Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Pieśń nad Pieśniami - Biblia Impulsy [2022]

2022-05-05

News
Krzysztof Bardski, Pieśń nad Pieśniami, Wstęp, przekład oryginału, komentarz (Seria: Biblia impulsy, ST, t. XIX), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2022.

Seria komentarzy Biblia Impulsy - Starego Testamentu (ST, t. XIX) rozpoczyna się od poematu miłosnego Pieśni nad Pieśniami. Nowe pokolenie polskich biblistów reprezentuje tu ks. prof. dr hab Krzysztof Bardski - znawca i miłośnik tej księgi poetyckiej, filolog i biblista z Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego z Warszawy. Autor natchnionej Księgi nie jest znany, choć tradycja hebrajska związała powstanie Pnp z królem Salomonem. W kanonie ST umieszczono ją pośród Ksiąg Mądrościowych - między Księgą Koheleta a Księgą Mądrości. Poemat powstał po niewoli babilońskiej (ok. IV w. przed Chr.). Zasadnicza treść poematu to zbiór dialogów zakochanych lub monologów, przeplatane komentarzami. Opisy miłosne (gr. eros) sprawiają, że wielu widzi w księdze natchnienie do uniesień miłośnych współczesnych zakochanych, ale przeplata się z nią jej duchowym wymiar (gr. agape), stąd wielcy mistycy, np. św. Teresa z Avilii i św. Jan od Krzyża - chętnie sięgali o metafory w niej zawarte. Papież Benedykt w encyklice Deus caritas est przekonuje: "W rzeczywistości eros i agape - miłość wstępująca i miłość zstępująca - nie dają się nigdy całkowicie oddzielić jedna od drugiej (...) Nie może zawsze tylko dawać, musi także otrzymywać. Kto chce dawać miłość, sam musi ją otrzymywać w darze" (DCE 7). W epilogu o potędze miłości słyszymy wyznanie: Uczyń mnie jak pieczęć na twym sercu,
Jak pieczęć na twoim ramieniu (tłum. K. Bradski).


Od Wydawcy

Z wielkim uznaniem można przyjąć pojawienie się komentarza do księgi Pieśni nad pieśniami autorstwa ks. prof. Krzysztofa Bardskiego w ramach serii Biblia Impulsy – Stary Testament. W jego wstępie zostają umieszczone w sposób syntetyczny najważniejsze informacje na temat tej starotestamentalnej księgi, które ukazują jej doniosłą rolę w życiu Izraela i Kościoła.

Tłumaczenie księgi Pieśni nad pieśniami autorstwa ks. prof. Bardskiego oparte jest na oryginalnym języku hebrajskim i respektuje poetycki charakter tej księgi – jej pięknie rozbudowaną alegorię, metaforykę, liczne porównania i język pełen dynamizmu i obrazu. Jest to tłumaczenie biblisty zakochanego w tej księdze starotestamentalnej, który pragnie podzielić się tą miłością z polskimi czytelnikami. Poszczególne perykopy zaopatrzone zostały w komentarz uwzględniający schemat przyjęty w Biblia Impulsy. Schemat ten złożony jest z następujących elementów: Lektura tekstu, Aktualizacja, Czy wiesz, że… pozwala to na głębsze wejście w bogactwo tej księgi.

Wprowadzenie, przekład i komentarz do księgi Pieśni nad pieśniami zawarty w tym tomie umożliwia czytelnikowi wejście w piękno i głębię tej niezwykłej księgi Starego Testamentu.

ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel

Ks. Krzysztof Bardski (ur. 1962) – prezbiter archidiecezji warszawskiej, prof. dr hab., doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, kierownik Katedry Hermeneutyki i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego, wykładowca na Akademii Katolickiej w Warszawie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji św. Pawła, ekspert Narodowego Centrum Nauki, autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie filologii, translatoryki i hermeneutyki biblijnej; historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Pozostałe tematy
Aktualności

Biblijny model wychowania

W parafii NSPJ w Koszęcinie w niedzielę 26 marca br. odbędzie się promocja i prezentacja książki "Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej" oraz spotkanie z rodzicami i wychowawcami. Chodzi o biblijny model wychowania w rodzinach, szkołach i parafiach. Zapraszamy!

więcej

Kazania pasyjne`2023

W bieżącym roku kazania pasyjne będą rozważaniem poszczególnych fragmentów Pasji wg św. Mateusza. Rozważania przygotował ks. Franciszek Koenig - prof UO i proboszcz parafii Znalezienia Krzyża św. z Rusinowic; wprowadzenie; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11829103

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu