Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Młodzi na ołtarze!

Św. Agata Sycylijska (†251)

2022-11-30

News
W pierwszych wiekach Kościoła, po prześladowaniach opisanych w Dziejach Apostolskich (Dz 5,17-32; 8,1-4), następowały kolejne trudne doświadczenia połączone z męczeństwem różnych grup wierzących. Biblijny termin gr. diōgmos oznacza prześladowanie połączone z „rozproszeniem” (gr. diaspeirō – 8,1.4; 11,19), czyli wygnaniem, wtrącaniem do więzień oraz wyrokami na wyznawców Chrystusa. To prześladowanie miało wówczas jeszcze charakter lokalny. Z czasem objęło inne obszary, do których przybyli chrześcijanie (por. Rz 8,35; 2 Kor 12,10; 2 Tes 1,4; 2 Tm 3,11). Na Sycylię chrześcijaństwo dotarło bardzo wcześnie (I-II w.). Pierwszą męczennicą wyspy była młodziutka dziewczyna o imieniu Agathē – „dobra” – jedna z najbardziej czczonych świętych w chrześcijaństwie. W V w. jej imię włączono do kanonu Mszy świętej.


Czytaj! 

[Chrześcijanie], którzy byli prześladowani w związku ze sprawą Szczepana, rozproszyli się i dotarli do Fenicji, na Cypr i do Antiochii. Głosili naukę tylko Żydom. Byli jednak wśród nich przybysze z Cypru i z Cyreny. Udali się oni do Antiochii i głosili Ewangelię o Panu Jezusie także poganom, a Pan im pomagał. Dlatego wielu uwierzyło i nawróciło się do Pana.

Dz 11,19-21 (BŚP)


Rozważ!

Pierwsze prześladowania chrześcijan okazało się początkiem misji ewangelizacyjnej Kościoła. Miał rację Tertulian (II/III w.), łaciński teolog, gdy pisał: Semen est sanguis christianorum („Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan”. Rzeczywiście – paradoksalnie – tam, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane, tam staje się ono niezwykle żywotne. Podobnie więc jak słowo Boże, które „rozszerzało się coraz bardziej” oraz „zwiększała się też liczba uczniów” (Dz 6,7; por. 12,24; 19,20). Potwierdzili to później kolejni ojcowie Kościoła, np. Grzegorz Wielki pisał, że słowo Boże cum legente crescunt, czyli „rośnie z tym, kto [je] czyta” (por. Homilie do Księgi Ezechiela I, VII, 8).

Wyspa Sycylia przyjęła pierwszych głosicieli Ewangelii już na przełomie II i III wieku. Przynieśli ją prześladowani chrześcijanie oraz nawróceni rzymscy legioniści, którzy tam się osiedli. Katania – to miasto i port na wschodnim wybrzeżu Sycylii u podnóża wulkanu Etna. Jej położenie było źródłem zarówno korzyści, jak i strat dla miasta. Kolejne wybuchy wulkanu pustoszyły znaczne części miasta, jednak z drugiej strony wulkaniczne popioły wytwarzały urodzajną glebę. Miasto było ośrodkiem, które gromadziło rzymskich patrycjuszy, do których należał ojciec Agaty. Według Passio – wczesnochrześcijańskiego opisu męczeństwa – ojciec postanowił oddać jej rękę prefektowi miasta Katania, ona jednak postanowiła żyć w dziewictwie. Rozwścieczony ojciec oddał ją wtedy do jednego z domów rozpusty, których nie brakowało w mieście. Gdy groźby nie przyniosły skutku, poddano ją innym okrutnym torturom, jak okaleczeniu i obcięciu piersi, a w końcu rzucono ją na rozżarzone węgle. Oddała życie za wiarę i w obronie czystości.

W rok po jej śmierci, w czasie kolejnego wybuchu Etny, ognista lawa zatrzymała się i ominęła miasto, nie wyrządzając żadnej szkody. Miejscowi chrześcijanie przypisali to wstawiennictwu młodziutkiej męczennicy. Szybko rozwinął się jej kult i uznano ją za patronkę Katanii i okolicznych miejscowości. Na jej cześć do dziś odbywają się uroczyste procesję i barwne pochody. Kult św. Agaty szybko rozszerzał się i dotarł na kontynent, obejmując z czasem całe Włochy, a następnie także Francję, Niemcy i kraje słowiańskie.

Początek lutego, w liturgiczne wspomnienie świętej, poświęca się chleb, sól i wodę, których ludzie używają w czasie pożarów i burz z piorunami. Agata jest patronką chroniącą przed wszystkimi wypadkami z ogniem, opiekunką podróżujących oraz kobiet, zwłaszcza w czasie bólu piersi. Żywy kult Męczennicy trwa do dziś – powszechne jest święcenie chleba i wody św. Agaty 5 lutego.

Wymowne jest to biblijne „rozszerzanie się” słowa i wiary pod wpływem doświadczeń i świadectwa świętych. Im bardziej ktoś czyni postępy w lekturze i rozumieniu Pisma, tym bardziej to Pismo czyni postępy w nim samym. Podobnie, im wzrasta w jakichś krajach prześladowanie, tym zwiększa się liczba prawdziwych wyznawców Chrystusa. Istnieje zatem pewnego rodzaju krążenie żywotnych soków słowa Bożego i wiary ich świadków. Papież senior Benedykt XVI zauważył też ten ścisły związek właściwego rozumienia Pisma św. ze zdrowym kultem świętych. W adhortacji Vebum Domini przypomniał, że „interpretacja Pisma Świętego nie byłaby pełna, gdybyśmy nie wysłuchali również tych, którzy naprawdę żyli słowem Bożym, czyli świętych. Istotnie, viva lectio est vita bonorum (Grzegorz Wielki, Moralia in Job XXIV, VIII, 16; PL 76, 295). Najgłębsza interpretacja Pisma pochodzi bowiem od tych, którzy pozwolili się kształtować słowu Bożemu przez słuchanie go, czytanie i wytrwałe rozważanie” (VD 48).

Na wzór biblijnego pomnażania „rozrastało i utwierdzało się” też rozumienie słowa Bożego w sercu młodziutkiej Agaty, a jej odwaga i heroiczna wiara sprawiły, że za jej świadectwo męczeństwa i dziewiczej czystości pociągnęły następne dzielne niewiasty, których nie zabrakło w kolejnych okresach dziejów Kościoła. I dzisiaj na przełomie XX i XXI w. pojawiają się piękne przykłady świętych męczennic i dziewic.

Warto jednak – w dobie powszechnego braku szacunku do czystości i wierności – zapytać:
  • Jak pozwalam „rozszerzać się i utwierdzać” słowu Bożemu w moim życiu, wśród moich bliskich i znajomych (zob. Dz 19,20)?
  • Czy jestem głosicielem, świadkiem, wzorem osobowym dla innych?
  • Dlatego tak niewielu „uwierzyło i nawróciło się do Pana” pod wpływem mojego życia (zob. Dz 11,21)?


Módl się!

Wszechmogący Boże, niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie święta Agata, dziewica i męczennica, która podobała się Tobie, dzięki męczeństwu i poświęconej Tobie czystości. Przez zasługi świętej Agaty, naszej patronki, błagamy Cię Boże, umacniaj nas, abyśmy nie zrażali się nigdy trudnościami i bólem, lecz by nasza miłość hartowana w cierpieniu jak w ogniu rozgrzewała serca innych i wiodła nas do Ciebie. Amen.


Żyj słowem Bożym!

Benedykt XVI przekonuje, że życie świętych jest najlepszym komentarzem do Ewangelii, a „każdy święty jest jakby promieniem światła wychodzącym ze słowa Bożego” (VD 48). Zastanów się jakie słowa Pisma Świętego odzwierciedlają się w życiu twojego Patrona z chrztu czy z bierzmowania? Jakie słowa Ewangelii zrealizował on w swoim życiu? A jakie słowa Biblii są promieniem światła w twoim życiu?

ks. Jan Kochel

fot. Santa Agatha of Sicilia – witraż

Pozostałe tematy
Aktualności

Biblijny model wychowania

W parafii NSPJ w Koszęcinie w niedzielę 26 marca br. odbędzie się promocja i prezentacja książki "Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej" oraz spotkanie z rodzicami i wychowawcami. Chodzi o biblijny model wychowania w rodzinach, szkołach i parafiach. Zapraszamy!

więcej

Kazania pasyjne`2023

W bieżącym roku kazania pasyjne będą rozważaniem poszczególnych fragmentów Pasji wg św. Mateusza. Rozważania przygotował ks. Franciszek Koenig - prof UO i proboszcz parafii Znalezienia Krzyża św. z Rusinowic; wprowadzenie; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11829012

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu