Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Adwent

I Niedziela Adwentu - 1.12.2013

2013-11-28

News
"Radość Ewangelii wypełnia serca i życie wszystkich, którzy spotykają Jezusa" - zapewnia Franciszek w Evangelii guadium. Adwent (łac. przyjście, przybycie) rozpoczyna czas radosnego oczekiwania na to spotkanie w uroczystość Bożego Narodzenia. Przez "adwent" rozumiemy też "drugie przyjście" Chrystusa i koniec dziejów świata, co zapowiadają teksty biblijne i liturgiczne.

CZYTAJ!

Mt 24, 36-44

Jezus mówił do uczniów: "A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie".


ROZWAŻ!

Fragment (rok A), który dzisiaj rozważamy jest częścią 24 rozdziału Ewangelii według św. Mateusza. Na początku rozdziału czytamy, że Jezus wyszedł ze świątyni. Świątynia dla Izraelity była miejscem świętym, w którym spoczywała Chwała Jahwe (obecność Boga). Była okazałą budowlą wzniesioną przez króla Heroda. Jezus, nawiązując do jej przepychu, rozpoczyna mowę na temat czasów ostatecznych. Przepowiada fałszywych proroków, prześladowania, wojny, głód, trzęsienia ziemi, a to "wszytko musi się stać zanim Syn Człowieczy przyjdzie".

Pod koniec mowy nawiązuje do historii Noego, którą znamy z Księgi Rodzaju (6, 1- 9, 29). Jezus przywołuje obraz potopu, abyśmy pojęli wagę sytuacji, w której się znajdujemy: A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A jak było za Noego? Czytamy, że w czasie, kiedy on żył na ziemi rozprzestrzeniło się wielkie zepsucie moralne. Ludzie nie przejmowali się Bogiem. Zajmowali się swoimi sprawami, co zostało wyrażone w słowach: jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Ktoś może pomyśleć skąd w Bogu taka postawa, skoro jest Miłością. Choć zostaliśmy stworzeni jako istoty dobre, nawet bardzo dobre (Rdz 1, 31), to na kolejnych Biblii znajdujemy także przeciwną opinię, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że upodobanie ich jest wciąż złe (Rdz 6, 5). To my, nasza życiowa postawa powoduje odłączeni się od Boga. Bóg zsyła potop jako karę, by zakończyć ludzką niegodziwość. Chcąc jednak uratować sprawiedliwego Noego, każe mu wybudować arkę, w której znajdzie schronie on i jego rodzina oraz zwierzęta wszelkiego gatunku.

Spróbujmy się przenieść w ten czas i miejsce. Mężczyzna wraz z synami buduje arkę (statek), i to ogromnych rozmiarów, by pomieścić ludzi i zwierzęta. Przecież takiego przedsięwzięcia nie da się ukryć. Ludzie jemu współcześni widzieli, co robi i dziwili się! Jednak ich codzienność i sprawy tego świata tak ich pochłonęły, że nie potrafili wyciągnąć wniosków ze "znaku arki". Jak Bóg zapowiedział, tak też uczynił: Pan zamknął za nimi [drzwi] (Rdz 7, 16). Zesłał potop, który trwał 40 dni, i pochłonął tych, którzy przyjemności świata cenili bardziej niż swoje życie.

Jezus używa obrazu potopu po to, aby zaprosić nas do czuwania. Nie wiemy, kiedy powtórnie do nas przyjdzie. Wiemy jednak, że przyjdzie na pewno: Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24, 44).

Na początku nowego adwentu - anno Domini 2013, warto zapytać:

  • Co robię, mając świadectwo biblijnego potopu i innych znaków, by ustrzec się przed ich konsekwencjami?
  • Jak przeżyć swoje życie, by nie przedkładać ziemskich przyjemności ponad Boga?
  • Czy wierzę, że Jezus powtórnie przyjdzie na ziemię?


MÓDL SIĘ!

MARANA THA przyjdź Jezu Panie,

W Swej chwale do nas zejdź!

MARANA THA, usłysz wołanie,

Gdy się wypełnią wieki!

 

ŻYJ SŁOWEM!

Może warto w ramach adwentowego postanowienia zrezygnować z jakiejś przyjemności, by zyskany czas poświęcić na lekturę słowa Bożego oraz np. nowej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Radość Ewangelii! zob. radiomaryja.pl/adhortacja-franciszka/

Mateusz Mytnik

fot. galazka/deon.pl/

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8300655

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu