Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 15.05.2016

2016-05-12

News

Owocem zaś ducha jest… pokój. Prawdziwy pokój nie jest doświadczeniem błogiego spokoju, ale płynie z doświadczenia głębokiego zaufania do Boga, z przekonania, że Bóg nas zna i kieruje nami w mocy swego Ducha, Parakleta i Pocieszyciela.

 

CZYTAJ
J 20, 19-23

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

ROZWAŻ

Wiek XX naznaczony jest katastrofą dwóch wielkich wojen światowych. Człowiek będący świadkiem tragedii wojny, holocaustu i niszczycielskiego działania bomby atomowej napełniony był lękiem przed nadchodzącym dniem, który mógł przynieść jeszcze straszniejszą, bo atomową wojnę. W tych trudnych, powojennych okolicznościach niezwykłą popularnością cieszyła się filozofia egzystencjalna. Przedstawiciele tego nurtu myślowego głosili bezsens ludzkiej egzystencji, wynikający z leku, strachu i trwogi. Ludzkość XXI wieku staje przed swoistym nawrotem myśli egzystencjalnej.

Współczesny człowiek coraz częściej charakteryzuje się lękliwością i strachem. Niepokojący obraz współczesnego młodego człowieka przedstawia wieloletni Rektor Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie – ks. prof. Krzysztof Pawlina, w swoim artykule Obraz polskiej młodzieży przed Światowymi Dniami Młodzieży 2016. Z artykułu wynika, iż współczesny młody człowiek cechuje się brakiem celowości w swoim życiu, wynikającej z lęku, samotności; brakiem akceptacji siebie, brakiem miłości i niepewności jutra. Co może być powodem tak pesymistycznego obrazu człowieka współczesnego? Propozycję odmiany tego stanu rzeczy może dać dzisiejsza Ewangelia.

Jak zauważa św. Jan Paweł II liturgia niedzieli Zesłania Ducha Świętego przenosi nas do Wieczernika w dniu zmartwychwstania. W wieczerniku przebywali Apostołowie, napełnieni trwogą i lękiem, wynikającymi z wydarzeń Golgoty i niepewności jutra. Pan Jezus przychodzi do swoich uczniów mimo drzwi zamkniętych, mimo zamkniętych lękiem serc i ofiaruje im lekarstwo: Pokój wam!

Jezus przychodzi do każdego z nas. Chrystus rozprasza wszelki strach i lęk, mówiąc i nam krzepiące słowa: Pokój wam!

Jezus jest Tym który przywraca nadzieję. Ponadto daje swoim uczniom Ducha Parakleta – Pocieszyciela, Tego który rozprasza mroki lęku i trwogi. Inne piękne określenie Ducha Świętego proponuje św. Jan Paweł II: Miłość – Dar Niestworzony.

Powodem rozprzestrzeniającego się w świecie strachu i lęku, może być fakt, iż zbyt mało zwracamy się o pomoc do Ducha Świętego. Dlatego chciejmy jak najczęściej przyzywać Ducha Świętego Pocieszyciela. Prośmy o Jego dary. Niech Duch Święty napełni nasze serca ogniem miłości i nadziei rozpraszającym mroki strachu i lęku.


MÓDL SIĘ

Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.


ŻYJ SŁOWEM

Chciejmy każdy nasz dzień rozpoczynać od modlitwy do Ducha Świętego. W każdej trudnej chwili życia prośmy Parakleta o pomoc.

kl. Amadeusz Pełka

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8301186

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu