Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa Męczenników (Regina Martyrum)

2018-08-19

News
W chrześcijaństwie męczennikiem jest osoba, która poniosła śmierć z rąk prześladowcy, kierującego się nienawiścią do wiary. Św. Jan Paweł II mówił na ten temat podczas kanonizacji Jana Sarkandra w Skoczowie (22 V 1995): „Świadectwo męczenników jest dla nas zawsze jakimś wyzwaniem – ono prowokuje, zmusza do zastanowienia. Ktoś, kto woli raczej oddać życie niż sprzeniewierzyć się głosowi własnego sumienia, może budzić podziw albo nienawiść, ale z pewnością nie można wobec takiego człowieka przejść obojętnie”.CZYTAJ!
Łk 2,33-35 (BP)

A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim [Jezusie] mówiono. I błogosławił ich Symeon, a do Jego matki Maryi powiedział: "On został dany, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało, i aby był znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. A Twoją duszę miecz przeszyje, aby zostały ujawnione przewrotne myśli wielu".


ROZWAŻ!

Męczennicy byli pierwszymi świętymi chrześcijaństwa, poczynając od ukamienowania św. Szczepana. W Dziejach Apostolskich (8,2) czytamy, że po śmierci został on pochowany nie przez rodzinę, lecz przez „pobożnych”, czyli przez wspólnotę wiary. Był to zatem już pewien rodzaj kultu publicznego. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa męczeństwo rozumiano jako chrzest krwi, który zapewniał zbawienie. W średniowieczu widziano w nim najwyższy akt cnoty męstwa; dzisiaj jest ono dowodem oddania życia do wyłącznej dyspozycji Boga.

Życie i śmierć Maryi nie jest męczeństwem w sensie prawnym, jest nim natomiast w sensie biblijnym i teologicznym. Jezus nie określał kryteriów śmierci męczeńskiej, wielokrotnie jednak mówił o warunkach osiągnięcia życia wiecznego. Pierwszym z tych warunków jest wiara. Pielgrzymka wiary Maryi okazała się wyjątkowo trudna, ze względu na dramatyczne okoliczności i ludzkie reakcje, jakie towarzyszyły Jej życiu. Ostatnią próbą tej wiary była próba Golgoty. Syn Najwyższego z wysokości krzyża wypowiada brzemienne w skutkach słowa: „Oto Matka twoja”, a w chwilę potem: „Wykonało się” (J 19,27.30). Wykonało się dzieło odkupienia; Król Męczenników oddał swą Matkę wspólnocie Kościoła jako Królową Męczenników.

Nasza wiara ma być przedłużeniem wiary Maryi: mamy wierzyć tak, jak wierzyła Ona. Zobowiązuje nas nie tylko testament Jej Syna, ale i Jej polecenie z Kany: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam (Syn) powie” (J 2,5). Czyli: wierzcie i służcie; oddając ziemskie życie znajdziecie wieczne, aby z Nim królować na wieki. Św. Ambroży uczył, że „nie wszyscy, tak jak Maryja, z mocy Ducha Świętego potrafią przyjąć Chrystusa i porodzić Słowo. Są bowiem tacy, którzy przed zrodzeniem dokonują aborcji Słowa. Aby zostać Matką Chrystusa, trzeba czynić wolę Ojca. Dlatego ci, którzy rodzą sprawiedliwość, rodzą Chrystusa; ci, którzy rodzą Mądrość, rodzą Chrystusa; ci, którzy rodzą Słowo, rodzą Chrystusa” (Wykład Ewangelii św. Łukasza, X 25).

Rodzić Chrystusa to służyć Mu w Kościele w posłuszeństwie Jego świętej Ewangelii. Jeśli nie ma w nas Chrystusa, to nie mamy czym dzielić się z drugimi. W Słowie zrodzonym z Maryi trzeba nam odnajdywać sens własnego życia. Ona pokazuje nam, jak wierzyć, jak służyć, jak wielbić Boga i jak milczeć, by Słowo stawało się Ciałem. Naśladowanie Maryi jest znacznie trudniejsze od zachwytu nad Jej wielkością. Jeśli chcemy, za Jej przykładem, złożyć ofiarę z własnego życia, musimy jak Ona wierzyć Bogu, wielbić Go i razem z Nią służyć Mu w bliźnich. Taka jest służebna i królewska cecha Królowej Męczenników i wszystkich świętych.MÓDL SIĘ!

Królowo Męczenników - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!


Tradycja utrwaliła nabożeństwo do siedmiu boleści Matki Jezusa - "Droga Matki". "Nabożeństwo to odsyła nas do misterium Kościoła. Stacje Drogi Matki są etapami tej drogi wiary i cierpienia, na której Dziewica Maryja wyprzedziła Kościół i którą to drogą będzie on musiał kroczyć aż do końca wieków" (por. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 137). Ten szczególny rodzaj duchowego męczeństwa został Jej zapowiedziany i dopełnił się w Jej życiu. Kto podąża po śladach Bolesnej Pani, tego nie ominą tajemnice bolesne, czyli próby, doświadczenia, cierpienia. Warto uczyć się zatem od Niej wytrwałości i zawierzenia.

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła: uwielbienie Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12061599

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu