Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Trójcy Świętej – 11.06.2017

2017-06-07

News
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” (2 Kor 13, 13). Tymi słowami już nie jeden raz zostaliśmy przywitani przez kapłana podczas Mszy św. Dzisiaj zdanie to nabiera szczególnej wymowy, ponieważ obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy.
CZYTAJ!

J 3,16-18

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.


ROZWAŻ!

Dzisiejsza Ewangelia stanowi fragment rozmowy pomiędzy Jezusem a Nikodemem, który był jednym z dostojników żydowskich, faryzeuszem oraz członkiem Sanhedrynu. Dialog ten odbył się pod osłoną nocy i dotyczył wielu kluczowych zagadnień. Chrystus między innymi wyjaśnił Nikodemowi, co to znaczy narodzić się na nowo i czym jest królestwo Boże.

Te nowe narodzenie polega na uwierzeniu w Bożą miłość, która między innymi przejawiła się w śmierci Chrystusa na krzyżu. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Jezus umarł za nas, abyśmy nie zginęli i nie byli potępieni, lecz byśmy byli zbawieni i osiągnęli życie wieczne. Symbolem tej bezinteresownej miłości Boga do człowieka jest chociażby pelikan, którego wizerunek można odnaleźć w niejednym kościele. Według starych legend ptak ten bardzo kocha swe pisklęta. Jednak, gdy młode pelikany dorastają, to dziobią swoich rodziców, a oni – chcąc je odtrącić – mocno uderzają swym dziobem i niektóre z nich uśmiercają. Następnie dorosłe pelikany żałują tego, co uczyniły i przez trzy dni przeżywają żałobę. Po upływie tego czasu matka otwiera swym dziobem pierś, skrapia swą krwią martwe pisklęta i je ożywia. Z tego też powodu pelikan stał się symbolem Chrystusa i nawiązuje do Eucharystii.

Odpowiedzią na Bożą miłość powinna być nasza miłość względem Boga i innych ludzi. Św. Jan stwierdził krótko: „Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 20). Wzorem dla każdej ludzkiej społeczności powinna być Trójca Najświętsza – Ojciec, Syn oraz Duch Święty. Jest to bowiem najdoskonalsza ze wspólnot, gdyż oparta jest na miłości, jedności oraz współdziałaniu.

Zapytajmy więc:

  • Czy jesteś świadomy/a Bożej miłości względem Ciebie?
  • W jaki sposób starasz się odwdzięczyć Bogu za Jego miłość względem Ciebie?
  • Czy Twoja wspólnota rodzinna oparta jest na miłości, jedności oraz współdziałaniu? W czym się to przejawia?


MÓDL SIĘ!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz,

zawsze i na wieki wieków. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Napisz list, wyślij kartkę z pozdrowieniami, zadzwoń lub odwiedź swego krewnego lub znajomego, z którym dawno się nie widziałeś i dawno nie rozmawiałeś. Odśwież te relacje!

ks. Łukasz Florczyk

fot. Marco Rupnik SJ - Centro Alietti

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8300753

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu