Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Z perełek ks. Jana Twardowskiego przed Wielkanocą

2017-03-31

News

Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi...

Łk 24, 5


Jan Twardowski (1915-2006), ksiądz i poeta, który szukał Boga w człowieku. Wiersze Księdza Jana to poetyckie "perełki". Bez względu na to, czy czyta je człowiek wierzący czy ateista, poruszają swoim pięknem, celnymi refleksjami, głębokim humanitaryzmem. Poeta zwraca się do współczesnego człowieka w sposób, który odpowiada naszym czasom. Unika patosu, używa paradoksów, ciekawej gry słów, zaskakuje skojarzeniami i uczy, puentując. Jego liryki pokazują, w jaki sposób wartości sakralne przenikają do codziennego życia i jak współczesny człowiek traktuje wiarę.

Jak co roku obchodzimy święta paschalne, pilnujemy tradycji, przygotowujemy stoły, prezenty… odpoczywamy… Zapominamy o tym, że święta to czas miłości, a Jezus czasem zastaje drzwi naszych serc zamknięte. Czasem poezja pomaga spojrzeć na święta głębiej i pobudzić do refleksji.

Wybieram wiersz Księdza Jana zatytułowany "Nie zląkł się", jeden z wielu związanych z Wielkanocą. Zasadniczą cechą poezji Twardowskiego jest tworzenie więzi między Autorem a czytelnikiem – jest dialog. Człowiek może utożsamić autora z kapłanem, człowiekiem wiary, bliskim, dlatego w wierszach tak częste są zwykłe, proste słowa. Poeta nie stroni od żartu, potocznych zwrotów, zwierza się z własnych pragnień, słabości, z miłości do Boga. Odbiorca czuje się więc uczestnikiem wspólnoty i razem z kapłanem doświadcza wiary.

Jednak Poeta nie zamierza nikogo nawracać, przekonywać do swych poglądów. Wyraża swe wątpliwości i z czytelnikiem poszukuje odpowiedzi na najważniejsze, egzystencjalne pytania. Nie wymyśla nowej poezji religijnej, wraca do bogactwa języka Ewangelii, przekazuje prawdę przesłania zapisanego rękami apostołów, uczniów Chrystusa.


NIE ZLĄKŁ SIĘ

Tylko święty Jan umarł w domu na posłaniu

Z poduszką pod głową owinięty w śpiwór

Jeden nie zląkł się krzyża, jeden stał pod krzyżem

Pozostali ze strachu w Wielki Piątek zbiegli


Kto ucieka od Krzyża - krzyż większy dostanieOstatni wers to przykład niezwykłej mądrości aforystyki – znamy:

– "Miłości się nie szuka, jest albo jej nie ma",

– "Kochamy wciąż za mało i zawsze za późno",

– "Miłość to samotność co łączy najbliższych…".

Także i w tym wierszu zaskakuje czytelnika aforystyczność, zwięzłość, stosowanie skrótów językowych, ale pozostaje rzeczowość obrazowania, fascynacja Bogiem – Ewangelią, człowiekiem, przyrodą…

Ważną wartością dla Poety jest miłość rozpatrywana zarówno w wymiarze duchowym, niebiańskim, jak i zwyczajnym, ludzkim. Jego przesłanie miłości rodzi się z przeświadczenia, że tylko miłość ofiarna odsłania sens ludzkiego istnienia. Święty Jan prawdziwie ukochał i był wierny Miłości… (por. J 19, 25-27; 21, 21-25; 1 J 1, 1-4; 3, 11-24).

Krytycy podkreślają, że poezja Twardowskiego wiąże się ze zmianami po Soborze Watykańskim II, nawet nazwali poetę "nadwornym Jana XXIII". Twardowski nie buntuje się przeciwko tradycji, jest wyczulony na przeszłość, a tradycja w jego utworach jest pokazana w sposób dynamiczny, splatający się nieustannie ze współczesnością. Przemiany w Kościele Powszechnym ułatwiły odbiór tej poezji – przekonującej, uczącej mądrości życia.

Krystyna

Twardowski J., Wiersze, Kraków 1996.

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291333

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu