Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2015

2015-10-29

News

W Uroczystość Wszystkich Świętych stajemy wobec nielogicznej logiki orędzia Jezusa: Błogosławieni, którzy się smucą, to jakby powiedzieć: Szczęśliwi smutni.CZYTAJ!
Mt 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.


ROZWAŻ!

Być smutnym – po co?

Być ubogim – po co?

Być cichym – po co?

Chcieć sprawiedliwości – po co?

Być miłosiernym – po co?

Mieć czyste serce i myśli – po co?

Rzeczywiście, z perspektywy współczesnego człowieka są to bezsensowne wartości. Bo jak możemy wartościować coś bardziej nad swoje życie i szczęście bez odniesienia do czegoś większego?

Wszystkie błogosławieństwa nabierają znaczenia dopiero w perspektywie obiecanego nam – jak to mówimy co niedzielę w Wyznaniu wiary – „życia wiecznego w przyszłym świecie”. Często jesteśmy jak pochylona kobieta z Markowej Ewangelii, która wpatrzona w ziemię nie potrafi się sama podnieść i spojrzeć na świat z innej strony.

Wszystko wygląda inaczej, gdy spojrzymy na to z perspektywy ŻYCIA WIECZNEGO (sic!). Właśnie tak żyli ci, których nazywamy teraz świętymi. Czy bł. Matka Teresa z Kalkuty naprawdę lubiła myć ludzi, którzy śmierdzieli tak, że ja pewnie bym zemdlał? Czy św. Maksymilian naprawdę był masochistą, że chciał dobrowolnie umrzeć śmiercią głodową?

Ci święci ludzi patrzyli z perspektywy życia wiecznego, wobec którego obecne życie jest chwilką - SEKUNDĄ. Droga błogosławieństw jest drogą SZCZĘŚCIA, natomiast droga życia (tylko ziemskiego) jest drogą przyjemności, które trwa tylko CHWILĘ. Życie w perspektywie WIECZNOŚCI, mimo chwil trudów, jest SZCZĘŚLIWE, a życie wieczne jest SZCZĘŚCIEM WIECZNYM!

  • Jak przeżywam swoje życie?
  • Czy potrafię się zatrzymać i zobaczyć dokąd idę?
  • Czego szukam w swoim życiu?
  • Czy jest dla mnie coś cenniejszego od mojego życia?


MÓDL SIĘ!

W szczerości porozmawiaj z Panem Jezusem o twoich odpowiedziach na powyższe pytania. 

Prośmy o to, byśmy umieli czuwać i trwać na modlitwie i rozważaniu Słowa, byśmy każdego dnia mogli dostrzegać znaczenie rzeczywistości doczesnych i obecność w tym świecie rzeczy­wistości przyszłych. Prosimy o ten dar Boga, Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojca miłosiernego i Boga wszelkiej pociechy, za wstawiennictwem Maryi, pełnej łaski, św. Pawła, św. Augustyna [oraz naszych świętych Patronów].

kard. C.M. Martini


ŻYJ SŁOWEM!

Poszerz wiedzę o swoim świętym patronie!

ks. Ireneusz Gierczycki

Pozostałe tematy
Aktualności

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia!

Lipiec to miesiąc kultu Krwi Chrystusa. Dla współczesnego człowieka tego typu pobożność to trudne wyzwanie, stąd potrzeba powiązania kultu z miłosierdziem Bożym. Obraz Jezu, ufam Tobie i mozaika Krwi Chrystusa Marco I. Rupnika SJ wskazują na źródło kultu. Jest nim Serce Jezusa, które płonie miłością i obdarowuje świętymi sakramentami. W medytacji Najdroższej Krwi pomaga słowo Boże i refleksja p. Krystyny (poniżej).

więcej

Czekając na betayfikację Prymasa Tysiąclecia

Czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia! (GN). Kard. Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Pogrzeb odbył się 31 maja z udziałem sekretarza stanu kard. A. Casaroli (Ojca św. JP II był wówczas w szpitalu po zamachu); rec.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5831258

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu