Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Mystagogia Benedicti - Wielki Tydzień [2019]

2019-03-29

News
Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego - Wielki Tydzień, red. A. Demitrów, Biskupów 2019.

Kolejny tom dzieła Fundacji Benedyktynów z Biskupowa, poświęcony papieskiej introdukcji do roku liturgicznego Kościoła, otwiera tekst Szymona Hiżyckiego OSB W duchu monastycznej lectio. Opat Tyniecki zaprasza czytelników na krużganek klasztoru, gdzie od wieków gromadzili się mnisi, aby "w mniejszych bądź większych grupach wysłuchiwać lektury (i czasem komentarza) do fragmentów Pisma Świętego bądź któregoś z dzieł Ojców Kościoła". Taki obyczaj "zbiorowego" lectio divina praktykowany jest w konwentach benedyktyńskich od czasów ich powstania. Św. Benedykt z Nursji, ojciec monastycyzmu zachodniego, uczynił z "czytania Bożego" najważniejszą praktykę życia mnichów, obok modlitwy i pracy. Od tego czasu lectio divina stała się praktyką cechującą życie wspólnot benedyktyńskich i wycisnęła swe piętno na duchowości średniowiecza. W Regule św. Benedykt zaleca głęboką cześć przy czytaniu Ewangelii, wtedy "wszyscy [mnisi] stoją pełni czci i bojaźni i słuchają słów Bożych, dobrej nowiny naszego Pana i Zbawiciela" (RB 11). W sumie w całej Regule są rozsiane liczne myśli, które ukazują Słowo Boże jako pokarm duchowy. W ten sposób lektura duchowa stała się charakterystyczną cechą duchowości monastycznej. Św. Benedykt wielokrotnie podkreślał wartość lektury duchowej nie tylko w formacji zakonnej, lecz w ogóle w formacji chrześcijańskiej, nazywając słowa Pisma Świętego "najpewniejszym prawidłem życia ludzkiego" (RB 73). Biblię powinno się czytać gościom przybyłym do klasztoru (RB 53), gdyż uważane jest jako środek leczniczy w procesie poprawy grzesznego życia (por. RB 28).

Nie dziwi zatem inicjatywa benedyktyńskiej fundacji "Ordo et Pax" oraz przekonanie opata tynieckiego, że "zebrane w tym tomie homilie, katechezy i rozważania [...] wpisują się w tę monastyczną tradycję". Ojciec Hiżycki przekonuje wręcz, że lektura niniejszego wprowadzenia w teksty Wielkiego Tygodnia przypomina zebranie się wspólnoty współczesnych uczniów wokół Mistrza (Benedykta XVI). Wspólna lektura świętych tekstów, przekazująca tajemnicę wiary oraz potężny głos Papieża, dokonującego aktualnego komentarza - to właśnie żywa lectio divina.

Drugi tom mistagogicznej serii papieskich tekstów zbiera rozważania Benedykta XVI nad tajemnicą paschalną od Niedzieli Palmowej aż do Wielkiej Soboty. Pierwsza część to zbiór homilii z Niedzieli Palmowej (Rok A - C) oraz trzy rozważania przed modlitwą Anioł Pański (2010-2012). Druga część prezentuje homilie Wielkiego Poniedziałku (2007 i 2010). Trzecia część to zbiór katechez podczas audiencji generalnych z Wielkiej Środy (2006-2012). Część czwarta otwiera Triduum Paschalne, stąd prezentuje homilie papieskie Wielkiego Czwartku (2006-2012). Kolejna część zbiera w jedną całość homilie Benedykta z Wielkoczwartkowych Mszy Wieczerzy Pańskiej (2006-2012). Wielki Piątek jest czasem medytacji nad tajemnicą Krzyża, stąd szósta część proponuje historyczne rozważanie Drogi Krzyżowej kard. Josepha Ratzingera w Koloseum rzymskim z 25 marca 2005 r., uzupełnione o zbiór papieskich rozważań na zakończenie Drogi Krzyżowej w latach 2006-2012. Tę część dopełnia jeszcze wywiad z Benedyktem XVI pt. Moc samej miłość, transmitowany przez pierwszy kanał telewizji RAI (Wielki Piątek, 22 kwietnia 2011 r.). Ostatnia część tomu to rozważanie Benedykta XVI nad Całunem Turyńskim Wizerunek Boga, który wyrwał nas ze śmierci, wygłoszone w Turynie, 2 maja 2010 r.

Powszechnie znana jest wielka miłość Józefa Ratzingera - Benedykta XVI do liturgii, a zwłaszcza jej szczytu, jakim jest Triduum Paschalne. Zebranie tekstów papieskich z tego okresu to cenna pomoc dla godnego przeżycia specyficznego i niepowtarzalnego klimatu Hebdomada Sancta - Wielkiego Tygodnia. Trzeba wyrazić wdzięczność Redaktorom tomu, którym udało się zebrali w jedną całość rozproszone w różnych miejscach teksty, dając tym samym czytelnikom cenne wprowadzenie w tajemnicę "przejścia ze śmierci do życia". Każdy chrześcijanin zaproszony jest przecież do życia paschalnego opartego na świętości i czystości (por. 1 Kor 5,6-8).

Papież Benedykt XVI w medytacji nad Całunem - "ikoną [tajemnicy] Wielkiej Soboty - przekonuje, że właśnie stamtąd, z mroku śmierci Syna Bożego wydobywa się światło nowej nadziei, światło zmartwychwstania. I wydaje mi się, że ten kto patrzy oczyma wiary na to święte płótno, dostrzega coś z tego światła (...) nie tyle porażkę życia i miłości, ile zwycięstwo, zwycięstwo życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią (...) w objęciach śmierci tętni teraz życie, bo zamieszkała tam miłość" (s. 275).

Gorąco polecam, by przyjąć to zaproszenie Mistrza duchowego - papieża Benedykta XVI, i podjąć osobistą lectio divina tekstów biblijnych i liturgicznych Wielkiego Tygodnia. Oby to była uczta na godach Baranka i duchowa lektura księgi życia [jakby] zabitego Baranka (por. Ap 13,8; 19,7-9).

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291546

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu