Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Wspomożycielka wiernych (Auxilium Christianorum)

2018-07-14

News
Ostatni z drugiej części tytułów litanijnych wyraża wiarę w duchowe macierzyństwo Maryi i pośrednictwo w sytuacji zagrożenia wiary i Kościoła. Po raz pierwszy tytuł ten pojawia się w pismach cytowanego już św. Efrema Syryjczyka (TMB I,70). W Litanii loretańskiej wzywano Maryję jako Auxilium Christianorum już w połowie XVI wieku, a więc jeszcze przed sławną bitwą pod Lepanto (1571). Święto liturgiczne NMP Wspomożycielki Wiernych wprowadził papież Pius VII (1815) jako wyraz wdzięczności za wybawienie z niewoli napoleońskiej. W Polsce jako pierwsza wprowadziła je diecezja tarnowska w roku 1848.


CZYTAJ!
J 2,1-12 (tłum. S. Mędala CM)

A trzeciego dnia były zaślubiny w Kanie Galilejskiej. I była tam Matka Jezusa. Zaproszono zaś na zaślubiny także Jezusa i Jego uczniów. A gdy zabrakło wina, mówi Matka Jezusa do Niego: "Wina nie mają!". [I] mówi jej Jezus: "Co mnie i tobie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja". Mówi Matka Jego sługom: "To, co wam powie, uczyńcie!". Były zaś tam kamienne stągwie, sześć, ustawione dla oczyszczeń żydowskich, mieszczące dwie lub trzy miary. Mówi im Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż do brzegu. I mówił im: "Zaczerpnijcie teraz i nieście mistrzowi ceremonii". Oni zaś zanieśli. Gdy zaś spróbował mistrz ceremonii wody, która stała się winem (a nie wiedział, skąd jest, słudzy natomiast, którzy czerpali wodę, wiedzieli), woła mistrza ceremonii pana młodego i mówi mu: "Każdy człowiek najpierw dobre wino stawia, a kiedy się upiją - gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż dotąd". Taki początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej; objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Potem zeszedł do Kafarnaum, On sam, Jego Matka i bracia oraz Jego uczniowie; i przebywali tam niewiele dni.


ROZWAŻ!

Szczególny kult Wspomożycielki Wiernych propagował św. Jan Bosko, który czcił Ją jako patronkę założonego przez siebie zgromadzenia salezjanów.

Sławna wizja księdza Bosko, znana jako „sen o dwóch kolumnach” (26 V 1862) ukazała mu nadchodzącą wojnę bezbożnictwa z Kościołem i papieżem. Symbolem Kościoła był w tej wizji statek dowodzony przez Namiestnika Chrystusowego. Ze zburzonego morza wyrastały dwie kolumny dla obrony zagrożonego statku. Na jednej kolumnie znajdowała się wielka Hostia, na drugiej zaś – Niepokalana Dziewica, pod stopami której widniał napis: Auxilium Christianorum. A więc kult Eucharystii i pobożność maryjna mają być wsparciem Kościoła w zderzeniu z rosnącą w siłę masonerią i ateizmem. Nawiązaniem do tej przestrogi była pół wieku później trzecia tajemnica fatimska, ujawniona przez siostrę Łucję tuż przed jej śmiercią.

Chrześcijaństwo potrzebuje Matki, która będzie go bronić w nadchodzących zmaganiach z siłami ciemności. Maryja będzie Wspomożeniem Wiernych, stających do walki w obronie wiary. Św. Jan Bosko (1815-88) napisał na krótko przed swą śmiercią: „Nadchodzą czasy, kiedy każdy dobry katolik będzie musiał zrozumieć, dlaczego Maryja chce być nazywana Wspomożycielką”. W miarę rozszerzania się rodziny salezjańskiej po świecie, również święto Wspomożenia Wiernych zdobywało coraz większy oddźwięk, aż objęło cały świat chrześcijański. Po powrocie ks. Prymasa Wyszyńskiej z więzienia (1956), Episkopat Polski poprosił Stolicę Apostolską o pozwolenie na liturgiczny obchód tego święta we wszystkich polskich diecezjach, na co chętnie pozwolił Jan XXIII (1958).

Formularz mszalny i brewiarzowy święta Wspomożycielki Wiernych akcentuje walkę duchową, jaką toczą chrześcijanie z odwiecznym wrogiem ludzkości. Pierwsze czytanie mszalne to sławny fragment Apokalipsy o „wielkim Znaku na niebie” (Ap 12). Ewangelia natomiast (J 2,1-11) przypomina pierwszy znak Jezusa jako fundament wspólnoty wierzących. Antyfona na Komunię z kolei (Jdt 15,11) nawiązuje do historii Starego Testamentu, która ukazuje odwieczną walkę potomstwa Ewy z wężem – Szatanem. Dzielna Judyta, mimo swych słabych sił, umiała z Bożą pomocą pokonać potężnego przeciwnika, który zagrażał narodowi wybranemu. Łatwo w tej historii odczytać zapowiedź zwycięstwa Kościoła przez Maryję.

Kard. A. Hlond, salezjanin, powtarzał za orędziem fatimskim, że gdy przyjdzie zwycięstwo Kościoła, będzie ono zwycięstwem Maryi. Dlatego też zawierzył po wojnie zrujnowaną Ojczyznę opiece Niepokalanego Serca Maryi. Akt ten zaowocował cudownie w epoce zaplanowanej walki z Kościołem. Episkopat Polski ponowił ten uroczysty akt w dniu 6 VI 2017, w stulecie objawień fatimskich.


MÓDL SIĘ!

Wspomożenie wiernych – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

W encyklice o wierze Lumen fidei papież zwraca się w modlitwie do Maryi, Matki Kościoła i Matki naszej wiary: "Matko, wspomóż naszą wiarę! Otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie. Obudź w nas pragnienie, by iść za Nim, wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obietnicę. Pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć się przez Jego miłość, byśmy mogli dotknąć Go wiarą. Pomóż nam w pełni Mu zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach zgryzoty i krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest do dojrzewania. Zasiewaj w naszej wierze radość Zmartwychwstałego. Przypomnij nam, że ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam. Naucz nas patrzeć oczami Jezusa, aby On był światłem na naszej drodze. Niech to światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej, aż nadejdzie ten dzień bez zmierzchu, którym jest sam Chrystus, Twój Syn, nasz Pan!" (LF 60). Naśladujmy zatem Matkę naszej wiary, zachowując "wszystkie słowa [Ewangelii] i rozważając je w swoim sercu" (por. Łk 2,19.51).

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14062727

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu