Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25.03.2014

2014-03-24

News
Bóg nie działa w próżni. Dając propozycję współpracy, przygotowuje najpierw teren. Czy twoje środwisko jest terenem rozpoznawania Bożych propozycji?


CZYTAJ!

Łk 1, 26-38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.


ROZWAŻ!

Scena zwiastowania jest doskonałym przykładem współdziałania Boga i człowieka. Boże dzieło relacjonuje słowa anioła:

- "Pełna łaski, Pan z Tobą". To określenie wskazuje na uprzedzające działanie łaski. Nasze dzieciństwo i młodość jest przygotowaniem do misji, którą powierzy nam Bóg.

- "Nie bój się Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga". Boża misja zawsze przekracza nasze ludzkie możliwości i powoduje zawrót głowy i rodzaj zaniepokojenia. Gdybyśmy pozostali na naszych pojęciach, nigdy nie osiągniemy nieba.

- "Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus" Boża propozycja jest konkretna i przygotowana. Oznacza działanie z osiągnięciem celu.

Nasza ludzka droga reprezentowana jest przez postawę Maryi:
  • Zmieszała się.
  • Rozważała.
  • Odpowiedziała.
Bóg daje każdemu z nas czas, by dojrzał, przemyślał i odpowiedział na Jego propozycję. Nie zaskakuje nas w sposób przeczący naszemu doświadczeniu, nie wymaga rzeczy niemożliwych i w końcu nie zmusza do niczego. On chce współpracy i twego ludzkiego zaangażowania. Już wszystko przygotował, wykorzystał wszystkie najbardziej sprzyjające okoliczności i wyznaczył właściwy czas. Ale finałową rozgrywkę uzależnił od twojej ludzkiej decyzji.

Gdy Maryja odpowiedziała: Amen. Słowo Ciałem się stało.

Dotychczasowy rozwój, okoliczności i czas są ważne, ale najistotniejszym elementem jest twoja zgoda na Bożą interwencję w świecie. Odpowiedz Bogu: Amen!

MÓDL SIĘ!

Przyjdź, Duchu Święty - Amen.
Przyjdź, Panie Jezu - Amen.
Realizujcie we mnie dzieło Ojca - Amen.

ŻYJ SŁOWEM!

Spójrz na miniony tydzień (miesiąc). Jakie propozycje w nim otrzymałeś? Zapisz je. Ponumeruj, od najważniejszej. Na co powinieneś się zdecydować? Czy  którejś z propozycji rozpoznajesz Bożą drogę?

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia!

Lipiec to miesiąc kultu Krwi Chrystusa. Dla współczesnego człowieka tego typu pobożność to trudne wyzwanie, stąd potrzeba powiązania kultu z miłosierdziem Bożym. Obraz Jezu, ufam Tobie i mozaika Krwi Chrystusa Marco I. Rupnika SJ wskazują na źródło kultu. Jest nim Serce Jezusa, które płonie miłością i obdarowuje świętymi sakramentami. W medytacji Najdroższej Krwi pomaga słowo Boże i refleksja p. Krystyny (poniżej).

więcej

Czekając na betayfikację Prymasa Tysiąclecia

Czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia! (GN). Kard. Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Pogrzeb odbył się 31 maja z udziałem sekretarza stanu kard. A. Casaroli (Ojca św. JP II był wówczas w szpitalu po zamachu); rec.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5831243

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu