Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Brandstetter Roman - Jezus z Nazraetu

2014-05-29

News

Patrząc na czytelników powieści spotykamy dwie grupy. Jedni czytają wybranych autorów, paczą niejako na nazwisko. Do drugiej grupy należą ci, dla których liczy się jedynie zawartość danej książki, autor jest na drugim planie. Dzieła Romana Brandstettera zadowolą tak jednych, jak i drugich.

Roman Brandstetter urodzony 3 stycznia 1906 roku w Tarnowie, dramatopisarz, poeta, tłumacz. Pochodził z zasymilowanej rodziny żydowskiej. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Paryżu prowadził badania nad działalnością społeczno – polityczną Adama Mickiewicza. W dążeniu do przezwyciężenia własnych niepokojów, zafascynowany tajemnicą wcielenia, stworzył epopeję o Bogu — „własne widzenie własnego Boga” (Jezus z Nazaretu, t. 1–4), epicki fresk przekonujący wnikliwą wiedzą o życiu codziennym i duchowości narodu Izraelitów, a jednocześnie poetyckością wizji; dzieło to zostało zaliczone do największych osiągnięć polskiej prozy biblijnej. Spod jego ręki wyszły także: Wiersze liryczne, poematy i hymny (1980), Krąg biblijny i franciszkański (1981), Przekłady biblijne z języka hebrajskiego (t.1: Psałterz 1983, t. 2: Cztery poematy 1984), Dramaty (1986). Przed śmiercią wyznał: ,,Wielkie dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom upewnia mnie w przekonaniu, że moje <odejście> od judaizmu, moja <zdrada>, jak to chcieliby widzieć niektórzy, nie jest odejściem w znaczeniu dosłownym. Ja dotykam obu krańców łuku. Ja czekam na ten wielki Most. Chciałbym postępować tak jakby mieszkał we mnie Bóg".

Czterotomowa powieść, ujmuje czytelników atmosferą miejsca, czasu i tradycji żydowskiej. Można ją określić jako swoiste świadectwo wiary autora. Dzieło to przesycone jest duchem psalmów, duchem Biblii, duchem starej poezji semickiej. Pisarz zawarł w nim całe dotychczasowe doświadczenie literackie. Jezus, który był Żydem, który wychował się i żył w otoczeniu Izraelitów, dla nas ludzi zachodu może być trudny do „całkowitego” zrozumienia. Dlatego przedstawienie go oczami żydowskimi jest czymś niezwykle cennym i pouczającym. Portret Jezusa jest bardzo konkretny bez dodatkowych upiększeń. Sam autor mówi we wstępie, że każdy obraz ukazany przez niego w powieści może obronić za pomocą argumentów kulturowych i historycznych. Tom pierwszy, „Czas milczenia”, opowiada o zdarzeniach, które miały miejsce od zapowiedzi narodzenia Jana Chrzciciela do pobytu Jezusa na pustyni. Tom drugi, „Czas wody żywej”, to zapis dalszych wydarzeń aż do śmierci Jana Chrzciciela. W tomie trzecim, „Czas chleba i światła”, autor przedstawia zdarzenia pomiędzy ścięciem św. Jana Chrzciciela a ostatni tygodniem życia Jezusa. Nadchodzi godzina goryczy, lęku i opuszczenia. Dzieło kończy „Pełnia czasu”. Opowieść oparta jest na ewangelicznej relacji świętego Jana. Opisuje wydarzenia Wielkiego Tygodnia, poranek Zmartwychwstania i Wniebowstąpienie.

Św. Hieronim powiedział, że "nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". Każdy kto pragnie poznać Jezus sięga oczywiście do Biblii. To jest fundament. Dla tych, którzy pragną jeszcze bardziej poznać swojego Boga, polecam właśnie dzieło Romana Brandstettera Jezus z Nazaretu. Powieść ta odkrywa przed nami to, co zasłoniły 2000 lat historii. Lektura tej książki może pomóc w wychowaniu dzieci i młodzieży w oparciu o wartości jakie niesie z sobą osoba Jezusa Chrystusa. Także w katechezie, która traktuje o Piśmie Świętym, nie powinno zabraknąć myśli jakie przekazuje Brandstetter.

Tomasz Kornek WMSD II

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Zaproszenie do aktywnego udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12604427

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu