Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Słowo życia - kościół św. Apolinarego

2013-03-20

News
W historii wędrówki pasyjnej kilkakrotnie ustalano listę tzw. kościołów stacyjnych: za papież Symmacha (29), Grzegorza I (24), Grzegorza II, a Sykstus V (+1590) przywrócił zwyczaj odprawiania obrzędów Środy Popielcowej i wyznaczył 54. kościoły stacyjne. Do naszych czasach z tej listy pozostało 41. kościołów, a wśród nich niewielka bazylika św. Apolinarego, pierwszego biskupa Rawenny i ucznia św. Piotra, wystawiona w VIII w. na ruinach łaźni cesarza Nerona. Pierwotna świątynia została całkowicie przebudowana w XVIII w. według projektu Ferdinanda Fugi za pontyfikatu Benedykta XIV (+1758). Dziś w bazylice, oprócz św. Apolinarego, mnisi bazyliańscy złożyli pod głównym ołtarzem relikwie wielu nieznanych męczenników Kościoła.


I. INTERPRETACJA PISMA
Rdz 17, 3-10; Ps 105 (104); J 8, 51-59

Pielgrzymi od tygodnia wsłuchują się w tekst czwartej Ewangelii, gdzie Jezus uczy sztuki prowadzenia sporów z przeciwnikami i przekonuje ich do swojej misji. Dwukrotnie zapewnia uroczyście: "Kto będzie przestrzegał mojej nauki, nie zazna śmierci na wieki" (8, 51.52). Obietnica nieśmiertelności - życia wiecznego - jest bardzo atrakcyjna, ale u Żydów wywołuje kolejną falę ataków, zarzutów i kalumnii pod adresem Jezusa. Kiedy zaś zaświadczy: "Zanim Abraham się urodził, Ja jestem" - słowa zamienią na kamienie. "Ja jestem" (gr. Ego emi) wskazuje na imię Boga (por. Wj 3, 14). To zostanie uznanie za bluźnierstwo i okazję do ukamienowania.

Słowa zamienione na kamienie! Jak trudno przyjąć prawdę o życiu wiecznym? Jak łatwo odrzucić Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem! (por. J 14, 6). Kiedy Jezus dostrzeże niezrozumienie swojej nauki o Chlebie na życie wieczne, zapyta uczniów wprost: "Czy i wy chcecie odejść?" (6, 67). Wówczas Piotr odpowie: "Panie, do kogo mielibyśmy pójść? Przecież Ty masz słowa życia wiecznego" (6, 68). Oto słowa zamienione na wyznanie wiary!

Warto zatem pytać:
* Jak rozmawiamy z innymi o Bogu?
* Czy w codziennych rozmowach, dyskusjach, sporach używam argumentów biblijnych?
* Przed dostosowywaniem słowa Chrystusa do aktualnej mody, wynaturzającego jego sensu i wartości przestrzegł Benedykt XVI. Jak dziś bronić prawd naszej wiary wobec agresywnych ataków środków społecznego przekazu?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Apolinary łac. Apolinaris - znaczy należący do Apollina; biskup i męczennik urodzony w Antiochii (Syria), według tradycji przybył do Rzymu wraz ze św. Piotrem. Apostoł wyświęcił go na biskupa i posłał do Rawenny. Kilkakrotnie skazywany na wygnanie, poniósł śmierć męczeńską w tajemniczych okolicznościach. Łacińskie Passio z VII w. wspomina, że Apolinary zginął jako męczennik z rąk pogan za głoszenie słowa Bożego. Według mowy Piotra Chryzologa (+449) ponieść śmierć w II wieku w czasach Septymiusza Sewera (+211).

W kościele rzymskim przechowywana jest relikwia dłoni Biskupa Męczennika. Wnętrze kościół zatraciło starożytny charakter, dominuje barokowy wystrój z czasów Benedykta XIV, który konsekrował kościół po renowacji w 1748 r. Pielgrzymów przyciąga fresk w atrium Madonna del Portico, który cudownie ocalał podczas przemarszu wojsk Karola VIII, po prawie dwustu latach został odkryty na nowo w 1647 r. i otoczony czcią wiernych.

Biskup Apolinary uczy nas gorliwości w głoszeniu słowa Bożego i miłości do Matki Słowa.


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68). Ewangeliczne przesłanie skomentował Benedykt XVI: „Drodzy bracia i siostry, i my możemy powtórzyć odpowiedź Piotra, świadomi oczywiście własnej ludzkiej kruchości, jednakże ufni w moc Ducha Świętego, która wyraża się i ukazuje w jedności z Jezusem. Wiara jest darem Boga dla człowieka, a jednocześnie jest wolnym i całkowitym zawierzeniem się człowieka Bogu; wiara jest uległym słuchaniem słowa Pana, które jest <lampą> dla naszych kroków i <światłem> na naszej ścieżce. Jeśli z ufnością otworzymy serce na Chrystusa, jeśli pozwolimy się Jemu zdobyć, możemy doświadczyć i my, wraz ze św. Proboszczem z Ars, że <naszym jedynym szczęściem na tej ziemi jest miłować Boga i wiedzieć, że i On nas miłuje>” - mówił papież (zob. Modlitwa Anioł Pański - wrzesień 2009 r.).

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów [2024]

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14009126

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu