Wyszukiwarka:
Klub Inicjatyw Biblijnych

Rola Słowa Bożego w rozwoju wiary człowieka

2012-10-28

News
Rozpoczęty Rok Wiary skłania do refleksji nad tym w jaki sposób pogłębić i umocnić swoją wiarę, co zrobić, by była ona silna, autentyczna, a nade wszystko żywa? Kościół w tym czasie daje nam wiele propozycji duszpasterskich, które mają przyczynić się do rozwoju naszej wiary. Myślę tu o różnego rodzaju rekolekcjach ewangelizacyjnych, wykładach, sympozjach, a nade wszystko o rzymskim Synodzie Biskupów nt. nowej ewangelizacji. Dobrze, że są. Chciałabym jednak zatrzymać się i zastanowić nad rolą Bożego Słowa dla życia wiary konkretnego człowieka. Niewątpliwie żywe Słowo Boga ma wielką moc i tak naprawdę to ono w sposób szczególny może wpłynąć na umocnienie i pogłębienie naszej wiary.

Święty Paweł w Liście do Rzymian stawia pytania: Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jak meli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? (10, 14). Z pytań tych wynika, że wiara rodzi się ze słuchania. Ważne więc jest to, czego słuchamy. Jeżeli chcemy wierzyć w żywego i prawdziwego Boga, to Jego i o Nim musimy słuchać.

Bł. Jan Paweł II w orędziu na XII Światowy Dzień Młodzieży napisał: „Fundamentem wiary Kościoła jest Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata: wczoraj, dziś i na wieki (Hbr 13, 8). Wiara kieruje nas do Chrystusa, ponieważ to do Niego zwracają się pytania wypływające z ludzkiego serca w obliczu tajemnicy życia i śmierci”. To Bóg Jedyny w Trójcy Świętej jest Tym, w którego wierzymy. Poznać możemy Go dzięki temu, co objawił nam Jezus Chrystus, a to rozważamy czytając Pismo Święte. Z Pisma Świętego dowiadujemy się jaki jest Bóg, w którego wierzymy. Biblia jest więc dla każdego z nas wielkim darem na drodze rozwoju wiary. W Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym czytamy: „Tak wielka tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życie duchowego” (DV 21). Dalej w tejże Konstytucji Kościół upomina wszystkich wiernych, aby przez częstą lekturę Pisma Świętego poznawali Chrystusa (DV 25).

Trzeba więc by każdy z nas zastanowił się jakie miejsce odgrywa Pismo Święte w moim życiu, w mojej codzienności. Kościół zachęca nas do pogłębionej lektury Bożego Słowa. Nie jest to Księga jak każda inna, ale jest to żywe Słowo samego Boga. Istotne jest więc odpowiednie nastawienie i przygotowanie do jego lektury. Ważne, by prosić Ducha Świętego o światło i mądrość przy czytaniu tej Świętej Księgi.

Niewątpliwie wiara jest darem Pana i działaniem Jego łaski. Papież Benedykt XVI powołując się na św. Łukasza (Dz 16, 14) pisze, że „nie wystarcza znajomość treści w które należy wierzyć, jeżeli serce autentyczne sanktuarium człowieka, nie zostaje otwarte przez łaskę, która umożliwia głębsze spojrzenie i zrozumienie, że to, co zostało głoszone jest Słowem Bożym”.

Przy lekturze Pisma Świętego prośmy też o dar większej wiary (wiary dojrzałej). Błagajmy Pana, by umacniał naszą wiarę, by czynił ją żywą i zdolną do świadczenia o Bogu, który ukochał każdego człowieka. Wiara zrodzona ze słuchania, musi też być dalej przekazywana. Apostołowie wyznali: nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Dz 4, 20). My - wierzący dzisiaj - też nie możemy milczeć. Świat potrzebuje autentycznych świadków i głosicieli Słowa Bożego. Daru wiary jaki otrzymaliśmy nie możemy zatrzymać tylko dla siebie. Jesteśmy wezwani do tego, by życiem i słowem dawać świadectwo Bogu, który objawił się w swoim Słowie. Bł. Jan Paweł II w cytowanym orędziu zachęca: „Nie lękajcie się zaproponować Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna, gdyż pomóc innym odkryć Chrystusa jest prawdziwym aktem miłości bliźniego”.

Niech rozpoczęty Rok Wiary będzie dla nas zachętą do medytacyjnej lektury Bożego Słowa, do dzielenia się nim z innymi. Postarajmy się o osobiste spotkanie z Bożym Słowem, ale także o organizowanie lub uczestniczenie w spotkaniach biblijnych, podczas których możemy dzielić się usłyszanym Słowem.

Jak wielkim darem i pomocą w rozwoju wiary jest Słowo Boże mogą powiedzieć ci, którzy każdego dnia w postawie zasłuchania pochylają się nad nim. Oto wypowiedź Janusza: "Dla mnie Słowo Boże (może zabrzmi standardowo i zdawkowo, ale na razie tyle umiem napisać) ma ogromne znaczenie i duży wpływ na moje życie duchowe i cale życie. Jest dla mnie i dobra lektura, i modlitwa, i rozmowa z Bogiem pomaga się do Niego zbliżyć, a także jest jakby lekiem na boleści i zmartwieniu, by pocieszyć, wzmocnić wiarę. Właśnie to czytane Słowo Boże wzmacnia wiarę, mimo iż się upada czasem dalej. Pewnym jest by się rozwijać duchowo, niezbędny jest kontakt ze Słowem Bożym miedzy innymi mądrymi pozycjami literatury wielkich świętych. Dzięki wsłuchiwaniu i wczytywaniu się w Słowo Boże zbliżyłem się do Boga i staram się to robić ciągle, choć czasem to nie przychodzi łatwo".

Prośmy o dar wielkiej wiary słowami papieża Pawła VI:

Panie, wierzę, chcę wierzyć w Ciebie!
Spraw, żeby moja wiara była pełna,
przenikająca moje myśli, sądy, słowa i czyny.
Spraw, aby moja wiara była dobrowolna,
abym chętnie przyjmował wszelkie wyrzeczenie i obowiązki,
które ona niesie z sobą i żebym wierzył całym sobą.
Spraw, Panie, aby moja wiara opierała się na Twoim Słowie
i na świadectwie Ducha Świętego.
Spraw, Panie, żeby moja wiara była silna,
otwarta na nowe światła, przezwyciężająca
trudności, krytyki, wątpliwości.
Spraw, Panie, żeby moja wiara była radosna,
żeby dawała pokój mojemu duchowi
i czyniła mnie zdolnym do rozmowy z Bogiem
i promieniowała szczęściem obcowania z Bogiem i z ludźmi.
Spraw, Panie,, żeby moja wiara była skuteczna,
niech się w miłości objawia na zewnątrz
jako prawdziwa przyjaźń z Tobą i dobroć dla ludzi.
Niech mnie umacnia w cierpieniu,
niech i pomaga szukać Ciebie w nadziei.
Spraw, Panie, żeby moja wiara była pokorna,
wzbogacona światłem Ducha Świętego,
uległa Objawieniu i Tradycji,
posłuszna prowadzeniu Magisterium Kościoła Świętego.
Panie, pomnażaj wciąż moją wiarę! Amen
[Paweł VI]

s. Damiana

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14753942

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu