Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej - 20.06.2019

2019-06-19

News

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jednoczy cały Kościoła, który gromadzi się podczas "łamania chleba". W tym dniu (albo w następującą po nim niedzielę) ulicami miast przechodzą procesje eucharystyczne. W Polsce okna budynków znajdujących się na trasie procesji ozdabiane są symbolami eucharystycznymi, obrazami religijnymi i kwiatami. W niektórych częściach Włoch czy Ameryki Łacińskiej ulice, którymi przechodzi procesja Bożego Ciała, wykładane są dywanami z kwiatów. Warto, abyśmy również podążając tym tropem, przyozdobili swoje serca na przyjście Pana.CZYTAJ!
Łk 9,11b-17

Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: „Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność; bo jesteśmy tu na pustkowiu”. Lecz On rzekł do nich: „Wy dajcie im jeść”. Oni odpowiedzieli: „Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi”. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu”. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.


ROZWAŻ!

Przypomnijmy sobie historię Jezusa, który był kuszony przez szatana na pustyni. Do czego wówczas szatan starał się namówić Jezusa? Wiedząc, że odczuwa głód starał się Go nakłonić, by zamienił kamień w chleb. Jezus kategorycznie odmówił, opierając się pokusie (Łk 4,3), odpowiadając: nie samym chlebem żyje człowiek (Pwt 8,3; Łk 4,4). Tym razem jest zupełnie inaczej. Jezus, głosząc Słowo Boże, lecząc, uzdrawiają, jest świadomy kolejnej potrzeby. Dzięki apostołom zauważa, że ludzie są głodni. W sposób cudowny, nie wahając się, daje im chleb do jedzenia. Przypomina to Mojżesza, który podobnie jak Jezus, wyprowadził lud na pustynię, a Bóg nakarmił go manną (por. Wj 16,4-35). Możemy dopatrzeć się tego również na przykładzie Eliasza i Elizeusza, którzy także byli pośrednikami w rozmnożeniu chleba (por. 1 Krl 17,14-16). Oczywiście, jeśli Bóg zauważa potrzebę, to daje swoim dzieciom ponad miarę: zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały (Łk 9,17b).

Kościół w Łukaszowym opisie rozmnożenia chleba dostrzega zapowiedź niebiańskiego chleba - daru eucharystycznego. Chrystus zatroskany o lud postanawia sam siebie dać w pełni, abyśmy zjednoczyli się z Nim w tajemnicy Eucharystii.

Jezus wymaga jednak zaangażowania człowieka, dlatego mówi do uczniów: Wy dajcie im jeść (Łk 9,13a). Szafarze Eucharystii - kapłani i biskupi - są nieodzowni w posłudze "łamania chleba" (por. Łk 24,35; Dz 2,46; 20,7). Dzisiaj oni, podobnie jak Jezus, odmawiają nad chlebem błogosławieństwo, łamią i dają chleb (Łk 22,19) tym wszystkim, którzy łakną i pragną Jezusa Chrystusa.

Ks. Krzysztof Grzywocz - ojciec duchowny naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, który zaginął w Alpach w sierpniu 2017 r. - wygłosił rekolekcje, które zatytułował "Narodzenie dla służby. Błogosławił - łamał - rozdawał" (CD MP3, Elbląg, 2018). W zamyśle prowadzącego każdy dzień miał być poświęcony jednemu z trzech słów zawartych w Modlitwie Eucharystycznej: błogosławił - łamał - rozdawał. To trzy "znamiona" ustanowienia Eucharystii (por. Mt 26,26-30) i powiązanie jej z postawą służby są istotą Chrystusowego kapłaństwa. Trzy słowa są również "kluczem" do pogłębionego rozumienia i przeżywania każdej Mszy św. 

Zapytaj zatem samego siebie:

  • Co znaczy dla ciebie "błogosławić", "łamać" i "dawać"?
  • Jaki jest twój udział w Eucharystii?
  • W jaki sposób wyznajesz wiarę w rzeczywistą i realną obecność Jezusa Chrystusa w tajemnicy Eucharystii?


MÓDL SIĘ!

Duszo Chrystusowa, uświęcaj mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, umocnij mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach Twoich ukryj mnie.

Nie pozwól bym odpadł od Ciebie.

Od wroga złośliwego obroń mnie.

W godzinę śmierci mojej wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie,

abym z świętymi Twymi chwalił Cię.

Na wieki wieków. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Pan Jezus karmi nas swym Słowem, Ciałem i Krwią. Korzystaj z hojności tego Daru jak najczęściej, każdego dnia. On ożywia Twoją duszę!

Mateusz Cerkowniak

fot. jedna z największych monstrancji z katedry w Toledo (Hiszpania)

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8300922

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu