Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Mystagogia Benedicti - Adwent [2018; 2019]

2018-11-19

News
Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Adwent, red. A. Demitrów, Fundacja Ordo et Pax, Biskupów 2018; II wydanie - zmienione i poprawione, 2019. 

Dziedzictwo papieża-seniora J. Ratzingera - Benedykta XVI jest tak bogate, że długo jeszcze będą odkrywane jego zasoby. Opublikowano dzieła wszystkie (Opera omnia) Josepha Ratzingera pod redakcją kard. Gerharda Müllera we współpracy z Instytutem Benedykta XVI w Ratyzbonie. Ukazała się również polska edycja Opera omnia pod redakcją K. Góźdźa i M. Góreckiej (tłum. W. Szymona) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pod tą samą redakcją zainicjowano serię wydawniczą: Joseph Ratzinger - Teksty Wybrane, gdzie I tom pt. "Kapłaństwo" zadedykowano papieżowi–seniorowi z okazji 65. rocznicy jego święceń kapłańskich, kolejny Uwolnić wolność, poświęcony jest relacji wiary do polityki w trzecim tysiącleciu. Trzeba też wspomnieć o inicjatywie ks. J. Szymika "Teologia Benedicta" (t. I-III), która jest autorskim projektem obejmującym teologiczne dziedzictwo Wielkiego Papieża. Sukcesywnie ukazują się również opracowania biograficzne, np. E. Guerriero, Biografia Benedykta XVI, Kraków 2018; P. Badde, Czas Benedykta. Osiem dramatycznych lat pontyfikatu z bliska, Kraków 2018.

Fundacja "Ordo et Pax" Benedyktynów w Biskupowie k. Głuchołaz inicjuje nową serię wydawniczą zatytułowaną Mystagogia Benedicta, gdzie proponuje wprowadzenie w tajemnicę roku liturgicznego w nauczaniu papieża-seniora. Znane jest powszechnie jego umiłowanie liturgii i troska o jej piękno i właściwego ducha. To on jest przecież twórcą przełomowego dzieła "Duch liturgii" (2000). On też uczy biblijnej wrażliwości w przeżywaniu roku liturgicznego. W Verbum Domini (2010) przypomniał niektóre podstawowe elementy, składające się na relację między liturgią i słowem Bożym (nr 52-63) oraz istotne sugestie i konkretne propozycje dotyczące animacji liturgicznej (nr 64-71). Benedykt pomaga patrzeć na Kościół jako "dom Słowa": "Kościół zawsze dawał wyraz świadomości, że w czynności liturgicznej słowo Boże łączy się z wewnętrznym działaniem Ducha Świętego, który sprawia, że działa ono w sercu wiernych" (VD 52). Mądra pedagogia Kościoła głosi Pismo Święte i słucha go w rytmie roku liturgicznego. Benedykt XVI - wierny tej pedagogii - wytrwale i konsekwentnie wprowadza wiernych Kościoła w tę życiodajną wartość. Jest więc mystagogiem w pełni tego słowa znaczeniu.

Wśród tekstów papieża-seniora "rozproszonych" w różnych zbiorach, a często jeszcze nie przetłumaczonych na język polski, można odnaleźć wiele "pereł". Teksty te pomogą wiernym w czytaniu i rozumieniu Pisma Świętego oraz w przeżywaniu piękna liturgii. Kolejnego "zbierania skarbów", przypominającego ewangeliczne gospodarza domu, który "ze swego skarba wyjmuje to, co nowe i stare" (Mt 13,52), podejmują się Benedyktyni z Biskupowa, znani z dokładnej i wytrwałej pracy przenikniętej duchem modlitwy (ora et labora). W tym dziele wspiera ich ks. dr Andrzej Demitrów, biblista z Opola, rozmiłowany w studium dorobku Benedykt XVI. To on wcześniej zainicjował wydanie jego katechez o modlitwie (por. Panie, naucz nas modlić się, Opole 2016).

Pierwszy tom Mystagogia Benedicta jest wprowadzeniem w okres Adwentu. Składa się ze wstępu i czterech części: pierwsza zbiera rozważania Benedykta XVI wygłoszone podczas modlitwy Anioł Pański, druga część to zbiór homilii z Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), trzecia to wybór różnych rozważań i homilii adwentowych, czwarta zaś zbiera katechezy papieskie wygłoszone podczas audiencji ogólnych w tym okresie liturgicznym (2005-2012).

Omawiane zbiory przekonują, że papież-senior posiada wyjątkowy dar prostego i trafiającego do ludzkich serc rozważania tekstów biblijnych. Trafia do wszystkich tych, którzy chcą słuchać i zrozumieć (Iz 6,9n). Przekazuje hojnie dobrą nowinę, przenikniętą wiarą i nadzieją. Biskup Rzymu dobrze wie, że poznanie tajemnic roku liturgicznego nie zależy tylko od ludzkich starań, lecz przede wszystkim od otrzymanego objawienia, ukrytego w słowie Bożym. To Ono rozpala w sercu małe światełko, które jest rodzajem zaproszenia i powinno wzbudzić w człowieku pragnienie większego światła. To światłości prawdziwa "oświeca każdego człowieka, gdy przychodzi na świat" (J 1,9).

Adwent to okres radosnego trwania przy lampie słowa Bożego, która świeci w ciemności (2 P 1,19). To czuwanie przypomina dziecięce oczekiwanie, przeniknięte czułością i nadzieją. Benedykt XVI, jak ojciec i pasterz, z delikatnością i mądrością, towarzyszy wiernym w tym rodzinnym czy wspólnotowym trwaniu przy "kandelabrze" lub "świeczniku" (Ps 128,1-6). Dajmy się zaprosić w ten adwentowy czas trwania przy/w Słowie "aż do świtu, a jutrzenka wzejdzie w [naszych] sercach".

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291293

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu