Wyszukiwarka:
Rok miłosierdzia - Wiara

Bartymeusz Mk 10, 46-52 (25.10) (2015-10-22) -

Lectio Mk 10, 46-52
Niewidomy żebrak, Bartymeusz zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» (...) Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Meditatio
Pragnąc i wierzyć, że mogę otrzymać. Wierzyć i prosić. Taką postawę przyjął Bartymeusz, którego wiara nie została zawiedziona. Także jemu Pan okazał swoje wielkie miłosierdzie, gdyż zobaczył jego wielką wiarę. Wiara otwiera serce Boga, z którego wypływa zdrój miłosierdzia. Patrząc na niewidomego Bartymeusza uczmy się zawierzenia Bogu w każdej sytuacji naszego życia. Podobnie jak on, tak często jesteśmy niewidomi, nie dostrzegamy Bożego przejścia w naszym życiu, nie widzimy Jezusa w drugim człowieku a przez to nie potrafimy świadczyć miłosierdzia, a do tego przecież jesteśmy wezwani.

Oratio
Prośmy Pana: Panie, spraw, abym przejrzał.

Actio
Zastanów się dziś:
  • w jakich sytuacjach musisz prosić Pana o uzdrowienie wzroku serca?

Rozejrzyj się wokół siebie i zobacz kto potrzebuje twojej pomocy. Udziel mu jej.

Kobieta kananejska Mt 15, 21 - 28 (18.10.) (2015-10-15) +

Maryja Łk 1, 26-38 (11.10) (2015-10-08) +

Abraham Rdz 22, 1-18 (4.10) (2015-10-01) +

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak dobrze przeżyć W. Post?

WIELKI POST jest czasem walki duchowej i sztuki rozeznawania. Służą temu klasyczne formy pobożności: post, jałmużna, modlitwa..., droga krzyżowa, gorzkie żale, nawiedzanie kościołów stacyjnych, kazania pasyjne. Zapraszamy też do udziału w serii katechez o bałwochwalstwie; zob. katechezy.

więcej

Uzdrawiająca siła cnót

Na Wielki Post warto sięgnąć po nowy przekład książki kard. Martiniego. Jego medytacje dotyczą uzdrawiającej siły cnót boskich i moralnych, będących "niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia"; zob. Warto

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13045152

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu