Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Spotkania z biblijnymi nauczycielami wiary [2014]

2014-10-18

News
Stanisław Haręzga, Spotkania biblijnymi nauczycielami wiary. Materiały do wspólnej lektury lectio divna (seria Nowa Ewangelizacja), Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2014, ss. 288.

Publikacja wyrosła z doświadczenia spotkań biblijnych prowadzonych w Roku Wiary. Przybliża jedenaścioro świadków wiary: Abrahama, Mojżesza, Samuela, Dawida, Jeremiasza i Eliasza, Maryję, Jana Chrzciciela, Piotra, Pawła i Jana. Oto wielcy przewodnicy na drogach wiary - świadkowie, którzy uwierzyli i stali się przykładami życia wiary. Autor Listu do Hebrajczyków przekonywał, że "wiara jest gwarantem tego, czego się spodziewamy i dowodem rzeczywistości niewidzialnej. Dzięki niej nasi przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że świat został stworzony słowem Bożym... Przez wiarę..." (por. Hbr 11, 1-40). Katalog nauczycieli i świadków wiary obejmuje tutaj postaci od Abla, Henocha, Noego... po Mojżesza, proroków prowadzi do świadków Nowego Przymierza - apostołów i świętych braci i siostry chrześcijan. Autor omawianej publikacji wybiera jedenaście postaci, by dwunaste symboliczne miejsce postawić dla ciebie i dla mnie!

Książka zawiera:

- prezentacje postaci świadka wiary,

- teksty biblijne z propozycją ich modlitewnego wykorzystania,

- świadectwa uczestników spotkań.

„Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11, 28). Żeby prawdziwie żyć wiarą, trzeba stale karmić się słowem Bożym. „Spotkania z biblijnymi nauczycielami wiary” powstały by pomóc nam lepiej poznać Bożą „ekonomię zbawienia”, by oddać Panu swoje serce i pozwolić by On je przemienił, by „radykalnie wyruszyć z Nim w nieznane”, by zaprosić nas do prawdziwej współpracy z Najwyższym.

Ta publikacja jest utrwaleniem Biblijnej Szkoły Wiary – cyklicznych spotkań zorganizowanych w Roku Wiary przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Uczestnicy, w trakcie comiesięcznych spotkań mieli okazję wpatrywać się w kolejną postać biblijną. „Patronem każdego spotkania była konkretna postać wielkiego nauczyciela i świadka wiary na tle opowiadanej przez Biblię historii zbawienia. Spośród wielu bohaterów wiary zostały wybrane postacie: Abrahama, Mojżesza, Samuela, Dawida, Eliasza i Jeremiasza (…), Maryi, Jana Chrzciciela, Piotra, Pawła i Jana. Z bogatej tradycji biblijnej poświęconej każdej z tych postaci zostały uwzględnione najbardziej charakterystyczne teksty ilustrujące ich heroiczną wiarę. Po ich lekturze zawsze miał miejsce krótki komentarz. Jego treścią była nie tyle historia życia biblijnego bohatera, ile raczej orędzie, jakie wnosi on w doświadczenie wiary, ucząc nas jej i pomagając nam w jej przeżywaniu”.

Ze wstępu

Teksty zostały uzupełnione świadectwami uczestników spotkań.

„I ja wyruszyłam. Tak jak Abraham byłam już dojrzałym człowiekiem mającym rodzinę (…). Przez dwa lata, przez wiele godzin, karmiłam się Bożym słowem, a ono drążyło skałę mojej duszy. Odkrywałam dzień po dniu moc Ducha Świętego w swoim życiu. Zawierzyłam Panu, kiedy mówił do mnie: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o tak wiele, a przecież jednego tylko potrzeba” (Łk 10,41)

Świadectwo jednej z uczestniczek Biblijnej Szkoły Wiary

Wciąż szukamy nauczycieli i przewodników – w codzienności, w życiu zawodowym, ale też życiu wiary. O tym, że wiarę należy przekazywać oraz że uczymy się jej od innych, przekonany jest chyba każdy. Spróbujmy zatem uczyć się jej od mistrzów – biblijnych świadków wiary. Na kartach Pisma Świętego znajdujemy bowiem postaci, które pokazują nam, że można wierzyć nadziei wbrew nadziei, głosić orędzie Boże mimo własnych ułomności, że błąd nie skreśla nas w oczach Boga i nawrócenie zawsze jest możliwe, że przez całe życie wzrastamy w poznawaniu Pana.


* Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL jest wykładowcą na Wydziale Teologii KUL, kierownikiem Katedry Proforystyki Biblijnej, autorem licznych publikacji poświęconych rozważaniom i interpretacji Pisma Świętego. Jest również moderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, orędownikiem apostolatu biblijnego i lectio divina.
Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14752204

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu