Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 4.06.2017

2017-06-02

News
Dzieje Apostolskie opisują wydarzenie Zesłania Ducha Świętego. Jest to relacja z ważnego wydarzenia w dziejach Kościoła. Mówi się, że jest to jedno z tzw. wydarzeń kościołotwórczych, a więc jest to moment, kiedy niejako rodził się Kościół. Jednak tajemnica Zesłania Ducha Świętego nie jest tylko historycznym wydarzeniem, ale ma wciąż aktualny wymiar kościelny, a więc wspólnotowy, ale także wymiar indywidualny i osobisty. Duch Święty jest darem danym każdemu z nas w każdym czasie.

                      

CZYTAJ!
Dz 2, 1-11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.
Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

ROZWAŻ!

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy…” – te słowa z dzisiejszego pierwszego czytania są bardzo ważne i przejmujące.

Zauważmy, apostołowie zgromadzili się w Wieczerniku, miejscu, gdzie w Wielki Czwartek Pan Jezus spożył z nimi Ostatnią Wieczerzę, w miejscu, gdzie ustanowił On sakrament eucharystii i kapłaństwa. 10 dni temu Pan wstąpił w chwale do niebios. Trzeba nam sięgnąć do nieco wcześniejszego fragmentu by dowiedzieć się, że w owym miejscu trwali na modlitwie apostołowie, uczniowie wraz z Maryją i Jego braćmi. Trwali na modlitwie, możemy wręcz powiedzieć, że w ten sposób oczekiwali na przyjście obiecanego przez Jezusa jeszcze w czasie swego nauczania Ducha, o czym słyszeliśmy w Perykopach Okresu wielkanocnego. „Wreszcie” – zauważmy, że w tym słowie jest jakaś moc, wyraża ono ogromne napięcie i oczekiwanie. Często wypowiadamy te słowo, gdy coś w końcu się wydarzy, gdy na owo wydarzenie długo czekamy. Dzień Pięćdziesiątnicy też był wyczekiwany przez uczniów. Zobaczmy, do tej pory są we wspólnocie, jednak przebywają tylko w obrębie Wieczernika. Mimo tego, że już po zmartwychwstaniu Pan przybył do nich i powiedział im „Pokój wam!”, mimo iż widzieli Jego chwałę, gdy wstępował do Nieba, to nadal brak im męstwa, dalej rodzą się w nich obawy przed niezrozumieniem, a wręcz i przed śmiercią. A czyż i w naszym życiu tak się nie dzieje, gdy boimy się otwarcie zaświadczyć o Jezusie w tłumie, nie tylko w zaciszu swego domu? Przychodzi jednak Duch, Duch, który wszystko zmienia. Napełnia On swymi darami wszystkich zgromadzonych w Wieczerniku na modlitwie. I co się teraz dzieje? Wychodzą i przemawiają do wszystkich zgromadzonych w Jerozolimie, którzy zbiegli się usłyszawszy dziwne odgłosy, „jakby uderzenia gwałtownego wichru”. Choć pochodzili z różnych stron, dzięki mocy Ducha słyszą i rozumieją naukę o Jezusie. Postołowie głoszą ją mężnie, już bez obaw, bez skrępowania, otwarcie – bo przemawia przez nich Duch Boży.

Ale przecież i nas obdarował Bóg swym Duchem. Już podczas chrztu Duch Boży zamieszkał w nas, a podczas Sakramentu Bierzmowania wylał na nas swoje dary. Pytanie, czy my z tych darów chcemy korzystać? Czy czasem nie zapominamy, że jesteśmy (jak śpiewa się w popularnej piosence religijnej) „świątynią, w której mieszka Święty Duch. Pełni mocy, wdzięczności i chwały”?

Może dla nas dzisiejsza uroczystość będzie swoistym „wreszcie”, dniem, w którym autentycznie zawierzę Bogu moje życie i dam się prowadzić Jego Duchowi. Nikt nie powiedział, ze będzie łatwo, ale naprawdę warto! Bo tylko On, tylko Bóg jest zwycięzcą, to On nas ukochał i posłał nam Syna swego, aby nas odkupił i swego Ducha, aby nas uświęcił. Daj mu się prowadzić!


MÓDL SIĘ!

Pomódl się dziś modlitwą ofiarowania się Duchowi Świętemu, którą ułożył św. Arnold Janssen, założyciel Zgromadzenia Słowa Bożego (Werbistów). Może ta modlitwa stanie się twoim codziennym ofiarowaniem Duchowi Świętemu? Do tego z całą pewnością zachęcamy!

Boże, Duchu Święty,

słodka miłości Ojca i Syna.

Aby całkowicie należeć do Ciebie,

oddaje Ci teraz i na zawsze:

moje serce, moje ciało i duszę,

moje siły i zdolności,

moje cierpienia i radości,

moje życie i śmierć.

oddaję Ci też wszystkich,

którzy są mi drodzy i wszystko,

czym jestem i co posiadam,

abyś Ty sam mógł tym rozporządzać

i panować nade mną swoją miłością,

teraz i w wieczności. Amen.

 


ŻYJ SŁOWEM!

Przeczytaj dziś jeszcze raz ten fragment z Dziejów Apostolskich. Wróć myślą do dnia bierzmowania, podziękuj Bogu za dar Ducha i poproś o to, aby On Cie prowadził, aby uświęcał każdy Twój dzień.

al. Kamil Żyłka

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8301386

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu