Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 20.05.2018

2018-05-18

News

Na tym świecie wszystko się zmienia. Trzeba zadbać, by zmieniało się w dobrym kierunku. Jezus zapowiada posłanie Specjalisty od zmian na lepsze.CZYTAJ!
J 15,26-27; 16,12-14 BP

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Kiedy jednak przyjdzie Wspomożyciel, którego Ja poślę wam od Ojca - Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o Mnie. Wy też powinniście dawać świadectwo o Mnie, gdyż jesteście ze Mną od początku (...). Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On - Duch Prawdy - poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił".


ROZWAŻ!

Dwa użyte przez Jezusa wyrażenia: „Duch Prawdy” i „doprowadzi was do całej prawdy”, jasno wskazują, że prawda istnieje. We współczesną mentalność wkrada się powątpiewanie, a nawet otwarte negowanie istnienia prawdy. Jezus wyraźnie się takim postawom sprzeciwia. Można mieć różne poglądy i przekonania, ale nie one stanowią o prawdzie. Prawdę odkrywamy, np. puls na przegubie dłoni, życiorys Stefana Batorego, czy ziemskie przyciąganie. Nasza niepełna wiedza nie przeczy powyższym faktom. My nie produkujemy prawdy, my do niej dochodzimy. Jezus o sobie powiedział także: „Ja jestem Prawdą”. Mamy Go odkrywać, ale tu poszerza się znaczenie tego słowa. Tę Prawdę należy także naśladować, za tą Prawdą iść. Jezus jest jak miara, którą przykładamy do modlitwy, liturgii i medytacji. On jest miarą duchowości. Przykładamy tę miarę do naszej postępowania osobistego, rodzinnego i społecznego. On jest miarą moralności.

Duch prowadzi nas więc, by każdego dnia, choćby o krok przybliżyć się do tego wzoru jakim jest Jezus. Zmierzamy do pełni, ale stopniowo. Z obecnego duchowego miejsca robimy krok naprzód. Duch zna prawdę o nas i o Jezusie. Stąd Jego imię, nadane przez Jezusa. Możemy być spokojni zarówno co do celu, jak i co do drogi.

Przebywając w obecności Ducha Prawdy przesiąkamy nią – i to jest aspekt statyczny, ale także zmierzamy do poznania i realizacji prawdy w swoim życiu – i to jest aspekt dynamiczny.

Nie wystarczy medytować, trzeba pracować. Nie wystarczy siedzieć, trzeba się ruszać – rozwijać duchowo, jak mówimy, Stąd Eucharystia, medytacja słowa i modlitwa – aspekt statyczny, ale obok tego uwielbienie, wypełnianie swych obowiązków w świecie i dzieło ewangelizacji – trzy wymiary aspektu dynamicznej współpracy z Duchem.

Doprowadzanie do „całej prawdy” to pełny rozwój chrześcijańskiego życia we wszystkich aspektach. Duch przeprowadza nas od „miejsca duchowego”, w którym się obecnie znajdujemy do kolejnego celu na drodze naszego rozwoju:

  • od niewiary do odkrycia osoby Jezusa,
  • od poznania Jezusa do decyzji uczynienia Go swoim Zbawicielem,
  • od szukania u Chrystusa ratunku do podporządkowania Mu wszystkich dziedzin życia,
  • od ciągłych upadków do wyzbycia się grzechów ciężkich,
  • od rozmowy z Jezusem do głębszego wewnętrznego doświadczenia duchowego,
  • od postawy (w przeważającej części) czerpania do podjęcia posługi,
  • od sporadycznego do systematycznego i stałego zaangażowania w parafii i Kościele.

W każdym wymiarze życia możemy przejść od wady do cnoty. Duch jest ruchliwy i bogaty więc nas ubogaca, ale w drodze.


MÓDL SIĘ!

Duchu Święty, prowadź mnie po drogach czasu i otwieraj oczy na prawdę. Pozwól mi odkrywać, zachwycać się nią i używać do mojego duchowego rozwoju. Spraw, bym żył w Prawdzie i mógł Ją naśladować. Niech pociąga moje serce, bym dorastał do kolejnych celów na mojej życiowej drodze. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Przez najbliższy tydzień każdy dzień poświęć na rozwój kolejnego z siedmiu darów Ducha Świętego. Rano poproś o ten dar i staraj się go w tym dniu szczególnie używać!

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8300786

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu