Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25.03.2014

2014-03-24

News
Bóg nie działa w próżni. Dając propozycję współpracy, przygotowuje najpierw teren. Czy twoje środwisko jest terenem rozpoznawania Bożych propozycji?


CZYTAJ!

Łk 1, 26-38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.


ROZWAŻ!

Scena zwiastowania jest doskonałym przykładem współdziałania Boga i człowieka. Boże dzieło relacjonuje słowa anioła:

- "Pełna łaski, Pan z Tobą". To określenie wskazuje na uprzedzające działanie łaski. Nasze dzieciństwo i młodość jest przygotowaniem do misji, którą powierzy nam Bóg.

- "Nie bój się Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga". Boża misja zawsze przekracza nasze ludzkie możliwości i powoduje zawrót głowy i rodzaj zaniepokojenia. Gdybyśmy pozostali na naszych pojęciach, nigdy nie osiągniemy nieba.

- "Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus" Boża propozycja jest konkretna i przygotowana. Oznacza działanie z osiągnięciem celu.

Nasza ludzka droga reprezentowana jest przez postawę Maryi:
  • Zmieszała się.
  • Rozważała.
  • Odpowiedziała.
Bóg daje każdemu z nas czas, by dojrzał, przemyślał i odpowiedział na Jego propozycję. Nie zaskakuje nas w sposób przeczący naszemu doświadczeniu, nie wymaga rzeczy niemożliwych i w końcu nie zmusza do niczego. On chce współpracy i twego ludzkiego zaangażowania. Już wszystko przygotował, wykorzystał wszystkie najbardziej sprzyjające okoliczności i wyznaczył właściwy czas. Ale finałową rozgrywkę uzależnił od twojej ludzkiej decyzji.

Gdy Maryja odpowiedziała: Amen. Słowo Ciałem się stało.

Dotychczasowy rozwój, okoliczności i czas są ważne, ale najistotniejszym elementem jest twoja zgoda na Bożą interwencję w świecie. Odpowiedz Bogu: Amen!

MÓDL SIĘ!

Przyjdź, Duchu Święty - Amen.
Przyjdź, Panie Jezu - Amen.
Realizujcie we mnie dzieło Ojca - Amen.

ŻYJ SŁOWEM!

Spójrz na miniony tydzień (miesiąc). Jakie propozycje w nim otrzymałeś? Zapisz je. Ponumeruj, od najważniejszej. Na co powinieneś się zdecydować? Czy  którejś z propozycji rozpoznajesz Bożą drogę?

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8301321

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu