Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29.06.2021

2021-06-28

News

Być Apostołem Jezusa to nie prestiż, pieniądze, sława, pierwsze miejsca, oklaski, blichtr, luksusy, ale może szyderstwo, wyśmianie, prześladowanie. Dzisiaj stają przed nami dwaj apostołowie: Piotr i Paweł – wielcy nauczyciele i autorytety dla wierzących. Zapraszam na spotkanie z filarami Kościoła, spójrzmy razem na ich życie, by zobaczyć na czym tak naprawdę polega "bycie apostołem" Chrystusa, który zmartwychwstał i żyje!


Czytaj!
Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.


Rozważ!

W świecie krąży bardzo dużo opinii na różne tematy, wiele wypowiedzi, punktów widzenia, prognoz, postulatów w różnych sprawach. Ludzie uważają, że są nieomylni i każdy ma rację. Ile w ostatnich latach słyszeliśmy takich wypowiedzi i opinii o Kościele? Kościół to "czarna mafia", "średniowiecze - ciemnogród", "zacofanie w rozwoju", "sekta", "zbiorowisko ślepców", "instytucja, patrząca tylko na pieniądze"(…), i wiele innych można by jeszcze przytaczać wypowiedzi.

Skąd bierze się tak wiele negatywów i ogólników na temat Kościoła? Mówimy, że Kościół przeżywa kryzys. A może to my przeżywamy kryzys (wiary, poznania, patrzenia)? Czy nie bierze się to z "ślepego" (postrzegania tylko na to, co zewnętrzne), z zapatrzenia w ludzi, sytuacje, skandale, a nie w Chrystusa?

Kościół - to Mistyczne Ciało Jezusa. W Kościele jest obecny Chrystus. A może spowszechniała nam prawda o obecność Boga między nami (pośród nas; por. J 1,14; Mt 1,22; Iz 7,14), i pozostaliśmy już tylko na tym co zewnętrzne, nie wchodząc w głębię. Patrzymy na wszystko inne, na innych tylko nie na Jezusa, który jest centrum Kościoła.

Jezus pyta i nas: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (w. 13); "Co mówią ludzie? Kim według nich jestem" (Mk 8,27). Za kogo dziś ludzie uważają Jezusa? – za postać mitologiczną; bohatera jakieś starej książki; postać historyczną, która żyła dwa tysiące lat temu; człowieka, który został zabity za bluźnierstwo, sprzeciwianie się władzy, walkę z faryzeuszami? A może - bóstwo? herosa? idola? wroga? mędrca? myśliciela? Jakiegoś nauczyciela czy filozofa?

A wy za kogo Mnie uważacie? (w. 15). Oto pytanie zasadnicze - aktualne - na dziś! Za kogo Ty mnie uważasz? Kim dla Ciebie jestem? Jakie miejsce zajmuję ON w twoim życiu? Czego od Niego oczekujesz? – kim tak naprawdę dla mnie (chrześcijanina XXI wieku) jest Jezus Chrystus?

Święty Piotr – pierwszy papież – odpowiedział jasno: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego (w. 16). Pan Jezus odpowiada: „Błogosławiony jesteś” – można by powiedzieć: „szczęściarzem jesteś Piotrze, bo doświadczyłeś objawienia Bożego”. Wyznanie Piotra było zatem darem - objawieniem; wynikiem wglądu w tajemnicę Jezusa udzielonego mu przez Ojca.

Dziś Piotr – papież naszych czasów - nadal stoi na czele uczniów Chrystusa – na czele Kościoła, i powtarza niewzruszenie: Jezu, Ty jesteś Mesjaszem, Zbawicielem, Chrystusem - żyjącym Bogiem. Jezus zapewnił Piotra, że "bramy piekielne Kościoła nie przemogą", a "potęga piekła go nie zwycięży" (w. 18), bo ON jest pośród nas. Nie mogą przemóc Kościoła siły piekła, bo Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa – Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła. Nie mogą moce piekła przemóc Boga, bo ON jest "z [nami] przez wszystkie dni, aż do końca świata" (Mt 28,20). Przez kolejne wieki wszyscy papieże - w zgodzie z Piotrem - przypominają, nawet wbrew poglądom, opiniom tego świata, że Jezus Chrystus żyje, że to ON jest najważniejszy - jest centrum i sensem Kościoła, bo jest "Chrystusem, Synem Boga żywego" (w. 16).

Wyznając i przyjmując tę prawdę o Jezusie Chrystusie, Piotr usłyszał prawdę o sobie samym. Pan powiedział do Piotra: Ty jesteś Opoka (w. 18).

Tak, to ważne, patrząc na Boga, możemy odkryć swoją prawdziwą tożsamość, prawdę o nas samych. Najpierw odkryjemy, że jesteśmy piaskiem, a nie żadną "skałą". Jesteśmy piaskiem, bo jesteśmy grzeszni, słabi, upadamy. Nie ma się co łudzić, tacy też byli Piotr i Paweł – byli grzesznikami. To Szymon wyparł się Boga, widząc wpierw na własne oczy Jego wielkie cuda i znaki wobec tysięcy ludzi (por. Mt 26,69-75). To Szaweł prześladował i zabijał chrześcijan, pałał żarliwą nienawiścią (por. Dz 8,1-3; 1 Kor 15,9; Flp 3,6). Dwóch na pewno – właśnie Szymon Piotr i Szaweł Paweł. Wiele razy zawiedli. Możemy powiedzieć, że byli bardziej piaskiem niż solidny fundamentem (skałą) pod budowlę Kościoła. A jednak Bóg ich wybrał, powołał i uczynił apostołami.

A my, bazując na samych sobie, patrząc tylko na siebie, na swoje ludzkie predyspozycje, bez wątpienia również jestem bardziej piaskiem - prochem, na którym nic trwałego nie da się zbudować. Jednak świętość Piotra i Pawła, ich bycie skałą (opoką), fundamentami czy filarami (por. Ga  2,9), polegało na tym, że patrzyli na Chrystusa, poszli za Nim, a nawet oddali życie za Niego. Gdy upadali, powstawali i kroczenia - nie przed Panem, ale za Nim. W tej właśnie perspektywie trwania "przy Panu", kroczenia "za Nim", wkładając swoje stopy w miejsce śladów Jezusa i Apostołów, także i my możemy stawać się fundamentami dla wspólnoty rodziny, parafii, Kościoła, ponieważ to Bóg żywy jest prawdziwym i najpewniejszym fundamentem naszego życia. On nas kocha i wierzy w nas. Powołał nas przecież do świętości, a nie do bylejakości. Jezus chce budować na nas, ale musimy zauważyć i zrozumieć, że mocnymi stajemy się tylko wtedy, gdy stajemy się na Jego wzór. Będąc odbiciem Jezusa, stajemy się Jego Apostołami w świecie, który chce jak najszybciej o Nim zapomnieć i nie przyjąć Jego miłości i łaski.

Czego nas dziś uczą święci apostołowie Piotr i Paweł?

Św. Piotr uczy: Więcej niż samemu sobie i swoim siłom, ufaj Panu; Jezus jest Mesjaszem i Synem Boża żywego; bramy piekielne nigdy nie przemogą Kościoła; Jezus zmartwychwstał i żyje!

Św. Paweł zaś uczy: Miłość Chrystusa jest tak niezwykła, że nie sposób zostawić jej tylko dla siebie - warto dla tej miłości poświęcić wszystko (1 Kor 13,13); trzeba, by cały świat się dowiedział o Jezusie!

Jeśli Jezus jest dla Ciebie prawdziwym Mesjaszem, prawdziwym Bogiem, a również jeśli wierzysz, że ON żyje i kocha każdego człowieka oraz chce naszego szczęścia, to wiedz, że jesteś błogosławiony - szczęśliwy, ponieważ sam Bóg Ojciec to objawił mocą swojego Ducha Świętego. A jeśli to wszystko wypływa z wnętrza twojego serca, to nie może być inaczej – możesz być apostołem Jezusa. Jeśli ktoś spotkał Jezusa żyjącego i wierzy w Niego, to miłość Chrystusa przynagla go nie tyle do życia dla siebie, ale dla tego który "dla nas umarł i zmartwychwstał" (2 Kor 14-15). Trzeba odkryć i doświadczyć tej miłości (por. 1 J 4,7-21); uwierzyć i zaufać Panu "na sto procent", by zacząć budować na Chrystusie i Ewangelii - oto podstawa, by zostać apostołem Jezusa we współczesnym świecie.

Święci Piotr i Paweł byli "bożymi szaleńcami", zrozumieli, że warto dla miłości żyjącego Boga oddać wszystko nawet życie. Bo czym jest to kruche życie w świecie wobec życia wiecznego w domu Boga, stąd warto jeszcze zapytać:

  • za kogo uważasz Jezusa Chrystusa?
  • jaka jest "kondycja" mojej miłości do Jezusa, do drugiego człowieka, do samego siebie?
  • czy żyję autentycznie Chrystusem i Jego Ewangelią?
  • czy szczerze kocham Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa?
  • czy wśród krytyki i narzekania na Kościół-Matkę przytakuję, aby się nie narażać czy też staję w jego obronę, jestem gotów "odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei" (1P 3,15)?Módl się!

PANIE JEZU – MESJASZU, SYNU BOGA ŻYWEGO – TY WSZYSTKO WIESZ… - TY WIESZ, ŻE CIĘ KOCHAM!

Święty Piotrze Apostole – rybaku ludzi dla Królestwa Bożego – módl się za nami, byśmy kochali Jezusa ponad wszystko.

Święty Pawle Apostole – misjonarzu Chrystusa – módl się za nami, abyśmy głosili radość Ewangelii i sami nią żyli na co dzień.

Święci Piotrze i Pawle – szaleńcy Bożej miłości - módlcie się za nami, byśmy kochali Kościół Chrystusowy i trwali w jedności. Amen.


Żyj Słowem!

Znajdź czas, by porozmawiać z Jezusem swoimi słowami – porozmawiaj z Nim o "kondycji" twojej miłości do Niego, do drugiego człowieka i do siebie. Pomódl się modlitwą Anioł Pański za Ojca Świętego Franciszka i za cały Kościół. Dzisiaj przypada 70 rocz. święceń kapłańskich papieża emeryta Benedykta XVI – pomódl się również za Niego, a może warto by sięgnąć do Jego kazań, homilii, przemówień, książki?

ODWAGI! IDŹ I GŁOŚ JEZUSA ŻYJĄCEGO SWOIM ŻYCIEM!


Rafał Woszek

Portal - mozaika Apostołów Piotra i Pawła nad wejście do katedry w Gliwicach; fot. Anna Szatkowska

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). zob. biblia.wiara.pl. / gosc/42. Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8363513

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu