Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Wdech i wydech..., czyli o chrześcijańskiej modlitwie

2014-02-26

News

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

-analiza i interpretacja treści zawartych w Słowie Bożym, oraz w Katechizmie Kościoła katolickiego dla młodych "Youcat",
-odkrycie wartości modlitwy w życiu codziennym,
-odkrywanie wartości egzystencjalnej Youcatu,

 Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 Wiedza:

-na podstawie analizowanych tekstów uczeń zna rodzaje modlitwy,
-na podstawie analizowanych tekstów uczeń potrafi zdefiniować, oraz powiedzieć kilka słów o modlitwie: błogosławieństwa, adoracji, prośby i wstawiennictwa, dziękczynienia i uwielbienia,

 Umiejętności:

-po zakończeniu katechezy uczeń potrafi sformułować własną modlitwę,
-po zakończeniu katechezy uczeń potrafi znaleźć w Piśmie Świętym fragment motywujący do dobrej modlitwy,

Formy organizacji zajęć: zbiorowa

Metody dydaktyczne: dynamika, praca z tekstem, praca w grupie, wykład

Środki dydaktyczne: skakanka, tekst Pisma Świętego, krzesło, większe arkusze papieru

 Schemat zajęć

I. Wprowadzenie

1. Propozycja modlitwy na rozpoczęcie zajęć: Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że możemy się spotkać. Dziękuję Ci za każdego ucznia, za ich serca, które nie są Tobie Panie obojętne. Proszę posyłaj swojego Ducha aby to On był kreatorem tego czasu, a ja abym był otwarty na Twoje przychodzenie. Chwała Ojcu...

2. Wprowadzenie uczniów w tematykę spotkania. Dziele klasę na dwie grupy, wzdłuż sali jak siedzą. Proszę aby wzięli równo, na znak podniesionej prze zemnie ręki, głęboki wdech. Następnie kiedy rękę opuszczę proszę o wydech. Powtarzam tą dynamikę kilkakrotnie. Następnie proszę o to aby grupa po lewej mojej stornie wykonywała tylko wdechy, natomiast grupa po stronie prawej wykonywała tylko wydechy. Po momencie zawahania i próbie wykonania ćwiczenia zadaje pytanie. Czy jest możliwe życie tylko wdychając, lub wydychając powietrze? Po uzyskaniu odpowiedzi, przystępuje do drugiej dynamiki. Proszę jednego ucznia lub uczennicę na środek sali. Proszę aby naturalnie wykonywał wdech i wydech. Przez okres jednej minuty liczymy ilość powtórzeń. Następnie daję mu skakankę i proszę aby prze 2 minuty skakał. Po wykonaniu ćwiczenia, powtarzamy pomiar ilości powtórzeń wdechu i wydechu. Pomiar powinien ulec zmianie. Liczba powinna się zwiększyć.

Puenta

Po zakończeniu obu dynamik wraz z klasą próbuję dojść do wniosku, że tak jak powietrze jest nami, ludziom potrzebne do życia tak abyśmy nie umarli duchowo potrzebujemy modlitwy. Tak jak nie można żyć, tylko wdychając lub tylko wydychając powietrze, tak w naszym życiu duchowym nie możemy tylko modlić się prosząc Boga (robiąc duchowy wdech, przyjmując Jego dary), lub tylko Go przepraszając (oskarżając siebie, robiąc duchowy wydech). Do prawidłowego funkcjonowania potrzebujemy jednego i drugiego. Tak jak przy wysiłku potrzebujemy więcej powietrza tak w codzienności w zależności od naszej duchowej kondycji oraz tego czego na co dzień doświadczamy potrzebujemy tyle modlitwy.

II. Świadectwo Pisma Świętego

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. (Mt 6, 5 -8)

Aktywizacja

Rozdaje każdemu uczniowi fragment Ewangelii wg św. Mateusza. Zadanie, które mają wykonać polega na tym aby jednym kolorem podkreślili myśl która według nich jest najważniejsza. Po chwili na wykonanie zadania stawiam na środku sali krzesło. Informuję klasę, żeby sobie wyobrazili, że jesteśmy na wycieczce w Anglii. Przyjechaliśmy do Londynu. Po południu wybraliśmy się do Hyde Parku. To szczególne miejsce dla anglików. Jest tu specjalny podest, na który każdy może wejść i powiedzieć światu to co chce powiedzieć. Naszym zadaniem jest powiedzieć światu co dla mnie młodzieńca z Polski jest ważne w Słowie Bożym, które przed chwilą była przez Was czytane. Następuje moment, w którym każdy będzie mógł podejść i przeczytać myśli którą podkreślił.

 Puenta

Widzimy, że Panu Bogu zależy na tym abyśmy się modlili. Bóg chce nas słuchać, Bóg chce z nami rozmawiać. Tak bardzo mu zależy na naszej modlitwie, że kiedy był na ziemi zostawił nam "instrukcje" jak dobrze się modlić. Właśnie ten fragment może być dla nas potwierdzeniem troski Boga o naszą modlitwę. Bóg będąc na ziemi powiedział nam wszystko co jest nam potrzebne abyśmy byli szczęśliwi oraz żyli pełnią życia. Widzicie, że nasza modlitwa wpisuje się w sposób osiągnięcia szczęścia.

III. Studium Youcatu

Dziele klasę na 5 grup. Każda grupa losuje numer z Youcatu. (484, 485, 486-487, 488, 489). Każda grupa otrzymuje planszę na której ma za zadnie wypisać rodzaj modlitwy, oraz jej cechy. Drugim zadaniem grupy jest ułożenie odpowiedniej modlitwy do rodzaju, który się wylosowało. Forma modlitwy dowolna (np. Może to być w formie śpiewanej, rymowanej, itp) warto zachęcić do twórczości uczniów.

Puenta

Widzimy, że w różny sposób możemy zwracać się do Boga. Wracając do początku kiedy porównywałem modlitwę do oddychania widzimy, że sposoby modlitwy jaki znaleźliśmy w Youcacie pozwalają nam zarówno wdychać jak i wydychać duchowo. Najważniejsze abyśmy w naszym życiu modlitewnym pamiętali o dwóch filarach modlitwy, którymi są wytrwałość i regularność.

Po zakończeniu pracy odczytuje 482 punkt z Youcatu, który ma być motywacją dla podjęcia praktyki modlitewnej przez uczniów.

IV Nowe życie/pogłębienie wiary

Świadectwo Marka:
Modlitwa w moim życiu odgrywa znaczącą rolę. Jest dla mnie ukojeniem, pomocą, poradą, natchnieniem, inspiracją. Ile razy pojawia się coś w moim życiu, w niej szukam porady, co mam zrobić. Na trzy typy modlitwy błagalnej, dziękczynnej, przepraszającej najczęściej używam tego drugiego typu. Wierze, że wszystko co mam, mam od Boga i gdyby On nie chciał, nie miałbym tego. Dlatego dziękuję za wszystko co mnie spotkało. Nie mogę dziękować tylko za dobro, a na zło narzekać. Hiobowi na początku także się dobrze powodziło i dziękował Bogu, a gdy źle mu się zaczęło dziać, nadal był wdzięczny za łaski. Sam powiedział: „Skoro dobro przyjęliśmy, czemu zła przyjąć nie możemy”.

Uważam, że to co mi na koniec świata zostanie, to właśnie modlitwa.

[http://www.blizejboga.pl/artykuy/o-modlitwie/99-modlitwa-w-moim-yciu-wiadectwo]

Notatka do zeszytu: Notatką w zeszycie niech będzie treść modlitwy, która każda grupa miała przygotować.

Modlitwa na zakończenie

Zachęcam uczniów aby każdy wyraził to za co chce Panu Bogu podziękować. Po chwili ciszy wspólnie odmawiamy modlitwę Ojcze nasz...

al. Mateusz Mytnik
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13846018

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu