Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Michael O`Brien - Ojciec Eliasz. Dzień gniewu

2017-07-06

News
Michael O`Brien, Ojciec Eliasz. Dzień Gniewu, tłum. T. Jegielski, Wydawnictwo AA, Kraków 2016, ss. 320.

Kontynuacja bestsellerowego trailera kanadyjskiego pisarza Michaela O`Briena jest głosem na czasy ostateczne. Po dwudziestu latach oczekiwania nowa powieść mocno uderza w świadomość współczesnych czytelników (zob. rec. Ojciec Eliasz. Czas Apokalipsy). Czy rzeczywiście żyjemy w czasach Apokalipsy - Fałszywego Proroka - Czasu Gniewu? Polskie tłumaczenie co prawda nie oddaje oryginału angielskiego Elijah in Jersualem (Eliasz w Jeruzalem), lecz wprost nawiązuje do przesłania orędzia św. Jana z wyspy Patmos i Ewangelii Mateusza, w której Jezus woła: "Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani" (Mt 23, 37). W Apokalipsie przełomowe są 11 i 12 rozdział, które zapowiadają dwóch świadków (Eliasza i Henoach), siedem trąb oraz znaki na niebie. Wizjoner przywołuje siódmą trąbę i modlitwę starszych: "Dziękujemy Ci, Panie, Boże wszechmocny, który jesteś i który byłeś, za to, że użyłeś swej wielkiej mocy i zacząłeś królować. Wzburzyły się narody i nadszedł Twój gniew..." (Ap 11, 17-18).

Dzień gniewu jest nieunikniony! Boży gniew dotyczy Zła osobowego i tych wszystkich, którzy pójdą za jego podszeptem. "Czas zniszczyć niszczących ziemię!" - zapowiada sługa Jan. Nie znamy dnia ani godziny, wierzymy jednak, że wszystko się wypełni zgodnie z obietnicą: "Szczęśliwy, kto odczytuje, i ci, którzy słyszą słowa proroctwa oraz przestrzegają tego, co jest w nim napisane, bo czas jest bliski" (Ap 1, 3).

Kanadyjski pisarz przenosi akcje wydarzeń w kontekst nam współczesny - wspomina papieża Benedykta XVI - sytuację wpływu korporacji międzynarodowych - niespotykany dotąd czas prześladowań chrześcijan, a wreszcie globalne oszustwo Męża Opatrznościowego - Fałszywego Proroka - Księcia Kłamstwa. Akcja trailera rozgrywa się na terenie Ziemi Świętej. Głównym wątkiem powieści jest sekretna misja tajemniczego mnicha z Góry Karmel - biskupa Eliasza, wezwany przez Papieża do zmierzenia się z potężnym politykiem, genialnym manipulatorem świadomości tłumów, prezydentem Unii Europejskiej, reprezentującym najmroczniejsze światowe potęgi materialne i duchowe. Opatrznościowi świadkowie śledzą jego wizytę w Ziemi Świętej i Jerozolimie - Mieście Świętym. Obydwaj są gotowi na męczeńską śmierć - świadectwo krwi. Wokół głównych bohaterów rozgrywa się wielka walka świata ziemskiego i świata duchowego - diabłów i aniołów - międzynarodowych koncernów i prostych wyznawców wiary. Ostatecznie wszystko jest w rękach Przedwiecznego Boga. To On posłał Swego Syna, który jest zwyciężył świat, grzech i szatana. Jednak dopełnić musi się czas Apokalipsy - i dzień gniewu (por. J 3, 16; 16, 33).

Czy Eliaszowi uda się odwrócić bieg dziejów - uspokoić gniew Boży? Czy Bóg zainterweniuje w niezwykły sposób, ratując człowieka i świat przed ostateczną zagładą? Warto też dodać pytania autora: Czy czuwamy, jak prosił nas o to Pan? Czy jesteśmy czujni? Czy mamy ze sobą oliwę do lamp w oczekiwaniu na Oblubieńca? oraz jego przesłanie do polskich czytelników: "Drodzy polscy Czytelnicy, wy, których tak bardzo umiłował sobie Bóg i Matka Boża, niech Was nie zwiedzie ciemność, która rani i poniża Oblubienicę. Pamiętajcie o jej prawdziwej naturze. A oczami serc patrzcie na horyzont, albowiem On nadchodzi. On jest blisko" (s. 10).

Tak, Apokalipsa jest wielkim orędziem nadziei, stąd słowa świadka: "Tak. Wkrótce przyjdę. Amen. Przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi" (Ap 22, 20).

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Kult Serca Jezusa

Czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Jezusa, które nigdy nie przestaje płonąć ku nam miłością. Serce jest symbolem życia - wnętrza człowieka - ośrodkiem podejmowania decyzji (1 Kor 7,37; Łk 10,27). Serce człowieka żyjącego wiarą nie zna bojaźni (1 J 3,19-21), jest oczyszczone krwią Chrystusa (Hbr 10,22). Polecamy rozważania w rytmie lectio divina do wezwań litanii do NSJ

więcej

Księga Lamentacji - Nowy Komentarz Biblijny

Księga Lamentacji jest mało znana i rzadko komentowana. Nie jest jednolitym dziełem, zbudowanym według wyraźnego schematu. Choć starożytna tradycja wiązała Lamentacje z prorokiem Jeremiaszem (2Krn 35,25),  to dzisiaj raczej nie ma wątpliwości, że jest dziełem anonimowego autora, napisanym w VI w. przed Chr. Otrzymujemy pierwszą część komentarza Lamentacji ks. dr hab. Cezarego Korca, prof. US.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 7342556

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu