Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa Męczenników (Regina Martyrum)

2018-08-19

News
W chrześcijaństwie męczennikiem jest osoba, która poniosła śmierć z rąk prześladowcy, kierującego się nienawiścią do wiary. Św. Jan Paweł II mówił na ten temat podczas kanonizacji Jana Sarkandra w Skoczowie (22 V 1995): „Świadectwo męczenników jest dla nas zawsze jakimś wyzwaniem – ono prowokuje, zmusza do zastanowienia. Ktoś, kto woli raczej oddać życie niż sprzeniewierzyć się głosowi własnego sumienia, może budzić podziw albo nienawiść, ale z pewnością nie można wobec takiego człowieka przejść obojętnie”.CZYTAJ!
Łk 2,33-35 (BP)

A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim [Jezusie] mówiono. I błogosławił ich Symeon, a do Jego matki Maryi powiedział: "On został dany, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało, i aby był znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. A Twoją duszę miecz przeszyje, aby zostały ujawnione przewrotne myśli wielu".


ROZWAŻ!

Męczennicy byli pierwszymi świętymi chrześcijaństwa, poczynając od ukamienowania św. Szczepana. W Dziejach Apostolskich (8,2) czytamy, że po śmierci został on pochowany nie przez rodzinę, lecz przez „pobożnych”, czyli przez wspólnotę wiary. Był to zatem już pewien rodzaj kultu publicznego. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa męczeństwo rozumiano jako chrzest krwi, który zapewniał zbawienie. W średniowieczu widziano w nim najwyższy akt cnoty męstwa; dzisiaj jest ono dowodem oddania życia do wyłącznej dyspozycji Boga.

Życie i śmierć Maryi nie jest męczeństwem w sensie prawnym, jest nim natomiast w sensie biblijnym i teologicznym. Jezus nie określał kryteriów śmierci męczeńskiej, wielokrotnie jednak mówił o warunkach osiągnięcia życia wiecznego. Pierwszym z tych warunków jest wiara. Pielgrzymka wiary Maryi okazała się wyjątkowo trudna, ze względu na dramatyczne okoliczności i ludzkie reakcje, jakie towarzyszyły Jej życiu. Ostatnią próbą tej wiary była próba Golgoty. Syn Najwyższego z wysokości krzyża wypowiada brzemienne w skutkach słowa: „Oto Matka twoja”, a w chwilę potem: „Wykonało się” (J 19,27.30). Wykonało się dzieło odkupienia; Król Męczenników oddał swą Matkę wspólnocie Kościoła jako Królową Męczenników.

Nasza wiara ma być przedłużeniem wiary Maryi: mamy wierzyć tak, jak wierzyła Ona. Zobowiązuje nas nie tylko testament Jej Syna, ale i Jej polecenie z Kany: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam (Syn) powie” (J 2,5). Czyli: wierzcie i służcie; oddając ziemskie życie znajdziecie wieczne, aby z Nim królować na wieki. Św. Ambroży uczył, że „nie wszyscy, tak jak Maryja, z mocy Ducha Świętego potrafią przyjąć Chrystusa i porodzić Słowo. Są bowiem tacy, którzy przed zrodzeniem dokonują aborcji Słowa. Aby zostać Matką Chrystusa, trzeba czynić wolę Ojca. Dlatego ci, którzy rodzą sprawiedliwość, rodzą Chrystusa; ci, którzy rodzą Mądrość, rodzą Chrystusa; ci, którzy rodzą Słowo, rodzą Chrystusa” (Wykład Ewangelii św. Łukasza, X 25).

Rodzić Chrystusa to służyć Mu w Kościele w posłuszeństwie Jego świętej Ewangelii. Jeśli nie ma w nas Chrystusa, to nie mamy czym dzielić się z drugimi. W Słowie zrodzonym z Maryi trzeba nam odnajdywać sens własnego życia. Ona pokazuje nam, jak wierzyć, jak służyć, jak wielbić Boga i jak milczeć, by Słowo stawało się Ciałem. Naśladowanie Maryi jest znacznie trudniejsze od zachwytu nad Jej wielkością. Jeśli chcemy, za Jej przykładem, złożyć ofiarę z własnego życia, musimy jak Ona wierzyć Bogu, wielbić Go i razem z Nią służyć Mu w bliźnich. Taka jest służebna i królewska cecha Królowej Męczenników i wszystkich świętych.MÓDL SIĘ!

Królowo Męczenników - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!


Tradycja utrwaliła nabożeństwo do siedmiu boleści Matki Jezusa - "Droga Matki". "Nabożeństwo to odsyła nas do misterium Kościoła. Stacje Drogi Matki są etapami tej drogi wiary i cierpienia, na której Dziewica Maryja wyprzedziła Kościół i którą to drogą będzie on musiał kroczyć aż do końca wieków" (por. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 137). Ten szczególny rodzaj duchowego męczeństwa został Jej zapowiedziany i dopełnił się w Jej życiu. Kto podąża po śladach Bolesnej Pani, tego nie ominą tajemnice bolesne, czyli próby, doświadczenia, cierpienia. Warto uczyć się zatem od Niej wytrwałości i zawierzenia.

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306779

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu