Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2018

2018-10-29

News
"Niebo istnieje naprawdę" - to nie tylko tytuł książki i filmu, które stały się jednymi z największych bestsellerów w USA. To historia, jaka przydarzyła się czteroletniemu Coltonowi Burpo, który znalazł się w niebie, gdzie spotkał Jezusa. Niebo to przede wszystkim prawda naszej wiary, dzięki której człowiek zbawiony będzie mógł patrzeć na miłość bez końca. "[Tam] nic już nas nie oddziela od Boga. Razem z aniołami i świętymi możemy się już na zawsze cieszyć Bogiem i z Bogiem" (Youcat, 158).

CZYTAJ!
Mt 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.


ROZWAŻ!

W uroczystość Wszystkich Świętych Jezus powołuje nas do tego, abyśmy byli szczęśliwi. To jasne, że na ziemi tej pełni nie osiągniemy. Jest to możliwe dopiero w niebie, ale już tutaj możemy jej po części kosztować. Jezus wskazuje, kto według Niego, może być szczęśliwy (błogosławiony = szczęśliwy). Mówi o ubogich duchem, smucących się, cichych, łaknących i pragnących sprawiedliwości,miłosiernych, czystych sercem, wprowadzających pokój, cierpiących prześladowanie dla sprawiedliwości oraz o prześladowanych, przyjmujących urągania i kłamstwa ze względu na przynależność do Chrystusa… taki obraz szczęśliwych według świata jest nie przekonujący, mało pociągający, wręcz odstraszający od pójścia za Chrystusem.

Ubóstwo duchowe, smutek, cichość i wszystkie pozostałe postawy nie są celem same w sobie, ale są drogą – drogą do osiągnięcia szczęścia. Jezus pokazuje nam, jaki stosunek powinniśmy przyjąć wobec rzeczy materialnych, samych siebie, drugiego człowieka i sytuacji życiowych.

W mniemaniu świata ubóstwo w duchu, smutek, cichość (nieraz błędnie mylona z małodusznością), czy prześladowanie mogą być uznane za przekleństwo, zaś miłosierdzie, łaknienie sprawiedliwości, czyste serce, wprowadzanie pokoju za wyraz lęku i przejaw słabego charakteru.

W rzeczywistości jest inaczej: ubóstwo w duchu to postawa właściwego dystansu do tego, co mamy (zarówno do rzeczy materialnych, jak i naszych umiejętności), cichość, oznacza pokorę, czyli stanięcie w prawdzie w relacjach z drugą osobą. Smutek przeżyty jako błogosławieństwo pozwala nam przyjąć cierpienie oraz uczy empatii – zauważamy ból innych i potrafimy im towarzyszyć, podobnie tylko ludzie miłosierni mogą budować szczęśliwe relacje, bo są zdolni do wybaczenia sobie, innym oraz uzdalnia do przyjęcia przebaczenia od Boga; czyste serce oznacza zaś czyste myśli, pragnienia, intencje, pragnienie sprawiedliwości chroni nas przed uleganiu wszelkiego rodzaju przekupstwom, korupcji, sprzyjaniu silniejszym i poniżaniu słabszych, tylko człowiek mający pokój w sobie (pogodzony wewnętrznie, spójny, zharmonizowany, mający pokój Chrystusa) może wprowadzać pokój w swoim środowisku. Przyjęcie prześladowania dla sprawiedliwości albo wszelkich złości ze względu na to, że jesteśmy uczniami Pana może umocnić naszą więź z Bogiem, umocnić naszą wiarę, jeszcze bardziej zaufać Panu, który jest przy nas obecny i wzmacnia nas w najgorszym czasie.

Radykalizm błogosławieństw pokazuje, że przyjęcie takich postaw nie jest możliwe bez łaski Bożej - tylko Bóg może uzdolnić nas do przeżywania swojego życia przez pryzmat błogosławieństw.

Zastanów się:

  • Jakie uczucia pojawiają się we mnie, gdy rozważam poszczególne błogosławieństwa?
  • Która postawa wymieniona w błogosławieństwach jest mi najbliższa? Podziękuj za nią Bogu!
  • Która z tych postaw jest mi obca? Którym błogosławieństwem przychodzi mi żyć najciężej?

MÓDL SIĘ!

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Zapoznaj się z biografią swojego patrona i zastanów się, które błogosławieństwo realizował w swoim życiu. Wybierz jedno z błogosławieństw, które będziesz starał się realizować w najbliższym czasie.

Przemysław Kaziszyn

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). zob. biblia.wiara.pl. / gosc/42. Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8363903

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu