Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XI Niedziela zwykła - 14.06.2015

2015-06-10

News
Podczas codziennej modlitwy Ojcze nasz kierujemy do Boga siedem próśb. Oto jedna z nich: Przyjdź Królestwo Twoje! Z tym wezwaniem związane są także inne słowa: Marana tha! (Przyjdź, Panie Jezu!). Tekst możemy odnaleźć w końcowej części Pierwszego Listu do Koryntian oraz w Apokalipsie. Być może słowa te stanowiły pozdrowienie pierwszych chrześcijan, którzy oczekiwali rychłego powrotu Jezusa (paruzji) oraz nadejścia Jego Królestwa. Czym jest owe Królestwo i do czego można je porównać?

CZYTAJ!
Mk 4,26-37

Jezus powiedział do tłumów: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.


ROZWAŻ!

Królestwo Boże jest już obecne wśród nas. Przybliżyło się ono do nas w osobie Jezusa Chrystusa. Jest to jednak rzeczywistość żywa, ponieważ ciągle się rozwija i rozrasta – aż do osiągnięcia pełni w chwili powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię.

Pan Jezus przyrównał rozrost Królestwa Bożego do rozwoju ziarenka gorczycy. Na szczególną uwagę zasługuje kontrast pomiędzy wielkością tego ziarenka a rozmiarami późniejszego krzewu, bowiem z malutkiego ziarenka gorczycy potrafi wyrosnąć duży krzak. Takie rośliny osiągają zwykle ok. 1,5 m wysokości. Zdarzało się jednak, że gorczyce rosnące przy Jeziorze Galilejskim dochodziły nawet do 5 m. W związku z tym, że roślina ta odrastała co roku, ptaki nie mogły budować w niej swoich gniazd w okresie wczesnej wiosny. Jednak mniejsze ptaki często siadały na jej gałęziach i najprawdopodobniej taką scenę miał przed oczami Chrystus, który wypowiedział te słowa.

Rzeczywiście, Pan Jezus rozpoczął swoją działalność od powołania niewielkiej grupki uczniów, którym głosił Ewangelię o zbawieniu (aluzja do małego ziarenka gorczycy). Jednak na koniec Jego Królestwo osiągnie wielkie rozmiary (aluzja do krzewu, który wyrósł z ziarenka gorczycy). Możemy w tym miejscu przytoczyć słowa wyjęte z Apokalipsy św. Jana: Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka» (Ap 7,9-10).

Patrząc jednak na obecną sytuację Kościoła w wielu miejscach świata, to można popaść w pesymizm. W Europie kościoły świecą pustkami, a w innych regionach chrześcijanie są prześladowani, torturowani i zabijani. Musimy jednak pamiętać, że tu chodzi o Królestwo Boże, a nie nasze – ludzkie, tu chodzi o zamysł Boży, a nie nasz – ludzki. Bóg osobiście nadzoruje wzrost swego Królestwa i ostatecznie doprowadzi do jego pełni, ale… wszystko w Jego czasie i zgodnie z Jego wolą!

Św. Cyryl Jerozolimski zapisał takie słowa: Jedynie czyste serce może z całą pewnością powiedzieć: Przyjdź Królestwo Twoje.

Zatem podczas osobistej medytacji warto zadać sobie kilka pytań:

  • Czy jestem w stanie łaski uświęcającej i czy moje serce jest wolne od grzechu ciężkiego?
  • Kiedy ostatni raz przystąpiłem (przystąpiłam) do Sakramentu Pokuty i Pojednania?
  • Czy moje uczynki, słowa i myśli potwierdzają zasadę, że chrześcijanin powinien żyć według Ducha, a nie według ciała?
  • Czy rzeczywiście pragnę szybkiego nadejścia Królestwa Bożego (nawet w tej chwili), czy też wręcz odwrotnie?


MÓDL SIĘ!

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE,

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi,

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

i nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw od złego.

Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Proponuję przeczytać punkty 2816-2821 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Po przeczytaniu każdego punktu, postaraj się streścić go swoimi własnymi słowami. Zrób także wszystko, co w Twojej mocy, by każdego dnia spełnić przynajmniej jeden dobry uczynek.

ks. Łukasz Florczyk

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

X Światowe Spotkanie Rodzin - Rzym 22-26.06.2022

Światowe Spotkanie Rodzin to inicjatywa św. Jana Pawła II - "Papieża Rodzin". W tym roku odbędzie się w Rzymie w dn. 22-26 czerwca oraz w Kościołach lokalnych. Każda rodzina to dar, który należy chronić i otaczać modlitwą. Ruch Czystych Serc Małżeństw wspiera tę piękną inicjatywę. Rodzino Święta, módl się za nami!

więcej

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10883423

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu