Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 8.06.2014

2014-06-03

News
Duch Prawdy - Pocieszyciel przychodzi do nas każdego dnia. W dzień Pięćdziesiątnicy zstąpił jednak w sposób wyjątkowy, w asyście szumu z nieba, gwałtownego wichru i jakby języków ognia. Uczniowie trwali wówczas na modlitwie razem z niewiastami, z Matką Jezusa i braćmi Jego. Wszyscy oni zostali napełnieni Duchem Świętym, który pozwolił im mówić językami.CZYTAJ!
J 20,19-23

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».


ROZWAŻ!


Ksiądz Omer, kapłan z Belgii – misjonarz, który blisko współpracował z Matką Teresą z Kalkuty, opowiedział o spotkaniu Jana Pawła II z młodzieżą francuską na stadionie Par de Prens w Paryż w 1980 r. Był on jednym z odpowiedzialnych za przygotowanie tego pamiętnego spotkania. Czworo młodych postawiało wówczas Papieżowi trudne pytania. Jedną z nich była dziewczyna – bardzo ładna i odważna. Podeszła do Papieża i ku zdumieniu wszystkich zwróciła się do niego w sposób niespotykany wcześniej. Jak wspomina ks. Omer, ludzie z otoczenia papieża zamarli, gdy młoda dziewczyna zwróciła się do Ojca św. z wielką ekspresją i w formie per „ty”:

- Powiedz twoim księżom – poproś ich [w tym momencie zmieniła nieco ton]. Ojcze, powiedz im, żeby nie mówili nam o polityce, ekonomi... Ojcze poproś ich, aby nam mówili o Bogu.

Papież uśmiechnął się do młodych i z wielką siła zaczął mówił im o Duchu Prawdy. Tak trudno dziś mówić o Bogu, a może jeszcze trudniej mówić o Duchu Świętym - Wielkim Nieznanym, Wewnętrznym Nauczycielu, który wszystkiego nas nauczy i przypomni nam Ewangelię Jezusa.

Wiemy z katechizmu: Duch Święty jest trzecią Osobą TRÓJCY ŚWIĘTEJ i ma taką samą naturę boską jak Ojciec i Syn. Ma wiele imion, np. Pocieszyciel (Paraklet), Ducha Święty, Duch Prawdy, Obietnica Ojca. Każde z nich w jakiś sposób odsłania Jego naturę i tajemnicę. "Gdy odkrywamy w sobie obecność Bożą, mamy do czynienia z działaniem Ducha Świętego. Bóg posłał do naszych serc Ducha swego Syna (Ga 4, 6), żeby nas całkowicie wypełnił. W Duchu Świętym chrześcijanie odnajdują głęboką radość, wewnętrzny pokój i wolność... (Rz 8, 15). W Duchu Świętym, którego otrzymujemy podczas chrztu i bierzmowania, możemy Boga nazywać Ojcem" (Youcat 38).

ON jest więc z nami, działa w Kościele. Dopóki jednak Jego działanie nie przeniknie całej naszej rzeczywistości, nie napełni każdego z nas, nie ożywi tych, którzy zagubili gdzieś żywy sens wiary, nie zostaniemy napojeni Jego darami, nie spełni się też obietnica Ojca i Syna.

Trzy czasowniki: napełnić, wziąć, napoić wskazują na nieustanne, dynamiczne działanie - przychodzenie Ducha. Jego dzieło trwa (zstępuje do nas). On stale napełnia nas Swoją mocą, poi nas Sobą. Jego działanie powoduje rozwój, postęp, daje życie i świeżość (nowość).

Dzięki Duchowi wszyscy mieszkańcy ziemi – jak w Jerozolimie - mogą zostać napełnieni mocą z wysoka (Dz 2, 4). Jezus zleca „wybranym”: weźmijcie Ducha Świętego (J 20, 22), a wszyscy ochrzczeni zostają napojeni jednym Duchem (1 Kor 12, 13). W każdym sakramencie otrzymujemy zatem dary – charyzmaty Ducha Świętego.

W Ewangelii Zmartwychwstały Pan tchnął na [uczniów] i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego.

Co znaczy „wziąć” Ducha?

W tym samym przekładzie mowa jest o tym, że pod krzyżem umiłowany uczeń „wziął” Maryję do siebie (19, 27). W oryginale greckim pojawia się rzeczywiście to samo słowo, które ma wiele znaczeń. W odniesieniu do rzeczy można je przełożyć jako „wziąć”, lecz w odniesieniu do osób lepiej mówić o „przyjęciu”. Dlatego apel Jezusa z Wieczernika brzmi: „Przyjmijcie Ducha Świętego”, podobnie jak wcześniej: „Oto Matka Twoja... I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie”.

Nie na darmo Duch Święty nazywany jest słodkim (cichym) Gościem naszych dusz (św. Augustyn). Kto chce Go poczuć, musi się wyciszyć i wsłuchać w Jego głos. Najczęściej Duch mówi do nas i rozmawia z nami bardzo cicho, choćby głosem naszego sumienia, podczas modlitwy. Trzeba nam zatem zapraszać Go do siebie, tak jak zaprasza się Matkę – Kogoś najbliższego, najdroższego.

Św. Jan Paweł II zapowiadał nową wiosnę Ducha. Kościół odżyje na nowo jeśli pozwolimy działać Duchowi Świętemu, jeśli nie będziemy Go gasić w sobie, nie zamkniemy Go w schematach, rytuałach i przyzwyczajeniach.

Prostym sprawdzianem obecności Ducha Świętego jest uśmiech na twarzy chrześcijanina. Dlaczego tak rzadko się uśmiechamy? Św. Teresa Ledóchowska powtarzała swoim siostrom: „Pamiętajcie uśmiech to najlepsze narzędzie ewangelizacji świata”. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej! Wystraszonym uczniom w Wieczerniku Jezus musiał dwa razy powtórzyć: „Pokój wam!”. Dopiero gdy przestali się lękać, uspokoili się, a może nawet uśmiechnęli, otrzymali misję jednania: Którym grzechy odpuście są im odpuszczone...

Warto zatem pytać:
  • Co to znaczy, że Duch Święty "mówił przez Proroków"?
  • W jaki sposób Duch Święty mógł działać w Maryi, z Nią i przez Nią? W jaki sposób działa w życiu ludzi wierzących i modlących się?
  • Co czyni Duch Święty w moim życiu?

MÓDL SIĘ!

O Stworzycielu,
Duchu, przyjdź!
Nawiedź dusz wiernych

Tobie krąg.
Niebieską łaskę
zesłać racz
sercom, co dziełem
są Twych rąk.

św. Raban Maur (+ 856) - autor hymnu Veni Creator Spiritus


ŻYJ SŁOWEM!

Nasze ciało jest mieszkaniem Bożym. Im bardziej otwieramy się na Ducha Świętego w nas, tym bardziej staje się ON wewnętrznym Nauczycielem naszego życia. I ten sposób zamiast uczynków ciała rodzą się w nas owoce Ducha (Youcat 290-291. 295-297. 310-311). Rozeznawajmy charyzmaty Ducha (w sobie) i dzielmy się nimi z naszymi braćmi i siostrami!

ks. Jan Kochel

fot. vivificar.blogspot.com

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8300979

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu