Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Święto Świętych Archaniołów - 29.09.2020

2020-09-27

News
Aniołowie przedstawiani są w sztuce na różne sposoby: począwszy od popularnego obrazu Anioła Stróża prowadzącego dwójkę dzieci przez niepewny, drewniany mostek, poprzez tłuściutkie, barokowe skrzydlate postaci, radośnie igrające przed Bogiem, aż po rozmaite duchy z nutą mitologicznej naleciałości ukazywane w popularnych ekranizacjach filmowych. Często odbiorcom tych obrazów łatwo poprzestać na wizerunku aniołów jako bajecznych postaci nie z tego świata, o magicznych mocach, zbyt elitarnych, by być blisko człowieka i interesować się jego życiem. Tym czasem na kartach Pisma św. nie ma większej oczywistości, jak ta, że istnieją Aniołowie jako posłańcy Boży, towarzyszący człowiekowi. Co ciekawe dzisiejsze Święto zapewnia: "Ujrzycie otwarte niebo, a także aniołów Bożych...". Jakie jest nasze wyobrażenie o Aniołach?


CZYTAJ!
J 1,47-51 (BP)

Gdy Jezus ujrzał Natanaela, który się do Niego zbliżył, powiedział o nim: "Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu". Natanael zaś zapytał: "Skąd mnie znasz?". Jezus mu odpowiedział: "Ujrzałem cię stojącego pod drzewem figowym, zanim cię zawołał Filip".

Wówczas Natanael wyznał: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym! Ty jesteś królem Izraela!". Jezus odrzekł: "Wierzysz, ponieważ powiedziałem ci: <Ujrzałem cię pod drzewem figowym>; zobaczysz jeszcze więcej".

I powiedział mu: "Uroczyście zapewniam was: Ujrzycie otwarte niebo, a także aniołów Bożych, którzy będą wstępować i zstępować na Syna Człowieczego".


ROZWAŻ!

Nie sposób rozpocząć rozważania, nie odpowiadając na kluczowe pytanie: Czy Aniołowie istnieją faktycznie, a jeżeli tak to kim właściwie są?

Otóż tak – istnieją, mało tego – sam Bóg o nich mówi jako o swych pomocnikach - posłańcach na ziemię. Spójrz na zakończenie dzisiejszej Ewangelii: [Jezus] powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego" (w. 51).

Jakaż dla ciebie i dla mnie Radosna Nowina! Sam Jezus, który jest Prawdą, mówi, że będziemy świadkami objawienia się aniołów!

Ujrzycie! – oznacza nie tyle jakieś przypuszczenie, suche gdybanie, lecz zapewnienie (pewność, poznanie). Bóg mówi – zobaczysz – własnymi oczyma, oczyma wiary. Nie co innego jak niebiosa otwarte, które widział Piotr, gdy wyszedł się modlić (Dz 10,11); to niebo, które dane było zobaczyć św. Szczepanowi, pierwszemu męczennikowi (Dz 7,56). Nie ujrzał tylko niebios – ujrzał ponadto samego Syna Człowieczego! Czyż nie o tym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii?

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Chrystus uchylił swoim słuchaczom rąbka tajemnicy: otóż w niebie nie będzie i nie jest sam – są z nim Aniołowie, o których słyszymy w pierwszym czytaniu (Dn 7,9-10.13-14). Tam zaproszeni są również wierzący, a więc każdy z nas!

I w tym miejscu musimy sobie zdać sprawę z tego, iż słowo "anioł" nie oznacza jedynie jakiejś istoty niebiańskiej, lecz "posłańca, zwiastuna" (od gr. angello - ""przynosić, posłanie, oznajmiać"). Misją anioła jest zatem "być posyłanym"; "nieść Bożą Nowinę człowiekowi".

Spójrzmy znów na tekst dzisiejszej Ewangelii. Jaką funkcję pełnią Aniołowie według słów Jezusa? Oni wstępują i zstępują. Słowa te są szalenie ważne dla Ciebie i dla mnie! W tym miejscu przypomnij sobie pewien urywek ze Starego Testamentu. (Jakub) we śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie (Rdz 28,12-13). Co to oznacza? Oznacza niezwykłą relację nieba i ziemi, relację wiary i życia, łączności pomiędzy tobą a Bogiem. Aniołowie pośredniczą między niebem a ziemią, Bogiem a człowiekiem. Oni są też tymi, którzy wysłuchują naszych próśb i modlitw i zanoszą je przed ołtarz w niebie: I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki Anioła przed Bogiem (Ap 8,4).

Z kolei zstępowanie (schodzenie) oznacza Boże natchnienie (dar łaski). Przypomnij sobie jakie natchnienia (łaski) poruszały twoje wnętrze (serce), sumienie. Nie inaczej było w Nazarecie: W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja (Łk 1,26-27). Dlatego Kościół przypomina nam, że Aniołowie są blisko każdego człowieka (Anioł Stróż). Aniołowie zatem nieustannie za nami orędują u Boga i przekazują nam Jego natchnienia.

Święto Trzech Archaniołów dobitnie to potwierdza. Wystarczy poznać znaczenia ich imion, by przekonać się, jak wielką troską otacza nas Bóg: 

  • M i c h a ł  ("Któż jak Bóg?"),
  • G a b r i e l  ("Bóg jest mocny"), 
  • R a f a ł  ("Bóg uleczy"). 

Czego więcej nam potrzeba? Nie zapomnij o swych Orędownikach w niebie, o Bożych Posłańcach, o swym Aniele Stróżu. Nigdy!

Zapytaj się ponadto:

  • Jakie mam wyobrażenie o Aniołach? Czy traktuję je jako istoty zbyt dalekie od moich spraw?
  • Anioł oznacza Posłańca. Co mogę powiedzieć o Bożych natchnieniach, które zdarzyły mi się w życiu?
  • Kiedy ostatnim razem modliłem się Pacierzem, modląc się do mojego Anioła Stróża?


MÓDL SIĘ!

Sławimy was, Archaniołowie,
Radosną pieśnią w dzień świąteczny
I podziwiamy waszą chwałę
W promiennym domu Wszechmocnego.

Michale, książę wojsk niebieskich,
Nie zwyciężony w żadnym boju,
Niech twa prawica nas umocni
I podda wszystkich łasce Boga.

Gabrielu, Pan cię ustanowił
Zwiastunem wielkich swych tajemnic;
Prosimy ciebie, naucz ludzi
Miłować drogę Jego światła.

Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebios,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

A wy, zastępy Jasnych Duchów,
Opieką swoją nas otoczcie
I wyjednajcie nam u Boga,
By dał nam radość nieba z wami.

Z Liturgii Godzin


ŻYJ SŁOWEM!

Propozycja działania (actio): Wzmocnij swe nabożeństwo do Aniołów poprzez Nowennę; zob. https://stacja7.pl/kategoria/modlitwa/

Damian Wieczorek

fot. Marco I. Rupnik SJ - Mozaika Anioła z zakrystii katedry z Madrytu

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8300873

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu