Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

W drodze z Apostołem Narodów [2010]

2012-05-09

News

Poniższa książka jest propozycją modlitewnej lektury Listów św. Pawła i Dziejów Apostolskich w rytm starożytnej metody "Lectio divina". Zawarte w książce treści mogą posłużyć zarówno do osobistej medytacji modlitewnej, jak też do nabożeństw biblijnych związanych z postacią św. Pawła. Szczególnie cenna może się okazać trzecia część opracowania poświęcona Apostołowi Narodów w nauczaniu papieża Jana Pawła II.

Recenzja: por. R. Chałupniak, „Katecheta” 55 (2011) 1, s. 70.


SŁOWO WSTĘPNE

Rok św. Pawła zaowocował wieloma cennymi inicjatywami duszpasterskimi. Ze zrozumiałych względów szczególną rolę spełniła tu Edycja Świętego Pawła. Wystarczy wspomnieć o przygotowaniu na ten rok nowego przekładu Pisma Świętego (Biblia św. Pawła) oraz licznych pozycji książkowych poświęconych postaci Apostoła Narodów.

W tę działalność wydawniczą doskonale wpisuje się niniejsza propozycja modlitewnej lektury Listów św. Pawła i Dziejów Apostolskich. Autorem tej cennej publikacji jest ks. dr hab. Jan Kochel – wykładowca katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Od kilkunastu lat niestrudzenie propaguje on odnowioną przez kard. Carla Marię Martiniego monastyczną metodę czytania Pisma Świętego, znaną w tradycji Kościoła zachodniego, jako lectio divina. Owocem tej duszpasterskiej działalności Autora są liczne książki i własna strona internetowa, na której umieszcza materiały prowadzonej przez siebie Szkoły Słowa Bożego (por. www.ssb24.pl).

Zawarte w prezentowanej tu książce treści mogą posłużyć zarówno do osobistej medytacji modlitewnej, jak też do nabożeństw biblijnych związanych z postacią Apostoła Narodów. Szczególnie cenna może się okazać trzecia część opracowania poświęcona obecności św. Pawła w nauczaniu papieża Jana Pawła II. Z indeksu zamieszczonego na końcu książki wynika, że nauczanie Apostoła Narodów było szczególnie bliskie wielkiemu „Papieżowi z rodu Polaków”, którego śmiało można nazwać nowym Pawłem.

Gorąco polecam szerokiemu kręgowi miłośników Pisma Świętego tę nową książkę założyciela Szkoły Słowa Bożego w Polsce. Niech jego fascynacja osobą i dziełem apostoła udzieli się wszystkim, którzy będą korzystali z zawartych w tej książce przemyśleń. Ksiądz Jan Kochel również tym razem pozostaje wierny zasadzie wyrażonej przez średniowiecznych mistrzów duchowości: Contemplari et contemplata aliis tradere – "Kontemplować i owoce tej kontemplacji przekazywać innym".

ks. prof. Antoni Jan Tronina


***

SPIS TREŚCI

I. EWANGELIA PAWŁA

Pierwsza ewangelizacja – pierwsza wyprawa misyjna

1. Pierwszy męczennik – diakon Szczepan

2. Nawrócenie i misja ucznia Ananiasza

3. Współpraca z apostołem Barnabą

4. Młody pomocnik – Jan Marek

5. Spotkanie z „filarami Kościoła”

6. Jakub, brat Pański

7. Wysłannicy Kościoła – Juda i Sylas

Pierwsza ewangelizacja Europy – druga wyprawa misyjna

1. Łukasz przyłącza się do misji Apostoła Narodów

2. Przeprawa do Macedonii – więzienie w Filippi

3. Misja w Tesalonikach – wierny Sylas

4. Misja w Berei – uczeń Tymoteusz

5. Spotkanie z Grekami na Areopagu

6. W warsztacie Akwili i Pryscylli

7. W domu bogobojnego Tycjusza Justusa

8. Przed trybunałem Galliona

Trzecia wyprawa misyjna i jej współpracownicy

1. Działalność Apollosa

2. Erast w Efezie

3. Nowi współpracownicy: Sopater, Arystarch, Sekundus i Gajus, Tychik i Trofim

4. Wysłannik do gmin – Tytus

5. Filomen i Onezym

6. Współbojownik – Epafrodyt

7. Wierny towarzysz i lekarz – Łukasz

Współpracownice apostoła

1. Charyzmat dziewic i wdów

2. Pierwsza nawrócona Europejka – Lidia

3. Kwalifikowani katechiści – Pryscylla i Akwila

4. Diakonisa Febe

5. Niewiasty Kościoła rzymskiego

6. Skłócone i pogodzone – Ewodia i Syntycha

7. Wierna uczennica Tekla

„Jesteście listem Chrystusowym” (2 Kor 3, 2n)

1. Tesaloniczanie

2. Koryntianie

3. Galaci

4. Efezjanie

5. Filipianie

6. Kolosanie

7. Rzymianie


II. DROGA PAWŁA

1. Teologia drogi

2. Pedagogia i duchowość drogi

3. Celebracja Drogi z Apostołem Narodów

4. Rozważania stacji Drogi z Apostołem Narodów


III. NOWY PAWEŁ – JAN PAWEŁ II

Inspiracje apostoła Pawła w encyklikach Jana Pawła II

1. Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus

2. Bóg Ojciec bogaty w miłosierdzie

3. O pracy ludzkiej

4. Święci apostołowie Słowian

5. O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata

6. O Matce Odkupiciela

7. Społeczna troska Kościoła

8. O stałej aktualności posłania misyjnego

9. Setna rocznica Rerum novarum

10. O niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła

11. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego

12. O działalności ekumenicznej

13. O relacjach między wiarą a rozumem

14. O Eucharystii w życiu Kościoła

Wykaz skrótów

Indeks tekstów św. Pawła w encyklikach Jana Pawła II

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14753951

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu