Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Niedziela Świętej Rodziny - 30.12.2016

2016-12-27

News

Dziś nasz wzrok i nasze serca kierujemy ku rodzinie, Świętej Rodzinie: Jezusowi, Maryi i Józefowi. To właśnie w tej rodzinie narodził się nasz Zbawiciel i Pan - Jezus. Chciejmy się więc pochylić wspólnie nad tekstem, który daje nam dziś do rozważania Kościół.
CZYTAJ!
Mt 2,13-15. 19-23

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego». A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

ROZWAŻ!

Czytając dzisiejszą perykopę ewangelijną nasza uwaga skupia się na słowach, które dwukrotnie usłyszał święty Józef we śnie: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę… (2,13.20).

Bóg po raz kolejny przychodzi do niego przez sen. Przypomnijmy, że po Zwiastowaniu, gdy Józef chciał oddalić Maryję, aby ją chronić, Anioł Pański ukazał mu się we śnie. Zapewne wykonanie poleceń nie było łatwe. Maryja dopiero co porodziła syna w betlejemskiej stajni, możemy się domyślać, że św. Józef już myślał nad przyszłością, nad zapewnieniem swej małżonce i Jezusowi godnych warunków. Plan Boży jest jednak odmienny, Bóg bowiem przenika wszystko i wszystkich, i wie, co dzieje się w sercu Heroda. Nakazuje Józefowi wraz ze Świętą Rodziną uchodzić do Egiptu. „Jakże to ciężkie, ale to daleko, jak my tam dojdziemy, co tam będzie z nami?” – zapewne wiele innych pytań zadalibyśmy Bogu, otrzymując nakaz od Niego: Wstań i idź!

Józef nie zadaje pytań, wykonuje posłusznie polecenie Boga i udaje się do Egiptu. W pełni pokłada ufność w Panu. W tym też wyraża się jego głęboka wiara, w tym całkowitym i natychmiastowym posłuszeństwie Bożemu Słowu.

Święta Rodzina pozostała w Egipcie aż do śmierci Heroda. I wtedy znów we śnie Józef słyszy nakaz i znane już słowa: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę… (w. 20). Tym razem jednak Józef wahał się, lęka się wracać w rodzinne strony. Wynikało to zapewne z jego ojcowskiej troski o życie Jezusa, Syna Bożego, który został powierzony jego opiece.

Jednak Józef pozostaje wzorem "ojcostwa" - prawości, wierności, oddania (por. Łk 2,48). Bóg utwierdza go po raz kolejny, dając nakaz, który z pełną ufnością realizuje. Wraca wraz z Maryją i Jezusem do Nazaretu, gdzie tworzą wspólnie dom pełen ciepła, miłości i troski.

Posłuszeństwo – to słowo wychodzi w dzisiejszej perykopie na plan pierwszy. Posłuszeństwo jest ważną cnotą w życiu człowieka. Posłuszeństwa należy się stale uczyć, dojrzewać w nim: wobec rodziców i starszych, wychowawców, nauczycieli i wreszcie tego najważniejszego – wobec Boga. Chciejmy z głęboką wiarą i zaufaniem stawać się posłusznymi słowu Boga, jak posłuszny był święty Józef.

Zadajmy sobie pytanie, patrząc na tę postać:

  • Czy potrafimy tak zawierzyć Bogu i być tak posłusznymi Bożym poleceniom, jak św. Józef?
  • Czy słucham Bożych nakazów, które On kieruje do mnie każdego dnia?
  • Kto jest dla nas pierwszym wzorem posłuszeństwa (zob. Flp 2,6-11; Hbr 5,8)?


MÓDL SIĘ!

Proponuję dziś uczynić trzykrotnie krótkie wezwanie do Świętej Rodziny. Tym wezwaniem kończy się modlitwę różańcową prowadzoną przed Mszą Świętą w moim parafialnym kościele św. Rodziny w Zawadzkiem: Jezu, Mario, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!


ŻYJ SŁOWEM!

Chciejmy w chwili ciszy, może podczas wieczornej modlitwy, wsłuchać się w głos Boga, w Jego nakazy, które kieruje ku nam w naszych domach, rodzinach, wspólnotach.

Kamil Żyłka

fot. mozaika o. M. Rupika SI

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8301317

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu