Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Głoszenie w Duchu

2021-12-03

News
Prorok – to słowo, ale też i funkcja która się za nim kryje, najczęściej kojarzone są z przepowiadaniem przyszłości. Analizując teksty biblijne i przyglądając się tradycji zarówno Starożytnego Izraela, jak i wczesnego chrześcijaństwa, można znaleźć prawdziwy obraz proroka, którego zadaniem wcale nie było przepowiadanie tego, co ma się wydarzyć, choć czasem i takie tajemnice odsłaniali prorocy. Wypełnienie tej funkcji wiązało się nie z przyszłością, ale z teraźniejszością. To „dziś”, a nie „jutro”, wyjaśniali prorocy. Poprzez bliską i zażyłą relację z Bogiem przekazywali innym co Pan chce powiedzieć tu i teraz. Prorok to ktoś, kto pomaga odczytać nam codzienność w świetle woli Boga i Jego Słowa.Czytaj!
1 Tes 1,4-5

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym,
bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem,
lecz mocą i [działaniem] Ducha Świętego.


Rozważ!

Święty Paweł bardzo twardo stąpał po ziemi. Czytając Dzieje Apostolskie widzimy jak wiele mówił do innych, a przeglądając jego listy widzimy, że oprócz głoszenia słowem mówionym było także całe mnóstwo głoszenia słowem pisanym. Paweł żył zasadą, o której pisał w Liście do Koryntian: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16). W tym wszystkim jednak nie tracił roztropności.

Roztropność ta polega na tym, że wiedział co w głoszeniu jest najważniejsze, a mianowicie łaska Boża. Można mówić godzinami, także o Bogu, można mnożyć przemówienia i konferencje wyjaśniające Pismo Święte, można napisać cały stos książek, a i tak okaże się, że było to głoszenie jedynie słowem. Dlatego święty Paweł pisze, że głoszenie, a więc spełnianie funkcji proroka, ma odbywać się słowem i mocą Ducha Świętego.

Świadomość tego, że wszelkie mówienie o Ewangelii jest powołaniem którym obdarza mnie Bóg, powinna motywować do tego żeby i środki, których używam, były Boże. To znaczy, że jeśli chce dzielić się swoją wiarą, niech temu towarzyszy modlitwa prośby o dar Ducha Świętego, aby nasze słowa były przeniknięte Jego mocą.


Módl się!

Panie Jezu, proszę cię abyś wylał na mnie swojego Ducha! Niech On udziela mi daru mądrości i daru wymowy, abym potrafił dzielić się wiarą. Skoro powołujesz mnie do bycia prorokiem to spraw, aby nigdy nie brakło mi pokory. Niech zawsze będę świadomy tego, że Ty masz być na pierwszym miejscu.

Maryjo, naucz mnie współpracować z Duchem Świętym!


Żyj Słowem!
  • Jak często zdarza ci się prosić w modlitwie o dar i umiejętność dzielenia się wiarą?
  • Czy masz świadomość, że twoim powołaniem jest głoszenie innym Dobrej Nowiny?
  • Kiedy mówisz innym o Bogu to czy pamiętasz, aby towarzyszyła temu modlitwa?

ks. Patryk Gawłowski

fot. pg

Pozostałe tematy
Aktualności

Festiwal Życia - Kokotek 2022

Radosny festiwal życia młodych w Kokotku k. Lublińca z Maryją "Ja" - 4-7.07.2022. Ona najlepiej wie, co znaczy - jako młody człowiek odpowiedzieć na wołanie anioła: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Zapraszamy!

więcej

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10901395

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu