Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Niedziela Świętej Rodziny - 29.12.2019

2019-12-27

News
Niedziela Świętej Rodziny jeszcze mocniej uświadamia nam wartość rodziny jako miejsca spotkania Boga z człowiekiem. Fundamentem domu rodzinnego jest ustanowiony przez Boga związek mężczyzny i kobiety (Rdz 2,18.24), który Jezus ustanowił sakramentem (Mt 19,6; Ef 5,32). Ich "powołaniem jest bycie wspólnotą osób w miłości na wzór Trójcy Świętej" - przekonywał św. Jan Paweł II w Liście do Rodzin (LdR 6).


CZYTAJ!
Mt 2,13-15.19-23

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia».

On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

ROZWAŻ!

Świat, który nas otacza nie chce takiej rodziny, a nawet jawnie zwalcza rodzinę jako "wspólnotę osób [trwających] w miłości". Robi on wszystko, by był dziś to związek niepełny, niesakramentalny czy patchworkowy (ang. blended family – nazywa wspólnoty zrekonstruowanej lub wielorodzinnej, która powstała w wyniku ponownego związku jednego lub obojga rodziców po rozwodzie).

Ewangeliczną rodzinę nie omijały trudności i kryzysy. Lecz również współczesne Herody na różne sposoby "szukają Dziecięcia, aby Je zgładzić" (Mt 2,13b). Dzisiejszy aparat przemocy jest równie dobrze zorganizowany, zaangażował ogromne środki i wykorzystuje ideologie, które pozostaje na usługach "cywilizacji śmierci". Niejeden cyniczny i zawistny Herod wysyła swoje sługi, by odnaleźć Świętą Rodzinę - nierozerwalne (sakramentalne) wspólnoty osób w miłości w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła.

Bóg w Trójcy Jedyny nigdy nie zostawi Rodziny samej sobie. ON pierwszy zawarł z nią przymierze i jest jej wierny. Rodzina to zamysł Boży wpisany w odwieczny plan zbawienia. Dlatego stale posyła anioła Pańskiego, aby chronił i prowadził każdą rodzinę. Istotne jest jednak to, aby współpracować z posłańcem Bożym, jak Józef i Maryja. W wersji Łukasza to Maryja jest aktywna: słucha, pyta, rozważa w sercu, wprowadza w czyn (Łk 1-2. 8,21). W wersji Mateusza aktywny jest Józef. Tutaj to on odczytuje znaczenie wizji sennej. On słucha i działa. Jest to milczące posłuszeństwo w wierze połączone z ewangelizacją. Paweł VI pisał o takim świadectwie, że "jest wieszczeniem Dobrej Nowiny, milczącym, ale bardzo mocnym i skutecznym" (EN 21).

Oblubieniec i Mąż Maryi jest mężczyzną odważnym i odpowiedzialnym, gotowym na wszystko. Podejmuje ryzyko na "śmierć i życie". W nocy zagrożeń wyrusza na emigrację do kraju niewoli, ale też ziemi będącej schronieniem patriarchów (por. Wj 1,8nn; Rdz 12,10nn). Egipt jest krainą, do której Izraelici czasem wracają w marzeniach jako do "ziemi mlekiem i miodem płynącej" (Lb 16,13). Dla Świętej Rodziny jest czasowo miejscem azylu i zadumy. Może być również miejsce lęków i pokus (por. Tb 8,3; Mdr 11,15n; Ap 11,8).

Święta Rodzina nie pozostaje długo w tak niebezpiecznym ("toksycznym") środowisku. Prorok przypomina przecież ludowi, że "Egipcjanin to człowiek, a nie Bóg" (Iz 31,3). Stąd, gdy ustało bezpośrednie zagrożenie, Józef od razu powraca do Ziemi Świętej - Galilei pogan (Mt 2,20nn; 4,15). Choć to prawda, że każda rodzina winna być mobilna (aktywna), gotowa na działanie - nowe wyzwania, lecz potrzebuje też stałości i zakorzenienia.

Ostatecznym miejscem zamieszkania okazał się galilejski Nazaret (Mt 2,23; por. J 1,14). Hbr. Nazaret(h) oznacza "strażnicę" - miasto, które da się obronić - miasto Józefa, Maryi i Jezusa (por. Łk 2,39.51). Po latach Jezus będzie nazywany Mistrzem z Nazaretu czy po prostu Nazarejczykiem (por. Mt 2,23; Mk 1,24; 10,47; 14,67; 16,6; Łk 4,34; 24,19).

Warto znać dzieje swego rodu, miejsce narodzenia - stałego zamieszkania/zakorzenienia - poznać drzewo genealogiczne. Rodzinę bez tożsamości (korzeni) łatwo "naruszyć" - sterować, manipulować, rozbić. Natomiast rodzina zbudowana na trwałym fundamencie (skale), mocno zakorzeniona (oparta) na trwałych i niezmiennych wartościach jest stabilna i utwierdzona. Trafne jest zatem porównanie rodziny do dobrze zbudowanego domu (Mt 7,24n; por. Prz 10,25; 12,3.7; 1 J 2,17). W takim domu przy wspólnym stole ze słuchania Słowa Bożego rodzi się wiara (Rz 10,17), która wyraża się i realizuje w konkretnych postawach i uczynkach (por. Jk 2,17-26). To Chrystus jest więc dla rodzin chrześcijańskich skałą, na której powinny one wznosić fundament swojego duchowego życia (por. 1 Kor 10,4).

Pod dachem nazaretańskiego domu wybrzmiewają istotne pytania:

  • Jakie współczesne zagrożenia czyhają na rodziny katolickie?
  • Jak należy chronimy nasze "ogniska domowe"?
  • Kto jest prawdziwym fundamentem naszych domów, wspólnot, Kościoła?


MÓDL SIĘ!

Jezu, Maryjo i Józefie,
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!
Amen.

Franciszek, Modlitwa do Świętej Rodziny (AL 325).


ŻYJ SŁOWEM!

Zaangażuj się w obronę rodziny, a np. na forum publicznym - wesprzyj wspólnotę czy stowarzyszenie rodzinne, rodzinę zastępczą...; wyrusz w kolejnym rodzinnym Orszaku Trzech Króli (6 stycznia). A może nawiedź swoich krewnych, ucałuj ręce swoich rodziców (żywych) bądź nawiedź ich groby (zmarłych)!

ks. Jan Kochel

fot. Ikona Pin on Sancta Familia, St. Joseph - Pinterest

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8301427

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu