Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Siedem słów Jezusa na krzyżu [2020]

2021-03-13

News

W krzyżu cierpienie,

w krzyżu zbawienie...


Gianfranco Ravasi, Siedem słów Jezusa na krzyżu, Wydawnictwo M, Kraków 2020, ss. 256.

Biblista, judaista, profesor egzegezy Starego Testamentu, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury - kardynał Gianfranco Ravasi jest autorem książki pt. "Siedem słów Jezusa na krzyżu". We wstępie zdradza czytelnikowi: "Zacząłem pisać tę książkę w Wielki Piątek 30 marca 2018 roku (...). Jezus na krzyżu przekazuje niejako swój duchowy testament, bardziej powściągliwy w słowach, ale mający moc równą najobszerniejszej mowie z Ostatniej Wieczerzy przekazanej przez czwartą Ewangelię (J 13-17). (...) Wokół męki i śmierci Jezusa narosła dziś imponująca bibliografia. (...) Wejdziemy na Kalwarię, aby usłyszeć ostatnie słowa Jezusa, które raz szepcze, a raz krzyczy (...) będzie to podkreślenie realizmu ukrzyżowania, który dla Ewangelii jest wyraźnym dowodem Wcielenia: Chrystus przechodzi przez własne terytorium człowieka, przez terytorium kresu, śmierci,skończoności, stając się bratem wszystkich kobiet i mężczyzn".

Ciężar słów Jezusa jest tak wielki, że przez wieki były przedmiotem refleksji teologicznej i duchowej, a także źródłem inspiracji literackich i muzycznych. Kardynał Ravasi rekonstruuje wydarzenia prowadzące do śmierci Jezusa, przypomina wydarzenia historyczne, łączy różne głosy od starożytnych po współczesne, tworzy bogatą medytację, a w niej przeplata odniesienia biblijne z erudycyjnymi nawiązaniami literackimi i artystycznymi.

Wybieram niektóre punkty ze spisu treści, aby przybliżyć tę ważną dla mnie książkę:

I. MIĘDZY CZWARTKIEM A PIĄTKIEM: PRZEDDZIEŃ

1. Wśród drzew oliwnych Getsemani
6. Postać Piłata w Ewangelii i tradycji
8. Ku Golgocie.

II. "OJCZE, PRZEBACZ IM"

3. Teologia przebaczenia
4. Pamięć i przebaczenie
5. Psychologia przebaczenia
6. Proces wybaczania
7. Ekonomia wybaczania.

III. "OTO SYN TWÓJ ...OTO MATKA TWOJA"

2. Syn i Matka
3. Matka Bolesna

IV. "BĘDZIESZ W RAJU"

V. "BOŻE MÓJ, CZEMUŚ MNIE OPUŚCIŁ"

VI. "PRAGNĘ"

3. " Moja dusza jest spragniona Boga żywego"

VII. "DOKONAŁO SIĘ"

1. Cel czy koniec?
3. Łuk i koło.

VIII. "W TWOJE RĘCE"

2. Pieśń o zaufaniu w cierpieniu i byciu otwartym na nadzieję

IX. PO OSTATNICH SŁOWACH JEZUSA

4. Rzymski areszt wojskowy i uczennice
6. Reanimacja zwłok czy zmartwychwstanie?
8. "Myślała, że jest ogrodnikiem"
9. Wiara i zrozumienie.

X. ZGORSZENIE KRZYŻA

1. Krzyż i jego znaczenie
5. Akt ekspiacji czy darowizna?
7. Per crucem ad lucem.

XI. SŁOWA, MUZYKA, OBRAZY

1. Przedstawienia o Męce Pańskiej
2. Siedem słów Chrystusa w muzyce
6. Trynitarny Tron Łaski Krzyża
7. Drzewo siedmiu słów.

Słów kilka z rozdziału "Zgorszenie Krzyża":

(...) "Spójrzmy na ten krzyż , który będzie miał niezwykły wpływ na historię sztuki, kulturę i teologię Zachodu (...). Jest on (...) narzędziem starożytnych mąk, w kulturze uniwersalnej stał się symbolem śmierci Chrystusa i właśnie w tym świetle otrzymał nieskończoną liczbę zastosowań (...) Krzyż jest najwyższym symbolem wiary chrześcijańskiej, ale jest również synonimem bólu , udręki i ucisku.

Nosi się go na szyi, stał się również pektorałem biskupów, ale jest także architektonicznym modułem planimetrycznym(...) Przyjmuje wiele kształtów: litery T, krzyż przecinający się (...) , krzyż maltański (...), lotaryński lub papieski z podwójną poprzeczną belką(...), słowiański z kolejnym skośnym ramieniem na znak wniebowstąpienia Chrystusa (...), jest chrześcijańskim znakiem, który rzucił swój cień na dwa minione tysiąclecia" (...).

Papież Franciszek (16 marca 2013 ) powiedział: "Głosić Chrystusa znaczy ukazać, że wierzyć w Niego i naśladować Go jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, ale także piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i głęboką radością, nawet pośród trudnych doświadczeń" (...).

BO "Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej (...),
gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, on ciebie wesprze, ocali".

Siedem krótkich słów, które płyną z ust umierającego na krzyżu Jezusa - to wyzwanie dla naszej wielkopostnej medytacji. Bez głębszej refleksji na nimi nie wejdziemy w radość paschalną. Oto słowa klucze otwierające paschalne bramy - przyjedźmy przez nie z naszym PANEM i ZBAWICIELEM - Zwycięskim i Zmartwychwstałym!

Krystyna
Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14752687

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu