Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Grób JPII - bazylika św. Piotra

2013-03-16

News
Niedziela to dzień odwiedzin w bazylikach większych. Dziś znów bazylika św. Piotra, która w tych dniach, inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka, przyciąga tysiące pielgrzymów z całego świata. W tej ogromnej świątyni pośród wielu kaplic, dla pielgrzymów z Polski, jest jedna wyjątkowa - kaplica męczeństwa św. Sebastiana. Mieści się ona w środkowej części, po prawej stronie nawy głównej. Od 2010 r. właśnie tam znajduje się grób bł. Jana Pawła II. W kaplicy dominuje gigantyczny obraz, wykonany techniką mozaiki, przedstawiający męczeństwo oficera rzymskiego oraz figury dwóch papieży: po prawej - Piusa XI (+1939), a po lewej - Piusa XII (+1958). Na marmurowej płynie pod ołtarzem umieszczono prosty napis: Beatus Ioannes Paulus PP.II.


I. INTERPRETACJA PISMA
Iz 43, 16-21; Ps 126 (125); Flp 3, 8-14; J 8, 1-11

Niedzielna liturgia obficie zastawia stół słowa Bożego. Zaprasza do uważnej lektury czytań ze Starego i Nowego Testamentu. Według tradycji Ojców Kościoła zaleca się przygotowanie do uczestnictwa w liturgii poprzez wcześniejsze lectio divina w domach rodzinnych i we wspólnotach chrześcijańskich. Św. Jan Chryzostom uczył, by w rodzinach pogłębić lekturę również po powrocie ze Mszy św. Niech w domowych kościołach będą również zastawione dwa stoły: słowa i chleba. Ojciec rodziny niech jeszcze raz przeczyta fragment Ewangelii przed wspólnym posiłkiem. Niech krótko skomentuje orędzie tam zawarte, jak biblijny patriarcha rodu, który opowiada historię zbawienia (por. Wj 13, 3. 13; Pwt 6, 1. 7; Sdz 6,13; Syr 8,8n; Tb 9,5; Ps 44,2; 78,3n). Rodzina zawsze była naturalnym środowiskiem, w którym przekazywano z pokolenia na pokolenie dzieje narodu, prawo, zwyczaje, tradycje, wiarę...

Jako pielgrzymi zatrzymajmy się przy fragmencie Listu do Filipian, gdzie Apostoł dzieli się bardzo osobistym doświadczeniem swojej wiary: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Poznanie Chrystusa uczynił on celem swojego życia. Stopniowo dojrzewał do przebadania Tajemnicy Chrystusa we wszystkich jej aspektach (por. Ef 3, 9. 18-19). Z końcu z pokorą wyznał: Nie mówię, że już to osiągnąłem i już stałem się doskonałym, lecz pędzę, abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Droga chrześcijańskiej formacji to bieg z przeszkodami i obietnicą nagrody. Apostoł Paweł lubi metafory sportowe. Pisze o biegu, zapasach, boksie... By osiągnąć metę (gr. telos) - dojrzałość w wierze, konieczny jest osobisty wysiłek i zaangażowanie. Pod koniec swojej misji Apostoł wyznaje: Stoczyłem piękną walkę. Bieg ukończyłem. Wiarę ustrzegłem. Teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości...  (1 Tm 4, 7n). 

Nauczanie wielkich Apostołów jest dla nas wyzwaniem i okazją do osobistych pytań:
* Czy daliśmy się pochwycić Chrystusowi?
* W jakich zawodach bierzemy udział?
* Jak chcemy wspierać papieża Franciszka w jego apostolskiej posłudze dla dobra Kościoła?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

W bazylice centrum kultu skupia się wokół Konfesji św. Piotra. Ogromny baldachim - cyborium, dzieło Beriniego poświęcone przez Urbana VIII w 1633 r., stoi nad miejscem ustanowienia kolejnych ołtarzy przy grobie Wielkiego Rybaka. Grób wielokrotnie poddawany był badaniom archeologicznym, zwłaszcza w 1940 r. i 1968 r. W wyniku tych badań papież Paweł VI (+1978) oznajmił, że relikwie św. Piotra zostały zidentyfikowane w sposób, który możemy uznać za przekonywujący. Miejsce potwierdzone jest greckimi graffiti: Peter eni - tu [jest] Piotr. Do grobu Apostoła można zejść tylko za pozwoleniem Ufficio Scavi.

Wśród pięknych modlitw biblijnych metropolity Mediolanu znalazłem modlitwę noszącą tytuł Pokora wobec Boga żywego. Prośmy zatem jej słowami: Daj nam, Panie, abyśmy nie czuli się zbyt pewni samych siebie, abyśmy nie składali heroicznych deklaracji o naszej gotowości służenia Tobie, pamiętając o słabości Eliasza i Twojego apostoła Piotra. Daj nam, o Panie, zrozumieć tajemnicę Twojego pocieszenia i spraw, abyśmy umieli je przyjmować każdego dnia, w próbach małych i wielkich, ponieważ Ty nas kochasz nie mniej, niż kochałeś Eliasza. I Ty, Maryjo, wstawiaj się za nami do Jezusa, abyśmy mogli czuć w nas pocieszającą obecność Boga żywego (kard. C.M. Martini).


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

W każdy czwartek o 7.00 rano w kaplicy św. Sebastiana gromadzą się pielgrzymi na Mszy św., odprawianej w języku polskim. Nad organizacją tych nabożeństw - od samego początku - wiernie czuwa ks. prał. Konrad Krajewski, jeden z ceremoniarzy papieskich. Jest to jedna z wielu form żywego kultu Błogosławionego Papieża. Udział w porannych mszach jest dla mnie każdorazowo głębokim przeżyciem, odczuwa się tam autentyczne zaangażowanie, rozmodlenie i skupienie uczestników liturgii. Pielgrzymi głośno wypowiadają prywatne intencje i prośby podczas modlitwy powszechnej. Oby nieustanna modlitwa w tym szczególnym miejscu i w wielu innych zakątkach świata doprowadziła do rychłej kanonizacji Jana Pawła II.

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów [2024]

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13972320

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu