Wyszukiwarka:
Rok miłosierdzia - Brama miłości

Pojednanie z Bogiem Rz 5, 6-9 (25.09) (2016-09-22) -

Lectio Rz 5, 6-9

„Tymczasem Bóg okazuje swoją miłość do nas przez to, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami.”


Meditatio

Bóg nie potrzebuje abym cokolwiek mu udowadniał. Kocha mnie nieustannie. To jak bardzo zmienię moje życie nie ma wpływu na wzrost lub spadek Bożej miłości.

Kocha mnie do tego stopnia że oddał za mnie swojego Syna.

Byłem skazańcem. Moją winą był grzech a oskarżycielem szatan. Wyrok oznaczał śmierć. Straciłem nadzieję ale pojawił się ktoś, komu nie był obojętny mój los. Stanął w mojej obronie mimo że mój grzech był odpychający. Jemu to nie przeszkadzało. Przyjął na siebie karę która należała się mnie. Uratował mnie od śmierci i dał mi nowe życie. Moim wybawcą jest Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Już nigdy nie będę sam, On zawsze będzie przy mnie. To jest Miłość Miłosierna.


Oratio

  • Prośmy Pana: Panie, pokaż mi zranienie do którego jeszcze Cię nie dopuściłem.


Actio

Pytaj siebie:

  • Jaki obraz Boga Ojca noszę w sercu?


Porozmawiaj z Bogiem o Jego miłości wobec Ciebie.

Miłość objawiona J 14, 21-23 (18.09) (2016-09-15) +

Miłość nieprzyjaciół Mt 5, 43-48 (11.09) (2016-09-08) +

Miłość bliźniego Łk 10, 25-27 (04.09) (2016-09-01) +

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14061942

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu