Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Ewangelia - kościół św. Marka

2013-03-03

News
W kolejnym dniu wielkopostnej pielgrzymki odkrywamy w centrum Rzymu cząstkę Wenecji. Oto z zespołem architektonicznego Pałacu Weneckiego połączona jest bazylika San Marco - nasz kolejny kościół stacyjny. I chociaż historia świątyni sięga IV w., to kult Jana Marka o wiele mocniej utrwalił się jednak w słynnym "mieście na wodzie". W XV w. papież Paweł II uznał rzymską świątynię za kościół Wenecjan. Starożytna tradycja utrzymuje, że bazylika powstała w miejscu, gdzie zatrzymał się w Rzymie św. Marek i gdzie pisał swoją Ewangelię.
I. INTERPRETACJA PISMA
2 Krl 5, 1-15; Ps 42 (41); Łk 4, 24-30.

Powszechnie uważa się, że ustną katechezę Piotra spisał w Rzymie (przed r. 70) jego towarzysz i tłumacz (gr. hermeneutes) - Jan, zwany Markiem (Dz 12, 12. 25; 15,37; 1 P 5, 13). Liczne świadectwa i badania egzegetyczne wyraźnie wykazują na tę zależność. Justyn Męczennik (+165) nie wahał się nazwać najstarszej Ewangelii „pamiętnikami Piotra", a niektórzy współcześni autorzy nazywają ją wprost „Ewangelią Piotra" (J. Kudasiewicz).

Rozważany dzisiaj opis nauczania Jezusa w rodzinnym Nazarecie utrwalili wszyscy synoptycy. Jednak ich relacje różnią się w wielu miejscach. Łukasz posłużył się schematem wziętym z tekstu najstarszej Ewangelii (Mk 6, 1-6), ale mocno go rozwinął i zredagował własnym stylem, dodając elementy uzyskane z innych źródeł.

Jezus ujawnia w Nazarecie swój program ewangelizacyjny, który podejmą Jego uczniowie i zaniosą aż po krańce świata (Dz 1, 8). Rzym był takim właśnie celem misji. W tym czasie stolica Imperium nie była jednak przychylna chrześcijaństwu; żaden prorok czy apostoł nie był tam mile widziany. Pierwsza ewangelizacja Rzymu okupiona została krwią wielu męczenników. Zapewne nie raz wybrzmiały tam słowa Ps 130: "Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie, u Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie".

* Jak dziś odczytywać teksty biblijne w miejscach upamiętniających męczeństwo pierwszych chrześcijan?
* Co oznacza dla nas wezwanie do "nowej ewangelizacji"?
* O czym przypominają nam współczesne krwawe prześladowania chrześcijan w różnych zakątkach świata?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Rzymski kościół św. Marka wybudowany został na fundamentach starożytnego oratorium przez papieża, który przyjął imię Ewangelisty w 336 r. Wykopaliska archeologiczne ujawniły pod obecną posadzką fragmenty najdawniejszych budowli. Kościół był wielokrotnie przebudowywany, by ostatecznie otrzymać postać bazyliki o trzech nawach, przedzielonych rzędami 20 barkowych kolumn z sycylijskiego jaspisu (J. Gać). Pod główny ołtarzem - według znanej tradycji - znajdują się relikwie obu Marków: Ewangelisty i papieża Marka.

Gdzie rzeczywiście poniósł śmierć męczeńską św. Marek? Kościół koptyjski uznaje go za pierwszego patriarchę Aleksandrii i tam czci martirium Ewangelisty. Dziękujemy św. Markowi za jego świadectwo wiary, za posługę misyjną oraz spisaną Dobrą Nowinę, która przekonuje kolejne pokolenia chrześcijan, że "[Apostołowie] rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16, 20).


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Wielki św. Hieronim (+ 42o) zaświadczył: „Marek, uczeń i tłumacz Piotra, napisał na prośbę braci w Rzymie krótką Ewangelię według kazań Piotra, jakie słyszał. Kiedy zapoznał się z nią Piotr, zatwierdził ją i swoją powagą dał Kościołowi do czytania” (De viris illustr. 8). Jak ważne jest dla nas codzienne pochylanie się nad Ewangelią Jezusa Chrystusa, która pozostaje w centrum życia i misji Kościoła.

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów [2024]

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14010119

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu