Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Comastri Angelo - Ty jesteś Piotr

2014-06-01

News

Angelo Comastri (ur. 17 września 1943 r w Sorano), włoski duchowny, biskup diecezjalny Massa Marittima-Piombino, arcybiskup ad personam, prałat prałatury terytorialnej Loreto, arcyprezbiter Bazyliki Watykańskiej i wikariusz generalny Państwa Watykańskiego.

W przeddzień śmierci Jana Pawła II wygłosił często cytowane przez światowe agencje słowa: Tego wieczoru lub tej nocy Chrystus otworzy drzwi papieżowi. Amerykański znawca Watykanu John Allen z "National Catholic Reporter" wymienił nazwisko Comastriego w gronie papabile - potencjalnych faworytów do wyboru na konklawe 2005 r. Allen zauważył, że mimo braku tytułu kardynalskiego Comastri może uzyskać kilka głosów elektorskich podobnie jak w 1958 r. Givanni Battista Montini (Paweł VI). Na konsystorzu, z nominacji Benedykta XVI, został włączony 24 listopada 2007 r. do grona kardynałów. Brał udział w konklawe, które wybrało papieża Franciszka.

Książka rozpoczyna się słowami modlitwy do św. Piotra: Piotrze, Apostole Jezusa! Tak autor wprowadza nas w dzieło, które w sposób prosty i przejrzysty ukazuje postawę, charakter, uczucia pierwszego Papieża. Jezus chce zbudować swój Kościół na silnym fundamencie – Skale, czyli człowieku, który sam nie jest pewny co do tego, czy zdoła unieść tak wielki ciężar. Autor w sposób przejrzysty ukazał i wyjaśnił wszystkie zdarzenia związane z życiem Świętego.

Każdy rozdział książki poprzedza cytat z Ewangelii. Później akcja rozwija się widziana jakby oczami samego Szymona – Piotra. Pozwala to zwykłemu czytelnikowi poznać co, gdzie i jak odczuwał każdy moment swojego życia. Praca pisana jest w pierwszej osobie (autobiografia), jakby sam Piotr wypowiadał się w danej kwestii, co właśnie myślał czy odczuwał. (...) Jezus coraz bardziej wkraczał w moje życie, a ja coraz intensywniej zadawałem sobie pytanie: Kim On jest? Kto Mu daje taką władzę i moc? Po każdym rozdziale Autor zestawia świadectwo Świętego. Apostoł opisuje co sądzi, jak to się odnosi do Stolicy Piotrowej. Najważniejszą role odgrywa tutaj Piotr. On też opisuje historię swojego nawrócenia.

Już podczas pierwszego spotkania Jezus nazywa Szymona – Piotrem (gr. Kefas). Akcja powieści rozwija się dynamicznie. Szymon zaufał Jezusa i zarzucił sieci pomimo, że poprzedniej nocy nic nie złowił. Później okazuje wiarę w Pana podczas burzy, gdy Pan zawołał, by przyszedł do Niego po falach jeziora. Piotr pokonuje swój strach i rusza w stronę Mistrza, ale w pewnym momencie zląkł się i zaczyna tonąć. Wówczas Jezus podaje mu pomocną dłoń. Czemu zwątpiłeś, człowieku małej wiary? (...) – Przebacz mi, jestem tylko marnym grzesznikiem! Wzmocni moją wiarę, a nie będę czuł strachu i pójdę za Tobą nawet po wodzie w środku burzy!... Następnie słyszymy wyznanie: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego! Kiedy Pan tłumaczy uczniom, że będzie cierpiał i zostanie zabity, wówczas Piotr znowu zaczyna myśleć po swojemu, dlatego Jezus gromi go i ostrzega, by szedł za min, a nie wychylał się przed Mistrzem. Podczas Przemienienia Apostoł chcąc uniknąć śmierci Mistrza chce rozbić trzy namioty, by opóźnić to, co miało się wydarzyć w Jerozolimie. Piotr pokazuje kolejny raz swoją słabości podczas pytania: Ile razy mam przebaczyć bliźniemu? Rybak odkrywa Pana na nowo mówiąc: Ty masz słowa życia wiecznego! Z biegiem czas Piotr coraz częściej zaczyna myśleć tak, jak Mistrz z Nazaretu. Podczas wieczerzy, dowiedziawszy się, że wśród uczniów jest zdrajca, nie reaguje gwałtownie, ponieważ tak chce Pan. Autor książki zadaje nam też pytanie: Dlaczego Piotr przybył do Rzymu? Odpowiedz sugeruje, że właśnie tak chce Pan i utwierdza nas w tym słowami Pisma Świętego: Opaszą cię i zaprowadzą gdzie ty nie chcesz iść... Najtrudniejszy moment w życiu zwykłego Rybaka ma miejsce wtedy, kiedy trzy razy wypiera się Jezusa na dziedzińcu pałacu Arcykapłana. Gdy spotkał spojrzenie Mistrza, z żalu gorzko zapłakał i wspomniał słowa przestrogi Mistrza. W tym miejscu Autor przytacza fragment dawnej tradycji o ucieczce Apostoła z Rzymu: Quo vadis, Domine? – Piotrze – odrzekł mu Jezus – idę do Rzymu, by Mnie po raz kolejny ukrzyżowano. Dalej rozważamy jeszcze tajemnicę Zmartwychwstania Jezusa oraz moment uwierzenia uczniów we wszystko to, co mówił Jezus albo co ujawniły Pisma. Wszystko wypełniło się w życiu i misji Jezusa Chrystusa. W końcowych rozdziałach autor ukazuje powstawanie pierwsza Bazylika św. Piotra oraz miłość pierwszego Papieża do Jezusa. On potwierdza swoim życiem wyznanie: Ty wiesz, że Cię Kocham. Książkę wieńczy dokładny opis obecnej Bazyliki Watykańskiej. Autor przedstawia też chronologiczny spis wszystkich papieży, począwszy od jego następcy Linusa aż po Benedykta XVI.

Książka napisana jest bardzo prostym językiem. Może być czytana zarówno przez osoby starsze, jak również i dzieci. Autor zwraca się do nas tak, jakby sam był św. Piotrem. Ukazuje zwykłemu czytelnikowi uczucia, dylematy, zachowania pozytywne i negatywne Apostoła. W toku akcji dostrzegamy opisy przyrody, otoczenia bazyliki na wzgórzu watykańskim, a nawet stan zjawisk pogody. Jest to książka dla wielkich i małych. W dobrym świetle pokazuje odpowiedzialność, jaką Jezus nałożył na barki Piotra. Jego misja trwa i realizuje się w życiu kolejnych następców Świętego znad Jeziora Galilejskiego.

Markus Bengsz


**

Przeglądając katalog promocyjny pewnego wydawnictwa, natrafiłem na książkę „Ty jesteś Piotr” – autobiografia pierwszego papieża. Już sam tytuł książki wzbudził moje zainteresowanie. Od zawsze chciałem lepiej poznać losy pierwszego papieża. Osoba Piotra apostoła jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ jest on moim patronem. Na chrzcie św. otrzymałem imię Piotr.

Autorem książki jest kardynał Angelo Comastri – wikariusz generalny Państwa Watykańskiego. Autor, posługując się żywym i barwnym językiem, pozwala świętemu Piotrowi opowiedzieć o swoim życiu, odwołuje się do świadectw Ojców Kościoła i świętych. Zrekonstruowana „autobiografia” pierwszego papieża ukazuje jego losy od momentu powołania do uzyskania przebaczenia za zdradę i powierzenia opieki nad tworzącym się Kościołem.

Książkę rozpoczyna przejmująca modlitwa do Świętego Piotra, która wprowadza nas w treść całej książki. Autor opowiada o życiu Apostoła oraz uczuciach, które towarzyszyły mu podczas wędrówki z Jezusem Chrystusem. Każdy rozdział książki ma trafnie sformułowany tytuł, który zapowiada treść rozdziału. Ponadto każdy rozdział książki poprzedza cytat z Ewangelii. Wydarzenia opisane w książce widziane są oczami Piotra. Pozwala to na poznanie pewnych szczegółów z jego życia oraz współodczuwanie wraz z Szymonem. Tekst książki pisany jest w pierwszej osobie, jakby sam Apostoł wypowiadał się w danej kwestii: Nie odnajdowałem w sobie cech skały: byłem impulsywny, szybko ulegałem emocjom, szybko popadałem w entuzjazm, ale równie szybko się zniechęcałem - wyznaje Piotr. Podsumowaniem każdego rozdziału jest świadectwo samego Świętego lub którego z Ojców Kościoła.

Akcja powieści rozwija się bardzo dynamicznie. W czasie pierwszego spotkanie Jezus nazywa Szymona – Piotrem (gr. Kefas), czyli skałą. Szymon bardzo szybko zaczyna ufać Panu i na Jego słowo zarzuca sieci. Jego wiara i zaufanie wobec Pana stopniowo rosną. Dostrzegamy to podczas burzy na jeziorze, kiedy Piotr idzie po wodzie do Jezusa! Jednak w pewnym momencie zaczyna tonąć. Jezus natychmiast rusza mu na ratunek. Następnie karci Piotra za jego małą wiarę: Czemu zwątpiłeś, człowieku małej wiary? Piotr cały czas dojrzewa do swoich zadań w Kościele. Jednak kiedy Jezus zapowiada uczniom swoją mękę, wówczas Szymon zaczyna myśleć po swojemu. Jezus gromi go i ostrzega, by szedł za Nim, a nie wychylał się przed Mistrzem. Piotr jest świadomy swoich słabości. Z biegiem czasu zaczyna myśleć tak, jak Jezus. W czasie ostatniej wieczerzy oddaje się woli Pana, staje się bardziej posłuszny.

W następnym rozdziale Autor stawia nam wszystkim pytanie: Dlaczego Piotr przybył do Rzymu? Odpowiedz znajdujemy w Dziejach Apostolskich i ostatnim rozdziale Ewangelii Jana: Opaszą cię i zaprowadzą gdzie ty nie chcesz iść (…). Najcięższy moment w życiu Piotra mam miejsce w czasie pojmania, kiedy to trzy razie wypiera się Mistrza z obawy o siebie, a następnie spotka się ze spojrzeniem Jezusa. W następnych rozdziałach rozważamy tajemnicę Zmartwychwstania Jezusa oraz przemiany uczniów i wzrostu ich wiary. Na koniec autor opowiada o powstaniu Bazyliki świętego Piotra oraz o miłości Piotra do Jezusa. Szymon potwierdza swoim życiem wyznanie: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham! W aneksie umieszczono listę wszystkich papieży.

„Ty jesteś Piotr” to książka wartościowa, przedstawia w sposób czytelny i zrozumiały życie świętego Piotra. Może przyczynić się do wzrostu naszej wiary w Jezusa. Jest napisana prostym językiem, dlatego może być czytane zarówno przez dzieci jak i osoby dorosłe.

Piotr Wiącek

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14753660

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu