jak żyć słowem Bożym na co dzień? Kraków 2001;
- Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego, Kraków 2001; 2010;
- Grzech i przebaczenie w świetle słowa Bożego, Kraków 2002;
- Więź z Jezusem i wiara ewangeliczna, Kraków 2003;
- Wiara i kryzys w świetle słowa Bożego, Kraków 2004;
- Modlitwa Ewangelią na każdy dzień, t. I - IV, Kraków 2006.
- Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem, Kraków 2004;
- Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem, Kraków 2005;
- Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem, Kraków 2006;
- Trwać z Jezusem. Rekolekcje ze św. Janem, Kraków 2007;
- Sens życia, Kraków 2011;
- Skała. Rekolekcje ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie, Kraków 2011;
- Ty wiesz, że cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem. Cztery Ewangelie, Kraków 2012;
- Przewodnik po rekolekcjach lectio divina. Treść - Dynamika - Program. Zeszyt 1, Kraków 2014;
- [Innocenzo Gargano] Przewodnik po rekolekcjach lectio divina, Zeszyt 2, Kraków 2015;
- [Amedeo Cencini] Przewodnik po rekolekcjach lectio divina, Zeszyt 3, Kraków 2016;
- Cały sprawiedliwy, Józef, Kraków 2016;
- [abp Grzegorz Ryś] Przewodnik po rekolekcjach lectio divina, Zeszyt 4, Kraków 2017;
- Cała piękna. Maryja, Kraków 2017;
- [Judyta Pudełko] Przewodnik po rekolekcjach lectio divina, Zeszyt 5, Kraków 2018;
- Uczennica i oblubienica. Lectio divina z Magdaleną, Kraków 2018;
- Modlitwa Ewangelią na każdy dzień, t. 1-2, Kraków 2018;
- [abp Grzegorz Ryś] Przewodnik po rekolekcjach lectio divina, Zeszyt 6, Salwator, Kraków 2019;
- Przyjaciele Jezusa. Lectio divina z Marią, Martą, Łazarzem, Salwator, Kraków 2019;
- Koczownik Boga. Lectio divina z Abrahamem, Kraków 2020.
[i inne].

Ks. Jan Kochel zainicjował w Polsce - za zgodą kard. C.M. Martiniego - "szkołę słowa Bożego" (1996), której celem jest wprowadzanie w praktykę lectio divina (por. Lectio divina, w: EK, t. X, kol. 626-631). Jest też redaktorem strony www.ssb24.pl/oraz autorem kilku tomów medytacji w rytmie lectio divina:

- Przyczyny zdumienia, Laski k. Warszawy 1995;
- Pojednanie i pokuta. Szkoła Słowa Bożego 1996/97, Laski k. Warszawy 1996;
- Postępujcie według Ducha. Owoce Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Szkoła Słowa Bożego 1997/98, Gliwice 1997;
- Abba, Ojcze! Rozważania o Modlitwie Pańskiej. Szkoła Słowa Bożego 1998/99, Gliwice 1998;
- Nowe Jeruzalem (Ap 21, 2). Szkoła Słowa Bożego 2000, Gliwice 1999;
- Piękno ocali świat. Szkoła Słowa Bożego 2000/01, Gliwice 2001;
- Pokaż nam Ojca. Oblicze Boga w cudownych znakach. W szkole Słowa Bożego, Katowice 2001;
- Świadkowie Miłości. Szkoła Słowa Bożego 2002/03, Gliwice 2002;
- Pójdź za Mną. Naśladowanie Chrystusa. W szkole Słowa Bożego 2003, Gliwice 2003;
- W szkole słowa Bożego. Medytacje w rytmie lectio divina, Opole 2001;
- W szkole słowa Bożego. Drugi tom medytacji w rytmie lectio divina, Gliwice 2004;
- W drodze z Apostołem Narodów. Medytacje w rytmie lectio divina, Edycja św. Pawła, 2010;
- Świadkowie prawdy z tej ziemi. Śląscy święci i błogosławieni w rytmie lectio divina, Katowice 2012;
- Pokorna Matka kapłanów. Medytacje w rytmie lectio divina, Opole 2014;
- Świadkowie prawdy z tej ziemi. Śląscy święci, błogosławieni i kandydaci na ołtarze w rytmie lectio divina, wyd. 2, Opole 2016.
- Maryja i Kościół. O Litanii Loretańskiej w rytmie lectio divina, red. A. Tronina, J. Kochel, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2020.
- Bałwochwalstwo. Medytacje w rytmie lectio divina, Wyd. Salwator, Kraków 2021.
- Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej [współautor A. Sepioło], Wyd. Jedność, Kielce 2022.

Dokument PKB Interpretacja Pisma Świętego w Kościele zwrócił uwagę na to, że celem lectio divina jest "pobudzenie i ożywienie umiłowania owocnego i trwałego [poznania] Biblii, będącej przecież źródłem życia wewnętrznego i skutecznego apostolskiego działania, ułatwienie lepszego rozumienia samej liturgii i zapewnienia Pismu Świętemu należnego miejsca w studiach teologicznych i na modlitwie" (IV, C, 2). W procesie ożywienia lectio divina autorzy dokumentu doradzają, by oprócz lektury indywidualnej, praktykować nade wszystko czytanie Pisma Świętego w małych grupach. Dla inicjowania tych grup warto korzystać z najnowszych środków komunikacji, tj. z Internetu; por. www.biblia.wiara.pl.

Trwałym owocem medytacyjnej lektury Pisma Świętego jest obietnica: "Błogosławiony zarówno ten, którzy odczytuje, jak i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują jego treść" (Ap 1, 3). Nie wolno zatem szczędzić sił i energii w podejmowaniu prób ożywienia lectio divina w każdym okresie dziejów Kościoła.

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14624762

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu