Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Duch Święty- działa w Kościele i życiu każdego z wierzących

2014-02-26

News

Cele katechetyczne- wymagania ogólne: 

-Analiza i interpretacja treści zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego dla młodych „Youcat”,
-Pogłębienie postawy otwartości ucznia na działanie Ducha Świętego,
-Odkrywanie wartości egzystencjalnej Youcatu,

Treści nauczania- wymagania szczegółowe 

Wiedza:
-
Po katechezie uczeń omawia biblijny opis Zesłania Ducha Świętego,
-Po Katechezie uczeń potrafi wskazać sposoby działania Ducha Świętego w sakramentach świętych,
-Poprzez analizę wskazanych punktów w Youcat uczeń wie, że Duch Święty działa w życiu wspólnoty Kościoła i każdego z wierzących, 

Umiejętności:
-
Po katechezie uczeń potrafi odnaleźć w Piśmie Świętym fragmenty mówiące o zesłaniu Ducha Świętego,
-Po katechezie uczeń potrafi dostrzec przykłady działania Ducha Świętego w Kościele,
-Po katechezie uczeń potrafi wskazać jak Duch Święty uzdalnia do wyznawania wiary,

Formy organizacji zajęć: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Metody dydaktyczne: analiza tekstu Pisma Świętego, analiza Youcatu, rozmowa kierowana, burza mózgów, uzupełnianie tekstu.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, Youcat, kartki A4 do uzupełniania nt. działania Ducha Świętego w sakramentach, teksty modlitw w różnych językach. 

Schemat zajęć:

 I. Wprowadzenie 

1. Modlitwa na rozpoczęcie katechezy: Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego, amen.

 2. Rozpoczynamy od burzy mózgów, w której uczniowie poszukują odpowiedzi na pytanie Kim jest Duch Święty, Czy Go widzimy, czy możemy wejść z Nim w kontakt, gdzie można Go spotkać? Katecheta zapisuje na tablicy nazwę DUCH ŚWIĘTY. Następnie uczniowie podpisują na tablicy propozycję odpowiedzi na zadane pytania w formie skojarzeń, jakie przywodzi im na myśl słowo Duch Święty. Po zakończonej prezentacji odpowiedzi katecheta podsumowuje pracę ukazując podstawowe informacje nt. osoby Ducha Świętego. 

3. Następuje wprowadzenie uczniów w temat katechezy. Katecheta informuje uczniów, że będzie ona dotyczyć roli Ducha Świętego w Kościele i w życiu każdego z wierzących.

II. Świadectwo Pisma Świętego

(Dz 2,1-11)Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.

Aktywizacja

Jeden z uczniów odczytuje tekst, który następnie jest analizowany przez uczniów. Analiza jest moderowana przez katechetę za pomocą pytań pomocniczych:
-Jakie wydarzenie opisuje przeczytany fragment?
- Jakie święto zgromadziło żydów w Jerozolimie?
- Skąd pochodzili bohaterowie opisywanego wydarzenia?
- Co takiego stało się udziałem apostołów? 

Katecheta naprowadza uczniów na właściwe odpowiedzi, następnie przy pomocy mapy pomaga uczniom zorientować się w pochodzeniu ludzi będących świadkami Zesłania Ducha Świętego, na końcu podsumowuje ich pracę.

III. Studium Youcat

Wybrany uczeń odczytuje z Youcat punkty 118-120. Uczniowie zapoznają się z pojęciem „Pięćdziesiątnica- na marginesie str74-75.

Następnie prowadzimy rozmowę, w której systematyzujemy wiedzę uczniów nt. Ducha Świętego. Uczniowie zastanawiają się, co treści katechizmowe mówią o Duchu Świętym

Puenta

Widzimy, że jest wiele skojarzeń z osobą Ducha Świętego.

Nie wiemy jak wygląda, możemy Go tylko próbować opisać symbolami- ogień, woda, obłok, gołębica, ale wiemy, że jest On obecny, i działa.

Pan Jezus w rozmowie z Nikodem nazywa Ducha Świętego wiatrem, który wieje, dokąd chce.

Wiatr, ogień, który tworzy i przekształca swą potężną mocą może nam pomóc wyobrazić sobie nie tyle jak wygląda ale jak działa Duch Święty.

IV. Nowe życie/ pogłębienie wiary

Duch Święty jest obecny i działa w Kościele poprzez sakramenty. Na schemacie, który otrzymacie do domu będziecie mogli zobaczyć jak Duch Święty działa w sakramentach.

Jest On też obecny w życiu każdego z nas. Wiele osób, które doświadczyło działania Ducha Świętego, chce dzielić się swoim świadectwem z innymi. Na zakończenie katechezy posłuchamy, jak o działaniu Ducha Świętego mówi znany publicysta Szymon Hołownia.

Zawsze, gdy szczerze i naprawdę modlę się do Ducha Świętego, wieje wiatr. Po raz pierwszy poczułem to na moście nad Dunajcem w okolicach Tylmanowej (który ostatecznie o mało nie odleciał, most, nie Dunajec,). To, co mogłoby zostać uznane za zwyczajowe zjawisko w rejonach górskich, spotykało mnie później również n nizinach, w depresjach, na pustyniach, na morzach, za kołem podbiegunowym i w strefie tropikalnej. Nigdy nie umiałem sobie Ducha Świętego wyobrazić, przychodzi do mnie zawsze jak energia, czysty dynamizm. Lubię kontemplować i inne Jego znaki: ogień albo czerwień, (czerwień to nie tylko kolor płomienia, ale też krwi, gdy tej zabraknie w żyłach, człowiek umrze). Jeśli ktoś nie zaobserwuje wokół siebie atmosferycznych ekstrawagancji, równie dobrze Ducha może szukać w sobie. Przypomnij sobie lata, gdy wydawało Ci się, że z pewnością jesteś na swoim miejscu, że wiesz, dokąd iść, że czujesz się dobry. To moment, kiedy był z Tobą Duch Boga, który Cię stworzył. Jeśli przyjąłeś chrzest, to był moment, w którym Bóg włączył Cię w Siebie. Jeśli przyjąłeś bierzmowanie, Duch Święty wlał Ci w duszę mnóstwo cech i umiejętności. Jeśli wciąż podnosisz się po ciosach, wciąż żyjesz i masz choćby cień nadziei, mówi przez ciebie Duch Święty. Szymon Hołownia Bóg. Życie i twórczość, Kraków 2010, s. 184-185.

Notatka do zeszytu

Duch Święty, to trzecia Osoba Boska. Wierzyć w Ducha Świętego oznacza modlić się do Niego tak samo jak do Ojca i Syna. On sprawia, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Duch Święty buduje Kościół i przez sakramenty działa w życiu każdego z nas.

Zadanie domowe

Cud mówienia językami, który wydarzył się w dniu pięćdziesiątnicy, powtarza się każdego dnia w Kościele. Ludzie na całej ziemi modlą się w swoich językach. Choć używają różnych słów, to modlą się do Tego samego Boga, tak jak nas nauczył Pan Jezus. Poszukajcie zatem tekstu modlitwy Ojcze Nasz w trzech językach europejskich. A jeśli pragniecie podzielcie się świadectwem, jak doświadczacie działania Ducha Świętego w waszym życiu.

Modlitwa Końcowa

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. 

Załącznik

Schemat do samodzielnego uzupełnienia

działanie Ducha Świętego w sakramentach 

W sakramencie ……………………………..odradza nas duchowo, oczyszcza z grzechu pierworodnego, i włącza do Kościoła.

W sakramencie …………….………………………..Chrystus umacnia nas swoim Duchem, abyśmy - jak pierwsi uczniowie - z wielką radością, mocą i odwagą budowali Kościół, a tym samym - królestwo Boże, abyśmy głosili wszystkim Ewangelię.

Kiedy sprawowana jest ………………………………….mocą Ducha Świętego Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino - w swoją Krew. Tenże Duch Święty jednoczy wszystkich przystępujących do Komunii św. z Chrystusem i między sobą, czyniąc ich jednym Jego Mistycznym Ciałem - Kościołem.

W sakramencie ………………………………………ujawnia się przebaczające działanie Chrystusa, który tchnął na apostołów swojego Ducha i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23).

Przez sakrament ………………………………..Chrystus mocą Ducha Świętego umacnia cierpiącą osobę, przebacza jej grzechy i włącza w swoje zbawcze cierpienie i śmierć.

W sakramencie …………………………………………….kapłani otrzymują moc Ducha Świętego, aby sprawować sakramenty i budować Kościół.

Dzięki sakramentowi …………………………………..miłość między mężczyzną i kobietą ulega uświęceniu i umocnieniu. Otrzymane w tym sakramencie dary uzdalniają małżonków do wypełnienia wszystkich przyszłych obowiązków małżeńskich i rodzicielskich.

 al. Michał Ludewicz

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13845949

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu