Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Spowiedź - kościół św. Chryzogona

2013-03-17

News
Kościół św. Chryzogona przy via Trastevere jest chyba jedynym kościołem w świecie pod tym wezwaniem. Najstarsza informacja o titulus Chrysogoni pochodzi z 472 r. kiedy cesarz Antemius został schwytany i zamordowany przez wojska germańskie. Pojawia się też w wykazie synodu Symmacha z 499 r. Jednak przyjmuje się, że miejsce modlitwy chrześcijan powstało w tym miejscu nawet przed edyktem mediolańskim (313 r.). Pierwotny kościół przetrwał do XII w. (dzwonnica), a obecna świątynia jest dziełem kard. Camillo Borghese (późniejszy papież Paweł V) u progu XVII w. 


I. INTERPRETACJA PISMA
Dn 13, 41-62; Ps 23 (22); J 8, 1-11

Uważna lektura Psalmu 23 o Bogu, który prowadzi "przez ciemną dolinę" przywołała w moich myślach postać znanego ateisty, który przez większość swego życia walczył z Bogiem, z Kościołem i w ogóle z religią - Jean Paula Sartre`a. Wyznał on w swojej autobiografii: "(...) pragnąłem Boga, dano mi Go, przyjąłem ów dar, nie pojmując żem go szukał. Nie zapuściwszy korzeni w moim sercu, wegetował czas jakiś, a potem umarł" (zob. Słowa. Autobiografia, Warszawa 1968, 82).

Temu człowiekowi wydawało się, że Bóg umarł. Kiedy jednak nadeszła godzina jego śmierci wtajemniczona osoba wyjęła, zaszytą w klapie marynarki kartkę, na której były zapisane słowa ukrytego testamentu myśliciela: Bóg milczy, ale we mnie wszystko woła do Boga i nie mogę o tym zapomnieć!

Czas Wielkiego Postu wielu zagubionych i poszukujących prowadzi do sakramentu pokuty i pojednania, a innych skłania do istotnych pytań:
* Jak i kiedy korzystać z daru spowiedzi św.?
* Czy warto znaleźć sobie stałego spowiednika, by pozwolić "prowadzić [się] po właściwych ścieżkach" (kierownictwo duchowe)?
* Przeczytaj uważnie Ps 23, zauważ dwie jego części i zapytaj: Jakie cechy posiada biblijny Przewodnik?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Św. Chryzogon - jak wielu męczenników rzymskich - wymieniony jest w tzw. kanonie rzymskim (I modlitwa eucharystyczna). W obecnym kościele warto przyjrzeć się XIII-wiecznej mozaice w absydzie, która przedstawia Madonnę na tronie z Dzieciątkiem w potoczeniu św. Chryzogona i św. Jakuba Większego. Ponadto słynny Bernini w 1646 r. zaprojektował dla kaplicy Najświętszego Sakramentu plafon, który przedstawia triumf Chryzogona (dzieło Guercina). Oryginał - jak zauważą H. Suchocka - został niestety skradziony w 1808 r. i zastąpiony przez kopię.

Lektura biblijna i medytacja dzieł sztuki mogą zrodzić w nas pytanie: Czego może nauczyć nas współczesnych ten nieznany Święty? Nade wszystko zaufania i wierności Jezusowi, który nieraz kreśli palcem proste linie, na krzywych drogach naszego życia. "[On] nigdy nie męczy się w przebaczaniu" - jako zauważył papież Franciszek. Jednak mocno podkreśla: Idź, lecz odtąd już nie grzesz!


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Pozostało już niewiele czasu na wielkopostny sakrament pokuty i pojednania. Warto dobrze przygotować się do tego ważnego spotkania z Jezusem Miłosiernym. Warunki dobrej spowiedzi są powszechnie znane: rachunek sumienia, żal za grzechy, szczera spowiedź, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie (pokuta). Wielu spowiedników ma problem z daniem adekwatnej pokuty. Najczęściej jest to krótka modlitwa lub lektura fragmentu Pisma Świętego. Pamiętam, że kiedyś zapytałem penitenta: Czy chciałby sam sobie zadać pokutę? - Był przerażony. Przywołałem wówczas przykład celnika Zacheusza, który sam zaproponował pokutę, a Jezus ją zaakceptował (por. Łk 19, 8-10).

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów [2024]

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14018854

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu